Get Adobe Flash player

Selfie z gwiazdą sportu

Stop zwolnieniom z WF-u

Fundacja kibica

Kalendarz wydarzeń

Zawody: Zawody o Złotą Odznakę Strzelecką
Miejsce: Warszawa

Termin: czwartek, 15.04.2010 - czwartek, 15.04.2010
Delegat techniczny:
Kategoria: Zawody regionalne (open) - dt. na koszt organizatora

Zawody: regionalne grupy powszechnej

Rodzaje strzelań: pistolet

Kategoria wiekowa: kobiety, mężczyźni


Regulamin
„Zawodów na Złotą Odznakę Strzelecką”
w konkurencji  Kpn-20

 

 1. Celem zawodów jest zdobywanie Złotej Odznaki Strzeleckiej w ramach popularyzacji sportów strzeleckich wśród młodzieży i dorosłych.

2. Organizatorem zawodów jest Zespół Sędziów PZSS Harcerskiego Klubu Sportów Obronnych przy Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy, 01-067 Warszawa ul. Piaskowa 4.

3. Zawody są organizowane jako jednodniowe i odbędą się w dniu 15.04.2010 r. (czw.) w godz. od 16.00 do 20.00 na strzelnicy LOK przy ul. Chocimskiej 14 w Warszawie.

4. W programie zawodów jest: rozgrywanie konkurencji Kpn-20 w postawie stojącej z karabinków „IŻ” MP-512M (działających na zasadzie „łamanej lufy” wyposażonych w odkryte przyrządy celownicze). Zasady rozgrywania konkurencji:

  • zawody będą rozgrywane na 4. torach.
  • zawodnicy strzelają do podwójnych tarcz wzór TS-3 [zał.1]
  • (dwie tarcze na jednym blankiecie A4).
  • zawodnicy mają prawo do strzałów próbnych przed seriami ocenianymi w czasie max. 5 minut na serię.
  • po strzałach próbnych zawodnik zgłasza rozpoczęcie serii ocenianej.
  • zawodnik oddaje 20 strzałów ocenianych do jednego blankietu (po 10 strzałów do każdej z tarcz blankietu) w czasie max. 15 min.

5. Zawody są otwarte dla młodzieży i dorosłych bez limitu uczestników. Do zawodów mogą przystąpić zawodnicy posiadający Srebrną Odznakę Strzelecką zdobytą co najmniej w dniu poprzedzającym Zawody.

6. Klasyfikacja jest indywidualna od limitu punktów min. 160 pkt.

7. Nagrodą jest Złota Odznaka Strzelecka. Do wpisania wyniku w legitymację Odznaki zawodnik wybiera najlepszy blankiet oceniany zaliczający wymagane min. 160 pkt. Najlepszych trzech zawodników zostanie wyróżnionych dyplomami za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.

8. Zgłoszenia są przyjmowane wg wpłat startowego do dnia zawodów włącznie.

Kolejność startu zawodników wg zapisów na liście startowej.

9. Sprawy finansowe:

  • zawodnicy zgłaszają się na zawody na własny koszt.
  • startowe oraz wykup Złotej Odznaki Strzeleckiej są na koszt zawodnika.

Startowe wynosi 10 zł od osoby. Jeden zawodnik może wykupić max.  trzy startowe.

Koszt wykupu Złotej Odznaki Strzeleckiej z wypisaną imiennie legitymacją wynosi:

  • 15 zł od osób uczących się
  • 20 zł od osób pracujących

10. Organizator zapewnia strzelnicę, broń, amunicję, tarcze, obsadę sędziowską zawodów i inne środki niezbędne do przeprowadzenia zawodów w ramach startowego oraz możliwość wykupu Złotych Odznak Strzeleckich.

PZSS na Facebooku