Get Adobe Flash player

Selfie z gwiazdą sportu

Fundacja kibica

Kalendarz wydarzeń

Delegat techniczny:  Stefania Puzio s.kl.P - Łódź
Termin: 25-27.05.2017
Zawody: regionalne

Rodzaje strzelań: karabin, pistolet, strzelba

Kategoria wiekowa: mężczyźni, kobiety

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego, 94-214 Łódź, ul. Rzepakowa 33, pssw.wikom.pl

Kierownik zawodów: Włodzimierz Łuczyński, tel. +48 601 621 491, e-mail: trigger-hawkeye@hot.plXI otwarte MP w CAS Dzikie Pogranicze 2017

„Złoto MacKenny”

Regulamin zawodów

Cel zawodów:

 • popularyzacja strzelectwa westernowego
 • integracja środowiska strzeleckiego 

Organizator

 • Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego
 • Klub Sportowy „Świt”
 • Polski Związek Strzelectwa Sportowego 

Termin i miejsce

 • 25-27.05.2017, Starachowice

Program

 • zawody główne – 12 stages wg SASS (równolegle CP)
  • WB 3 stages (Traditional i Modern)
 • zawody dodatkowe:
  • Buffalo Hunting (500m i 900m)
  • Michael Strogoff Cup (300 m karabin wojskowy do 1945 r.)
  • Derringer
   • szybki pistolet, karabin, strzelba (indywidualnie)
   • szybki pistolet, karabin, strzelba (zespołowe)
  • Top Gun – ustanawianie rekordów Polski
  • Cowboy Mounted Shooting (w przerwie na posiłek)
25.05.2017 – czwartek
8.00-9.00 rejestracja zawodników
9.15 otwarcie mistrzostw
9.30 briefing bezpieczeństwa
10.00 stage 1 – 4 (równolegle CP)
14.00 Obiad
15.00 Konkurencje dalekodustansowe
20.00 kolacja
26.05.2017 - piątek
08.00 śniadanie
09.00 stage 5 - 8 (równolegle CP)
14.00 obiad
15.00 Dzika Banda stage 1 - 3
18.00 Cowboy Mounted Shooting
20.00 NO GUNS IN TOWN!
  kolacja
27.05.2017 -sobota
08.00 śniadanie
09.00 stage 9 -12
  (równolegle CP)
14.00 obiad
15.00 Side Matches i “Top Gun”
18.00 NO GUNS IN TOWN! kolacja, konkurs strojów,
  Ceremonia zakończenia

Uczestnictwo

 • Wszyscy posiadający licencję i odpowiednią broń zgodnie z obowiązującymi przepisami

Klasyfikacja

 • Indywidualna i zespołowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami SASS i PZSS

Nagrody

 • Indywidualne - za pierwsze trzy miejsca,
 • Zespołowe – dyplomy
 • Dla najlepszej zawodniczki  i najlepszego zawodnika zawodów głównych 10  dolarów w złocie (certyfikat)
 • Konkurs strojów – indywidualnie dla niej i dla niego oraz dla pary

Zgłoszenia

 • Drogą elektroniczną i  osobiście do 25.04.2017, po tym terminie koszt uczestnictwa wzrośnie dramatycznie.

Sprawy różne

 • Startowe - 50 zł. (za dzień) broń i amunicja własna, CMS wg odrębnych przepisów SASS.
 • Startowe na długim dystansie min. 90 zł  (zależne od ilości uczestników).
 • Startowe w konkurencjach dodatkowych – 30 zł. 
 • Zawodnicy których broń i amunicja nie spełnią kryteriów regulaminów SASS, będą klasyfikowani w odrębnej grupie będącej poza konkursem i ujęci w odrębnym komunikacie. 
 • Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem strzelnicy oraz zasadami bezpieczeństwa  PZSS i SASS.
 • Obowiązkowe korzystanie z ochronników słuchu i okularów strzeleckich.
 • Zawody są umieszczone w kalendarzu ŁZSS i odbędą się w obecności delegata technicznego
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu (do chwili rozpoczęcia zawodów) i jego późniejszej interpretacji.
 • Protesty w formie ustnej lub pisemnej mogą być składane na ręce Dyrektora 
 • Zawodów  w czasie maks. 15 minut od zakończenia danego toru i zostaną rozpatrzone do chwili rozpoczęcia następnego w sposób ostateczny.
 • Organizator zapewnia ciepły posiłek i napoje w trakcie zawodów

PZSS na Facebooku