Get Adobe Flash player

Fundacja kibica

Biblioteka trenera

Tytuł Autor Odsłony
Analiza obciążeń treningowych i startowych w rocznym cyklu szkolenia na przykładzie zawodnika Kadry Olimpijskiej w strzelaniach pistoletowych Kisiel Krzysztof 3679
Wybrane aspekty metodycznego podejścia do procesu szkolenia młodego zawodnika w strzelectwie sportowym Kijowski Andrzej 2738
Komputerowe systemy wspomagania procesu szkolenia w strzelectwie sportowym Kurzawski Kazimierz,Kijowski Andrzej, Kucharczyk Krzysztof, Netzel Paweł 3441
Przygotowanie fizyczne w treningu strzelca Wodnik Jacek 7949
Podstawowe problemy żywieniowe w strzelectwie sportowym Skrzypiec-Spring Monika, Spring Adam 2663
Sztuka koncentracji przyczyny zakłóceń oraz usprawnianie Samuleiwcz Jolanta, Pietrzyk Grzegorz, Łukaszewski Tomasz 3514
Strzelectwo dynamiczne - charakterystyka dyscypliny Przybyła Krystian 10962
Technika strzelania z postawy klęczącej Łysiak Monika 5078
Relacje pomiędzy trenerem a sportowcem Kurzawski Kazimierz, Kornacka Agata 2241
Najczęściej popełniane błędy w broni krótkiej i możliwości ich eliminacji Kulmatycki Wojciech 6883
Rozgrzewka w konkurencjach karabinowych Królkowski Marcin 3396
Wielostopniowy system naboru i selekcji do wyczynowego uprawiania sportu Kosendiak Jan 3539
Pistolet szybkostrzelny 2x30 – konkurencja przyszłości czy przeszłości? (materiał do dyskusji dla trenerów) Kisiel Krzysztofl 5609
Psychologia i technologia sztuki celowania w dokładnych strzelaniach sportowych – wybrane zagadnienia psychologiczno-techniczne Haber Zbigniew 4708
Preferowany typ koncentracji uwagi w zależności od cech temperamentu w strzelectwie sportowym Blecharz Jan, Lenczowska Katarzyna 4964
Błędy trenerskie w przygotowaniu zawodnika Pietrzyk Grzegorz 3688
Nim padnie pierwszy strzał Kulmatycki Wojciech, Samulewicz Jolanta 8948
Problematyka efektywnej komunikacji trener – zawodnik Nowicki Dariusz 5354
Wybrane elementy kontroli treningu sportowego w strzelaniu karabinowym na przykładzie własnych doświadczeń Mauer-Różańska Renata 12602
Celowanie w pistolecie sportowym Rymski Krzysztof 14645
Aspekty medyczne treningu strzeleckiego Skrzypiec-Spring Monika, Spring Adam 6593
Specyfika pracy trenerskiej poza granicami Polski Haber Zbigniew 2647
Przyrządy celownicze w pistolecie sportowym Rymski Krzysztof 9188
Praktyka ćwiczeń psychologicznych w rutynie treningu strzeleckiego Nowicki Dariusz 7966
Metody nauczania i kontroli taktyki strzelania Kurzawski Kazimierz 8883
Prowadzenie obserwacji strzelania podczas treningów i zawodów Kijowski Andrzej 7515
Odnowa biologiczna w strzelectwie sportowym Cichomski Edmund 7682
Zainteresowanie wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań w kontroli treningu strzeleckiego Kurzawski Kazimierz, Jagodziński Michał 9056
Praca trenera strzelectwa sportowego Kurzawski Kazimierz, Filipkowski Sławomir 10134
Wybrane elementy przygotowania psychicznego. Środki treningowe z zakresu przygotowania psychicznego stosowane w treningu zaawansowanych strzelców Kijowski Andrzej 11427
Teoretyczne podstawy przygotowania taktycznego Kijowski Andrzej 14050
Współpraca między trenerem a sportowcem Kurzawski Kazimierz 14094
Wybrane elementy przygotowania taktycznego. Środki treningowe z zakresu przygotowania taktycznego stosowane w treningu strzeleckim Kijowski Andrzej 7891
Zastosowanie komputerów w procesie szkoleniowym - badania diagnostyczne juniorów młodszych Rymski Krzysztof 5630
Elementy techniki strzelania części szybkiej w pistolecie sportowym Rymski Krzysztof 11802
Środki treningowe w strzelectwie sportowym Kijowski Andrzej, Haber Zbigniew 15973

PZSS na Facebooku