Get Adobe Flash player

Selfie z gwiazdą sportu

Fundacja kibica

Kalendarz wydarzeń

Delegat techniczny:  Zygmunt Szymkowiak s.kl.P - Tychy
Termin: 27-28.05.2017
Zawody: PZSS

Rodzaje strzelań: karabin, pistolet

Kategoria wiekowa:juniorzy, juniorki, juniorzy młodsi, juniorki młodsze, młodzicy, młodziczki

Organizator: Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Małopolskiego Zarządu 30-039 Kraków, ul. Pomorska 2, www.lok.org.pl

Kierownik zawodów: Marek Stasiak, tel. 508-024-017, e-mail: biuro.zwkrakow@lok.org.plOtwarte Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie
juniorów młodszych i młodzików w strzelectwie sportowym
Tarnów, 27-28.05.2017r.

Regulamin

1. Cel zawodów

 • popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego,
 • umożliwienie sportowej rywalizacji,
 • wyłonienie najlepszych strzelców indywidualnych,
 • wyłonienie najlepszych klubów,
 • wyłonienie najlepszego województwa,
 • zdobywanie klas sportowych,
 • zdobywanie  odznak strzeleckich,
 • integracja środowiska strzeleckiego.

2. Organizator zawodów

3. Termin i miejsce zawodów

 • przyjazd zawodników: 26.05.2017 godziny wieczorne oraz 27.05.2017,
 • zakończenie zawodów: 28.05.2017 ok. godz. 15.30,
 • strzelnica: TOSiSS LOK, Tarnów ul. Krzyska 17, współrzędne: szerokość: 50.033154 długość: 20.998165

4. Program zawodów

 • ogólny harmonogram strzelań:
  • 26.05. (piątek)
   • godziny wieczorne oraz  27.05. (sobota) – przyjazd ekip,
  • 27.05. (sobota)
   • godz. 8.00-21.45 – konkurencje pneumatyczne,
   • godz. 8.00-18.30 – konkurencje kulowe,
  • 28.05. (niedziela)
   • godz. 8.00-15.30 – konkurencje kulowe i pneumatyczne,
   • ok. godz. 16.00  – uroczyste zakończenie,
 • wykaz konkurencji:
  • Kpn 30, Ksp 40L, Ksp 3x10, Ppn 30, Psp 30d, Psp 30sz – młodziczki,   młodzicy,
  • Kpn 40, Ksp 60L, Ksp 3x20, Ppn 40, Psp 30+30 – juniorki mł.,
  • Kpn 40, Ksp 60L, Ksp 3x20, Ppn 40, Psp 30+30, Pdw 40 – juniorzy mł.

Program zawodów

 
27.05.2017r. (sobota)

10 m
próbne oceniane
Ppn 40 – juniorzy mł.
Strzelnica pneumatyczna
TOSiSS LOK Tarnów
– pawilon dolny
8.00 8.15
9.20 9.35
10.40 10.55
10.40 10.55 Kpn 40 – juniorki mł., juniorzy mł.
12.00 12.55
13.20 13.35
14.40 14.55
16.00 16.15
17.20 17.35
18.40 18.55
20.00 20.15
10 m 8.00 8.15 Kpn 30 – młodziczki, młodzicy Strzelnica pneumatyczna
TOSiSS LOK Tarnów
– pawilon górny
9.05 9.20
10.10 10.25
11.15 11.30
12.20 12.35
13.25 13.40
14.30 14.45
25 m 8.00 Psp 30d – młodziczki, młodzicy Strzelnica kulowa
TOSiSS LOK Tarnów
9.30
11.00 Psp 30+30 cz.d. – juniorki mł.
13.00 Psp 30+30 cz.sz. – juniorki mł. 
13.00 Psp 30sz – młodziczki, młodzicy
14.30
16.00 Psp 30+30 cz.d. – juniorzy mł.  
18.00 Psp 30+30 cz.sz. – juniorzy mł.
50 m 8.00 8.15 Ksp 60L – juniorki mł., juniorzy mł. Strzelnica kulowa
TOSiSS LOK Tarnów
9.20 9.35
10.40 10.55
12.00 12.15
12.00 12.15 Ksp 40L – młodziczki, młodzicy Strzelnica kulowa
TOSiSS LOK Tarnów
13.20 13.35
14.30 14.45
28.05.2017r. (niedziela) Zakończenie zawodów ok. 15.30
10 m 8.00 8.15 Ppn 40 – juniorki młodsze Strzelnica pneumatyczna
TOSiSS LOK Tarnów
– pawilon górny
9.20 9.35
10 m 9.20 9.35 Ppn 30 – młodziczki, młodzicy
10.40 10.55
11.45 12.00
12.50 13.05
13.55 14.10
50 m 8.00 8.15 Ksp 3x20 – juniorki mł., juniorzy mł. Strzelnica kulowa
TOSiSS LOK Tarnów
10.30 10.45
10.30 10.45 Ksp 3x10 – młodziczki, młodzicy
12.00 12.15 Pdw 40 – juniorzy mł.
    Komunikat klasyfikacyjny
Uwaga - w zależności od liczby zgłoszeń program godzinowy może ulec zmianom !!!
Zgłoszenia: Zgłoszenia wraz z rezerwacją zakwaterowania przesłać do dnia 15.05.2016 r. do godz. 15.00 !!!
Adres: Biuro Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK, 30-039 Kraków, ul. Pomorska 2, tel / fax: 12 634 05 14, Tel.508-065-869, e-mail: dymiaca_lufa@wp.eu
Biuro zawodów: W dniach 27-28.05. od godz. 7.30 – strzelnica TOSiSS LOK Tarnów, ul. Krzyska 17.
Zakwaterowanie: Camping 202 „Pod Jabłoniami”, ul. Piłsudskiego 28A
tel/fax: 14 621-51-24, www.camping.tarnow.pl;
Dom Studenta PWSzZ, ul. Słowackiego 7, tel: 14 63 16 901;
Hotel OHP, ul. Mościckiego 27, tel: 14 621-72-35, tel/fax: 14 627-64-03.
Koszt noclegu od 40zł za dobę.
Wyżywienie: We własnym zakresie.
Istnieje możliwość rezerwacji całodziennego wyżywienia na strzelnicy w cenie od 40zł dziennie za osobę.
Opłaty: 40zł za start 1 zawodnika w 1 konkurencji - dla LOK.
45zł
za start 1 zawodnika w 1 konkurencji - spoza LOK.
Uwaga 1: Odwołanie zawodnika bez obowiązku uiszczenia opłaty startowej może nastąpić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem zawodów, po tym terminie będzie pobierana opłata w wysokości 50% startowego za każdą konkurencję, w której zawodnik był zgłoszony.
Uwaga 2: Istnieje możliwość zdeponowania broni palnej w magazynie broni TOSiSS LOK Tarnów.

5. Uczestnictwo

 • kategorie wiekowe:
 • do 15 lat – młodziczki, młodzicy,
 • 16-17 lat – juniorki mł., juniorzy mł.,
 • zawodnicy uczestniczący w zawodach muszą posiadać aktualną licencję PZSS oraz aktualne badania lekarskie.

6. Klasyfikacja

 • klasyfikacja indywidualna,
 • klasyfikacja klubowa: wszyscy zawodnicy LOK, UKS, TKKF zdobywają punkty do klasyfikacji klubowej, pozostali nie punktują,
 • klasyfikacja wojewódzka: 3 najlepszych zawodników LOK, UKS, TKKF z danego województwa zdobywa punkty do klasyfikacji  wojewódzkiej, pozostali nie punktują.

7. Nagrody

 • indywidualnie: za zdobycie I-III m-ca medale, dyplomy i nagrody rzeczowe,
 • kluby: za zdobycie I-III m-ca puchary i dyplomy, za zdobycie IV-VI m-ca dyplomy,
 • województwa: za zdobycie I-III m-ca puchary i dyplomy, za zdobycie IV-VI m-ca dyplomy.

8. Zgłoszenia

 • zgłoszenia: ilościowe w poszczególnych konkurencjach,
 • zgłoszenia przesłać emailem lub faxem do dnia 15.05.2017r. do godz. 15.00, adres: Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Biuro Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego 30-039 Kraków, ul. Pomorska 2, tel/fax: 12 634 05 14 lub tel: 508 065 869, email: dymiaca_lufa@wp.eu

9. Koszty uczestnictwa

 • opłaty: 40zł za start 1 zawodnika w 1 konkurencji - dla LOK, 45zł za start 1 zawodnika w 1 konkurencji - spoza LOK,
 • zakwaterowanie we własnym zakresie: od 40 zł za dobę,
 • wyżywienie: we własnym zakresie; istnieje możliwość całodziennego wyżywienia na strzelnicy w cenie od 40zł dziennie za osobę,
 • dojazd: we własnym zakresie,
 • zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji dopuszczonej przepisami ISSF  i PZSS.

10. Sprawy różne

 • zawody zostaną przeprowadzono na podstawie przepisów ISSF i PZSS oraz zgodnie z regulaminem zawodów,
 • istnieje możliwość zdeponowania broni palnej w magazynie broni TOSiSS LOK Tarnów,
 • istnieje możliwość wypożyczenia niektórej broni,
 • istnieje możliwość zakupu niektórej amunicji.

ORGANIZATOR

PZSS na Facebooku