Get Adobe Flash player

Selfie z gwiazdą sportu

Fundacja kibica

Kalendarz wydarzeń

Delegat techniczny:  Zygmunt Szymkowiak s,kl. P - Tychy
Termin: 20.05.2017
Zawody: regionalne

Rodzaje strzelań: karabin, pistolet

Kategoria wiekowa: mężczyźni, kobiety

Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Broni GIWERA, ul. Rudzka 14A, 44-200 Rybnik, www.giwera.org.pl, e-mail: zawody@giwera.org.pl

Kierownik zawodów: Krzysztopik Mirosław, tel. 509 101 833, e-mail: zawody@giwera.org.pl 

Zawody o puchar Prezesa SMB GIWERA

20.05.2017r., Żory

logo

 

Regulamin Zawodów

1. Cel zawodów:

 • wyłonienie najlepszego zawodnika zawodów,
 • popularyzacja sportu strzeleckiego,
 • integracja środowiska strzeleckiego.

2. Organizator zawodów:

3. Termin i miejsce zawodów:

 • Rozpoczęcie zawodów: 20.05.2017r. godz. 10.00.
 • Zakończenie zawodów: 20.05.2017r. godz. 14.00.
 • Miejsce zawodów: Strzelnica kulowa "Dębina" w Żorach.

4. Program zawodów:

 • Konkurencje:
  • Pistolet/rewolwer bocznego zapłonu:
   • Odległość: 25 m.
   • Cel: tarcza TS-2.
   • Ilość strzałów próbnych: 3 strzały w czasie 1 minuty.
   • Ilość strzałów ocenianych: 10 strzałów w czasie 3 minut.
   • Postawa: stojąca, strzelanie z jednej ręki lub oburącz.
   • Pistolet centralnego zapłonu:
   • Odległość: 25 m.
   • Cel: tarcza 23p.
   • Ilość strzałów próbnych: brak.
   • Ilość strzałów ocenianych: 10 strzałów w czasie 1 minuty.
   • Postawa: stojąca, strzelanie oburącz.
  • Karabin centralnego zapłonu:
   • Odległość: 50 m.
   • Cel: tarcza terrorysta z zakładnikiem.
   • Ilość strzałów próbnych: 3 strzały w czasie 1 minuty.
   • Ilość strzałów ocenianych: 10 strzałów w czasie 2 minuty.
   • Postawa: leżąca z wolnej ręki.
 • Harmonogram:
  • 9.30 Otwarcie biura zawodów - rejestracja uczestników.
  • 10.00 Otwarcie zawodów oraz rozpoczęcie konkurencji pistoletowych (jeden przebieg - pistolet/rewolwer bocznego zapłonu oraz pistolet centralnego zapłonu).
  • 12.00 Zakończenie konkurencji pistoletowych.
  • 12.15 Rozpoczęcie konkurencji karabinowych.
  • 13.30 Zakończenie konkurencji karabinowych.
  • 14.00 Zakończenie zawodów - wręczenie nagród.
 • Komunikat klasyfikacyjny

5. Uczestnictwo:

 • W zawodach mogą wziąć udział osoby posiadające aktualną licencję zawodniczą PZSS.
 • Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji.
 • Kategoria wiekowa: OPEN (kobiety i mężczyźni razem).

6. Klasyfikacja:

 • Indywidualna, o zajętym miejscu decyduje suma punktów uzyskanych ze wszystkich konkurencji.

7. Nagrody:

 • za miejsca I-III: puchary oraz dyplomy,
 • za miejsca IV-VI: dyplomy.

8. Zgłoszenia:

 • Imiennych zgłoszeń prosimy dokonywać do dnia 13.05.2017r. włącznie, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres zawody@giwera.org.pl.

9. Koszty uczestnictwa:

 • Opłata startowa wynosi:
  • dla członków oraz sympatyków SMB GIWERA, ŚSMB oraz IPA: 30 zł,
  • dla pozostałych osób: 40 zł.

10. Sprawy różne:

 • Organizatorzy zapewniają przygotowanie obiektu oraz zakup nagród.
 • Organizatorzy zapewnią broń oraz odpłatnie amunicję dla osób nieposiadających własnej broni.
 • Uczestnicy muszą korzystać z ochronników słuchu oraz wzroku. Organizatorzy zapewnią ograniczoną ilość.
 • Na terenie strzelnicy obowiązywać będzie zatwierdzony regulamin obiektu.
 • Uczestnicy we własnym zakresie muszą ubezpieczyć się w zakresie NNW.
 • Organizatorzy zastrzegają możliwość dokonania zmian i interpretacji regulaminu zawodów.
 • Zawody zostały wpisane do centralnego kalendarza zawodów PZSS i odbywają się przy obecności delegata technicznego.

PZSS na Facebooku