Get Adobe Flash player

Selfie z gwiazdą sportu

Fundacja kibica

Kalendarz wydarzeń

Delegat techniczny:  Ewa Olefir s.kl.P - Kobyłka
Termin: 21.05.2017
Zawody: regionalne

Rodzaje strzelań: karabin, pistolet

Kategoria wiekowa: open

Organizator: Klub Strzelecki GARDA w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Drwęcka 24 http://www.ksgarda.pl

Kierownik zawodów: Żłobecki Krzysztof, tel. (+48) 660 95 03 06Puchar Prezesa Warmińsko – Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego

21 maja 2017, Kaczory gm. Ostróda

REGULAMIN  ZAWODÓW

1. Cel zawodów:

 • upowszechnianie i rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur,
 • zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie strzelcom powszechnym.

2. Organizator: Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie,
Bezpośredni organizator: Klub Strzelecki GARDA w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Drwęcka 24, e-mail: ksgarda@onet.eu , tel. 693-623-683 

3. Termin i miejsce:

4. Program zawodów (konkurencje Open):

 • I.  Pistolet sportowy – Psp 20:
  • dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,
  • 20 strzałów (dwie serie po 10 strzałów do każdej tarczy) ocenianych w czasie łącznym 20 minut , 
  • celem jest pistoletowa tarcza olimpijska (TS-4)
  • pistolet bocznego zapłonu każdego typu (np. Margolin, Hamerli, CZ-122 itp.), za wyjątkiem pistoletu dowolnego, 
   • odległość 25 metrów,
   • postawa: stojąca z wolnej ręki lub oburącz.
 • II. Karabin sportowy – Ksp 20:
  • dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,
  • 20 strzałów ocenianych w czasie 20 minut (po 5 do każdej tarczy),
  • celem jest tarcza karabinowa, przewidziana do strzelań w konkurencji kbks,
  • karabin bocznego zapłonu o kalibrze 5,6 mm (na amunicja typu long), tylko   z przeziernikowymi przyrządami celowniczymi (np. SM-2, Suhl, Anchutz itp.), 
   • odległość 50 metrów,
   • postawa: leżąca, z wolnej ręki lub z podpórką min. 20 cm wysokości, ewentualnie   z wykorzystaniem pasa.
 • III. Pistolet centralnego zapłonu Pcz 20:
  • dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,
  • 20 strzałów (dwie serie po 10 strzałów do każdej tarczy) ocenianych w czasie 20 minut
  • pistolet sportowy centralnego zapłonu (kaliber od 7,62 – 9,65)
  • celem jest tarcza olimpijska (TS 4)
  • odległość 25 metrów,
  • postawa: stojąca z wolnej ręki lub oburącz.
 • IV. Pistolet dowolny – Pdw 40:
  • dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,
  • 40 strzałów (dwie serie po 20 strzałów, każde 10 strzałów do odrębnej tarczy) ocenianych    w czasie łącznym 40 minut,
  • celem jest tarcza olimpijska (TS 4)
  • odległość 50 metrów,
  • postawa stojąca z wolnej ręki.

5. Uczestnictwo

 • W zawodach mogą uczestniczy strzelcy stowarzyszeni w klubach sportowych, a także wszyscy inni sympatycy strzelectwa. Zawodnik może uczestniczyć w dowolnej ilości konkurencji.  

6. Klasyfikacja

 • W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna w kategorii Open, oddzielna dla każdej konkurencji. W konkurencji karabin sportowy nastąpi oddzielna klasyfikacja dla strzelających z wolnej ręku lub z pasa i oddzielna dla strzelających z podpórką.
 • W przypadku równej ilości punktów w poszczególnych konkurencjach o wyższym miejscu decyduje ilość dziesiątek wewnętrznych. W sytuacji, gdy nadal nie będzie rozstrzygnięcia
  o wyższym miejscu decyduje większa liczba 10, 9, 8, itd., w danej konkurencji.
 • W przypadku konieczności kalibrowania, przestrzelina oceniana będzie kalibrem, z którego strzelał dany zawodnik.
 • Komunikat klasyfikacyjny

7.  Nagrody

 • za I miejsca zawodnicy otrzymają puchary,
 • za miejsca I – III zawodnicy otrzymają medale,
 • za miejsca I  - VI miejsce we wszystkich  konkurencjach zawodnicy otrzymają dyplomy,

8. Zgłoszenia

 • Zgłoszenia do zawodów obejmujące – nazwisko i imię zawodnika, nazwę jego klubu oraz rodzaj konkurencji – należy zgłaszać internetowo (rejestracja internetowa na stronie www.ksgarda.pl )) pod adresem internetowym: http://rejestracja.ksgarda.org/ albo w dniu zawodów21 maja 2017r. do godziny 12,oo na strzelnicy Klubu Strzeleckiego GARDA.
 • Opłaty startowe wnosimy na konto bankowe Klubu Strzeleckiego GARDA  37 1500 1562 1215 6004 9675 0000 W Banku Zachodnim WBK SA

9. Koszty uczestnictwa

 • Wszystkie koszty udziału w zawodach pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,  a warunkiem uczestnictwa w zawodach  jest wniesienie opłaty startowej w wysokości 20 zł od za każdą konkurencję. 
 • Zawodnik może uczestniczyć w dowolnej ilości konkurencji i w ramach startowego zapewniamy poczęstunek z grilla.
 • Członkowie Klubu Strzeleckiego GARDA startujący co najmniej w dwóch konkurencjach otrzymują amunicję do konkurencji Karabin sportowy z zasobów Klubu.
 • Z wnoszenia opłaty startowej są zwolnieni sędziowie wykonujący swoje funkcje na niniejszych zawodach. 

10. Sprawy różne

 • Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji. Do strzelań z bocznego zapłonu Klub udostępnia  broń obiektową. Sędziowie obsługujący zawody strzelają – w miarę możliwości - konkurencje z pkt. 4 w przeddzień zawodów tj.21.05.2017r. o godz. 11,oo na strzelnicy KS GARDA. 
 • Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje sędziemu głównemu zawodów. Zawodnik ma prawo złożyć pisemny protest w czasie nie późniejszym niż 10 minut od ukończenia konkurencji. Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.

PZSS na Facebooku