Get Adobe Flash player

Selfie z gwiazdą sportu

Stop zwolnieniom z WF-u

Fundacja kibica

Biblioteka trenera

Tytuł Autor Odsłony
Analiza obciążeń treningowych i startowych w rocznym cyklu szkolenia na przykładzie zawodnika Kadry Olimpijskiej w strzelaniach pistoletowych Kisiel Krzysztof 4658
Wybrane aspekty metodycznego podejścia do procesu szkolenia młodego zawodnika w strzelectwie sportowym Kijowski Andrzej 3433
Komputerowe systemy wspomagania procesu szkolenia w strzelectwie sportowym Kurzawski Kazimierz,Kijowski Andrzej, Kucharczyk Krzysztof, Netzel Paweł 4279
Przygotowanie fizyczne w treningu strzelca Wodnik Jacek 10372
Podstawowe problemy żywieniowe w strzelectwie sportowym Skrzypiec-Spring Monika, Spring Adam 3268
Sztuka koncentracji przyczyny zakłóceń oraz usprawnianie Samuleiwcz Jolanta, Pietrzyk Grzegorz, Łukaszewski Tomasz 4326
Strzelectwo dynamiczne - charakterystyka dyscypliny Przybyła Krystian 13398
Technika strzelania z postawy klęczącej Łysiak Monika 6430
Relacje pomiędzy trenerem a sportowcem Kurzawski Kazimierz, Kornacka Agata 2775
Najczęściej popełniane błędy w broni krótkiej i możliwości ich eliminacji Kulmatycki Wojciech 9324
Rozgrzewka w konkurencjach karabinowych Królkowski Marcin 4142
Wielostopniowy system naboru i selekcji do wyczynowego uprawiania sportu Kosendiak Jan 4536
Pistolet szybkostrzelny 2x30 – konkurencja przyszłości czy przeszłości? (materiał do dyskusji dla trenerów) Kisiel Krzysztofl 6798
Psychologia i technologia sztuki celowania w dokładnych strzelaniach sportowych – wybrane zagadnienia psychologiczno-techniczne Haber Zbigniew 5748
Preferowany typ koncentracji uwagi w zależności od cech temperamentu w strzelectwie sportowym Blecharz Jan, Lenczowska Katarzyna 5951
Błędy trenerskie w przygotowaniu zawodnika Pietrzyk Grzegorz 4256
Nim padnie pierwszy strzał Kulmatycki Wojciech, Samulewicz Jolanta 10180
Problematyka efektywnej komunikacji trener – zawodnik Nowicki Dariusz 5878
Wybrane elementy kontroli treningu sportowego w strzelaniu karabinowym na przykładzie własnych doświadczeń Mauer-Różańska Renata 14441
Celowanie w pistolecie sportowym Rymski Krzysztof 17000
Aspekty medyczne treningu strzeleckiego Skrzypiec-Spring Monika, Spring Adam 7653
Specyfika pracy trenerskiej poza granicami Polski Haber Zbigniew 3037
Przyrządy celownicze w pistolecie sportowym Rymski Krzysztof 11208
Praktyka ćwiczeń psychologicznych w rutynie treningu strzeleckiego Nowicki Dariusz 9427
Metody nauczania i kontroli taktyki strzelania Kurzawski Kazimierz 10645
Prowadzenie obserwacji strzelania podczas treningów i zawodów Kijowski Andrzej 8614
Odnowa biologiczna w strzelectwie sportowym Cichomski Edmund 8392
Zainteresowanie wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań w kontroli treningu strzeleckiego Kurzawski Kazimierz, Jagodziński Michał 9883
Praca trenera strzelectwa sportowego Kurzawski Kazimierz, Filipkowski Sławomir 10922
Wybrane elementy przygotowania psychicznego. Środki treningowe z zakresu przygotowania psychicznego stosowane w treningu zaawansowanych strzelców Kijowski Andrzej 12572
Teoretyczne podstawy przygotowania taktycznego Kijowski Andrzej 15491
Współpraca między trenerem a sportowcem Kurzawski Kazimierz 15485
Wybrane elementy przygotowania taktycznego. Środki treningowe z zakresu przygotowania taktycznego stosowane w treningu strzeleckim Kijowski Andrzej 8691
Zastosowanie komputerów w procesie szkoleniowym - badania diagnostyczne juniorów młodszych Rymski Krzysztof 6288
Elementy techniki strzelania części szybkiej w pistolecie sportowym Rymski Krzysztof 12777
Środki treningowe w strzelectwie sportowym Kijowski Andrzej, Haber Zbigniew 17037

PZSS na Facebooku