Get Adobe Flash player

Selfie z gwiazdą sportu

Stop zwolnieniom z WF-u

Fundacja kibica

Przepisy ISSF

 1. Techniczne (aktualizacja 4.01 2018)
 2. Karabin (aktualizacja 4.01.2018)
 3. Pistolet (aktualizacja 4.01.2018)
 4. Aneks A – Przepisy oceny tarcz papierowych (aktualizacja 30.04.2017)
 5. Rzutki (aktualizacja 15.05.2017)
 6. Wstępne przepisy konkurencji zespołów mieszanych MIX - trap (NOWE 12.07.2017)
 7. Interpretacja przepisów

Przepisy strzelań dynamicznych

 1. Strzelba dynamiczna IPSC (aktulaizacja 8.01.2016)
 2. Pistolet dynamiczny IPSC (aktualizacja 1.01.2016)
 3. Karabin dynamiczny IPSC (aktualizacja 3.01.2016)
 4. Karabin dynamiczny (mały kaliber) IPSC (aktualizacja 3.01.2016)
 5. Przepisy IPSC dotyczące ustawiania tarcz  (aktualizacja 13.05.2015)
 6. Przepisy łączne karabin/pistolet/strzelba IPSC (aktualizacja 23.02.2016)
 7. Pneumatyczny pistolet dynamiczny IPSC. (aktualizacja 1.01.2016)
 8. Przepisy konkurencji 3Gun (aktualizacja 31.12.2016)
 9. Pistolet i rewolwer obronny.
 10. Regulamin zawodów Liga Sportera. (akutalizacja 18.09.2017)
 11. Regulamin konkurencji Stal Lufka

Akty prawne

 1. Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 127, poz. 857).
 2. Ustawa o broni i amunicji z dn, 21 maja 1999 r. (Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549).
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów antydopingowych.
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia.
 5. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia listy zakazanych środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe.
 6. Światowy Kodeks Antydopingowy - Lista Zabroniona 2010 - Stamdard Międzynarodowy - obowiązuje od 1.01.2010.

Regulaminy Komisji Metodyczno-szkoleniowej

 1. Regulamin powoływnia kadry narodowej w strzelectwie sportowym
 2. Ramowe zasady eliminacji do zawodów głównych (IO, MŚ, ME) na lata 2013-2016
 3. Kadra szkoleniowa PZSS
 4. Zbiór regulaminów PZSS oraz zasad organizacji i przeprowadzania zawodów w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego na lata 2017-2020 (aktualizacja 14.02.2018).
 5. System Sportu Młodzieżowego - Regulamin współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej - część ogólna (MSiT) (aktualizacja 1.01.2017)

Regulaminy Komisji Licencyjno-Patentowej

 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym
 2. Regulamim przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego
  Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim
  Załącznik nr 2 - Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim
  Załącznik nr 3 - Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej - zestawienie zbiorcze - wersja pdf, wersja Word.
  Załącznik nr 4 - Wzór licencji uprawniającyej do do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim.
  Załącznik nr 5 - Wniosek o wydanie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie wyłącznie w konkurencjach pneumatycznych
 3. Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym
 4. Regulamin nadawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim.- nowy (16.11.2016)
 5. Regulamin przyznawania licencji trenerom strzelectwa sportowego (aktualizacja: 4.05.2017)
 6. Regulamin egzaminów stwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (patent strzelecki).
 7. Wniosek na patent strzelecki
 8. Program kursu do egzaminu na patent strzelecki
 9. Regulamin uzyskiwania uprawnien prowadzacego strzelanie 
 10. Wniosek o przyznanie licencji trenera strzelectwa sportowego
 11. Wniosek zgłoszenie przynależności do PZSS i przyznanie licencji klubowej - nowy (16.11.2016)
 12. Wniosek o przedłużenie licencji klubowej- nowy (16.11.2016)
 13. Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej 
 14. Wniosek o wprowadzenie zmian w danych osobowych

Instrukcja prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie licencji klubowej PZSS

Regulaminy Kolegium Sędziów PZSS

Regulaminy Komisji Zmian Barw Klubowych

 1. Karta zgłoszenia zawodnika.
 2. Karta zgłoszenia zmiany danych zawodnika.

Uwaga: Wnioski składające się z 2 i więcej stron proszę drukować po wypełnieniu dwustronnie

PZSS na Facebooku