Get Adobe Flash player

Selfie z gwiazdą sportu

Stop zwolnieniom z WF-u

Fundacja kibica

Ramowe zasady eliminacji do zawodów głównych (IO, MŚ, ME) na lata 2017-2018
 1. O powołanie zawodnika kadry narodowej do reprezentacji kraju na zawody główne (IO, MŚ, ME) wnosi trener kadry na podstawie analizy wyników sportowych uzyskanych przez zawodników w wyznaczonych startach międzynarodowych i krajowych, za pośrednictwem i po zaopiniowaniu przez dyrektora sportowego.
 2. W odrębnych tabelach określono poziom sportowy, którego osiągnięcie warunkuje powołanie zawodnika na zawody główne.
  Tabele* zostały opracowane na podstawie wyników z zawodów mistrzowskich z lat 2013-2016 i mogą być w kolejnych latach uaktualniane.
 3. Przyjmuje się następujące kryteria – minimalny wynikowy poziom sportowy w zawodach eliminacyjnych, z uwzględnieniem wieku zawodnika:
  a/ powyżej 35 lat - uzyskanie wyniku nie niższego niż 10. miejsce (patrz tabela*)
  b/ do 35 lat - uzyskanie wyniku nie niższego niż 15. miejsce (patrz tabela*)
  c/ młodzieżowcy - wyniku nie niższego niż 18. miejsce (patrz tabela*)
  d/ juniorzy - uzyskanie wyniku nie niższego niż 12 miejsce (patrz tabela*)
 4. W przypadku osiągnięcia kryteriów przez większą liczbę zawodników niż może być powołana, propozycję składu przedstawia trener.
 5. Jednorazowe uzyskanie wyniku określonego w tabeli, przy niestabilnym poziomie, nie uzasadnia włączenia zawodnika do reprezentacji.
 6. Z eliminacji może być wyłączony zawodnik w zawodach głównych poprzedniego sezonu osiągnął miejsce finałowe.
 7. Realizacja indywidualnych rocznych planów szkolenia oraz prezentowanie nienagannej postawy sportowej i moralnej, jest wymogiem niezbędnym do zakwalifikowania się do składu ostatecznego na zawody główne rangi mistrzowskiej.
 8. Dyrektor sportowy, do ostatecznego składu kadry narodowej, może zaproponować zawodnika, który nie wykonał postawionego zadania, ale był bliski jego realizacji (np. młody zawodnik rokujący nadzieję na przyszłość) lub z powodów losowych nie mógł brać udziału w pełnym cyklu szkolenia. Przedstawiony przez dyrektora sportowego ostateczny skład reprezentacji na zawody główne zatwierdza Prezydium PZSS.
 9. O powołanie zawodnika kadry narodowej do reprezentacji kraju na zawody z cyklu Pucharu Świata i międzynarodowe wnosi trener kadry narodowej, kierując się rocznymi planami szkoleniowymi, aktualnym poziomem sportowym oraz stopniem realizacji programu szkoleniowego przez sportowca. Ostateczny skład zatwierdza Prezes PZSS po zaopiniowaniu wniosku przez Dyrektora Sportowego.
 10. Po zakończonym cyklu zawodów następuje ocena udziału reprezentantów w zawodach i wykonania zadań sportowych
  a/ Podstawą rozliczania zawodników powyżej 35 roku życia są jedynie osiągnięcia w zawodach głównych (IO, MŚ, ME). Jeżeli nie wykonają postawionych zadań: do 10 miejsca w 2015 i 2016 roku, nie będą brani pod uwagę do składu reprezentacji w roku następnym.
  b/ Zawodnicy do 35 lat rozliczani są z wykonania indywidualnych zadań sportowych.

Warszawa 08-11-2016

* tabele z wynikami będą tworzone na podstawie wyników co najmniej z trzech poprzednich zawodów rangi mistrzowskiej.


*Normy wynikowe - wszystkie rodzaje strzelań - 2017-2018  (aktualizacja - 23.03.2017)

Więcej...
Strzelcy w potrzebie

adamPrzed nami jeszcze  2 miesiące podatkowych rozliczeń z fiskusem, kto ma  ten obowiązek przed sobą może  skorzysta z naszej podpowiedzi i przeznaczy 1% na rehabilitację Adasia, urodzonego z zespołem wad serca synka Joanny Nowakowskiej, reprezentantki Polski, wicemistrzyni i rekordzistki świata.

Więcej...
Egzaminy na patent strzelecki

W odpowiedzi na docierające do PZSS sygnały o możliwości występowania potencjalnych zagrożeń dla poziomu egzaminów na patent strzelecki, w celu uniknięcia ewentualnych zarzutów co do rzetelności sprawdzianów i uchronienia członków klubów przed komplikacjami z tego tytułu zarząd PZSS doprecyzował niektóre przepisy regulaminu egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego, jednocześnie zlecając przygotowanie programu komputerowego umożliwiającego sprawne realizowanie przyjętych zasad.

Więcej...

Program wzorcowy kursu instruktorskiego w sporcie strzeleckim

Zgodnie z uchwałą zarządu PZSS z dnia 23 kwietnia 2014r. prezydium zarządu przyjmuje program kursu instruktorskiego opracowany przez dr. Kazimierza Kurzawskiego i tr. Andrzeja Kijowskiego (wersja z lutego 2016) jako program wzorcowy kursów w sporcie strzeleckim.

 

Więcej...
Piątek dniem pracy wewnętrznej Komisji Licencyjnej!

Informujemy, że począwszy od 25 marca 2016 roku każdy piątek będzie w Komisji Licencyjnej dniem pracy wewnętrznej, a w przypadku, kiedy piątek będzie wolny, takim dniem będzie pierwszy poprzedzający dzień pracy. W dniu pracy wewnętrznej Komisja Licencyjna nie będzie przyjmować interesantów i udzielać informacji telefonicznie.

Komisja Licencyjna została zmuszona do wystąpienie do władz PZSS o zgodę na takie rozwiązanie z powodu niemożności wygospodarowania czasu niezbędnego do uważnego sprawdzenia wniosków licencyjnych i patentowych, ich opracowania, i przygotowania decyzji. Liczba odbieranych telefonów i zadawanych pytań, na które odpowiedzi są w znakomitej większości dostępne na stronie PZSS lub powinny być udzielane zainteresowanym w macierzystych klubach, rośnie z każdym rokiem i absorbuje Komisję Licencyjną. Ostatnio, mimo przedłużanego czasu pracy, Komisja Licencyjna z coraz większym trudem znajduje czas na tzw. pracę na dokumentach. W takich okolicznościach wydzielenia w tygodniu przynajmniej jednego dnia przeznaczonego na weryfikację wniosków jest koniecznością, żeby utrzymać niezakłóconą ciągłość możliwie najszybszego wydawania zaświadczeń. Zapewniamy wszystkich zainteresowanych, że priorytetem Komisji Licencyjnej jest niezwłoczne wystawianie decyzji patentowych i licencji, a niezamierzona zwłoka, jeśli czasem występuje, wynika z błędnie wypełnionych lub niekompletnych wniosków, czasami też ze spiętrzenia ich liczby na przełomie lat. Dziękujemy za zrozumienie tej decyzji podjętej wyłącznie z chęci przyspieszenia wydawania dokumentów PZSS oczekiwanych przez zainteresowanych.  

Więcej...
Wsparcie dla Adama Smelczyńskiego

Adam SmelczynskiAdam Smelczyński, wicemistrz olimpijski z Melbourne, 6-krotny olimpijczyk, wielokrotny mistrz i  medalista mistrzostw Europy i medalista mistrzostw świata, przez wiele lat postać tytaniczna strzelectwa światowego, kawaler medalu Kalos Kagathos przyznanego za wybitne osiągniecia w sporcie i poza nim jest w potrzebie. Dr Smelczyński, który przez całą zawodową karierę niósł  pacjentom ulgę i poprawiał komfort ich życia teraz sam potrzebuje wsparcia. Nawarstwienie ciężkich chorób sprawiło, że ratując życie Mistrzowi lekarze byli zmuszeni amputować mu obie nogi.

 Z dnia na dzień sprawny mężczyzna, opiekujący się chorą żoną i bez trudu wchodzący do mieszkania na 4. piętrze budynku bez windy, stał się inwalidą na wózku, bez nóg odjętych powyżej kolan. Teraz Mistrza czeka rehabilitacja, do odzyskania przynajmniej częściowej sprawności i możliwości radzenia sobie w codziennym życiu niezbędne są przynajmniej 2, a najprawdopodobniej 3 zestawy protez. Wszystkie drogie,  z czego pierwszy – wstępny, tymczasowy nie jest współfinansowany przez NFZ, drugi zaś – tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Przy tak wysokiej amputacji efektywnym wyjściem okaże się zapewne dopasowanie trzeciego zestawu z przynajmniej jednym stawem sterowanym elektronicznie, co umożliwi panowanie nad nowymi nogami. Dlatego też, mimo, w pierwszym odruchu, braku entuzjazmu zainteresowanego dla tego rozwiązania zwracamy się do ludzi dobrej woli, zarówno tych, którzy przezywali wspaniałe wzruszenia dzięki sukcesom reprezentanta Polski, jak i młodszych, dla których mistrz Smelczyński, to wielka postać z annałów światowego strzelectwa o darowizny na rzecz Mistrza bądź to w formie odpisu 1% przy rozliczeniu rocznym PIT, bądź w innej formie darowizny. Pamiętajmy jednak, ze wpłaty 1 % w rozliczeniu PIT będą do wykorzystania dopiero od października 2016 r., natomiast inne darowizny – natychmiast!
W imieniu Adama Smelczyńskiego, jego córki i strzeleckiej rodziny dobrodziejom serdecznie dziękujemy. Polski Związek Strzelectwa Sportowego przyłącza się do tej kwesty zarówno materialnie, jak i organizacyjnie.
Tomasz Kwiecień, prezes PZSS 
Nr. kont i zasady wnoszenia wpłat:

POMOC DLA ADAMA SMELCZYŃSKIEGO

JAK PRZEKAZAĆ 1%

Wypełniając zeznanie PIT, podatnik musi obliczyć podatek należny wobec Urzędu Skarbowego.

 • W rubryce WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)
 • Wpisać numer KRS: 0000270809
 • Obliczyć kwotę 1%
 • W rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (bardzo ważne!) wpisać nazwisko oraz numer członkowski nadany przez Fundację –  Smelczyński, 5772

JAK PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ

Należy dokonać przelewu bankowego (może być przelew internetowy) lub wpłaty na poczcie:

 • nazwa odbiorcy:             
  Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym,
  Michała Kajki 80/82 lok.1, 04-620 Warszawa
 • numery rachunków odbiorcy:     
  • Rachunek złotowy PLN: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
  • Rachunek walutowy EUR: IBAN:PL07 1600 1286 0003 0031 8642 6021
  • Rachunek walutowy USD: IBAN:PL77 1600 1286 0003 0031 8642 6022
   Rachunki prowadzone przez:   BNP Paribas Bank Polska SA
   W tytule wpłaty proszę podać nazwisko i numer członkowski nadany przez Fundację – Smelczyński, 5772 (ten dopisek jest bardzo ważny).
Więcej...
Liga Młodzieżowa PZSS do 17 lat

ligaLiga Młodzieżowa do 17 lat w konkurencjach karabin i pistolet pneumatyczny 10 m, ma za zadanie popularyzować  współzawodnictwo dzieci i  młodzieży w sporcie strzeleckim w Polsce.Postanowienia ogólne

 • Uczestnictwo - każdy klub posiadający licencję PZSS
 • Konkurencje : karabin pneumatyczny 40, pistolet pneumatyczny 40.
 • W skład zespołu wchodzą min. 3 osoby. Zespół może liczyć więcej osób (z jednego klubu)  i może być mieszany (dziewczęta i chłopcy). Klub może wystawić jeden zespół w każdej konkurencji. Do danej rozgrywki wystawia 3 osobową drużynę.

Zasady rozgrywania zawodów

 • Konkurencje i ilość strzałów
  • Karabin pneumatyczny     40 strzałów (tylko drużynowa punktacja)
  • Pistolet pneumatyczny      40 strzałów (tylko drużynowa punktacja)

Zgłoszenia

 • Każdy klub uczestniczący w Lidze Młodzieżowej PZSS zgłasza zespół przed I Rundą kwalifikacyjną oraz 3 osobowy zespół, który będzie startował w danej rundzie do Delegata technicznego PZSS  przed rozpoczęciem zawodów
 • Każdy ze zgłoszonych zawodników musi posiadać licencję PZSS
 • Udział w Lidze Młodzieżowej PZSS jest bezpłatny.

Przebieg rund kwalifikacyjnych.

Dwie rundy kwalifikacyjne, które przeprowadzane są przy innych rozgrywanych zawodach ogólnopolskich lub strefowych z udziałem Delegata technicznego PZSS.

 • Pierwsza runda kwalifikacyjna – Puchar Prezesa.         
  Przed rozpoczęciem  zawodów kluby zgłaszają swoje drużyny. Nie przeprowadza się osobnego strzelania w zawodach. Wyniki zawodników zostają spisane z konkurencji rozgrywanych w ramach zawodów.
 • Druga runda kwalifikacyjna – Złoty Muszkiet, Złota Krócica
  Przed rozpoczęciem  zawodów kluby zgłaszają swoje drużyny. Nie przeprowadza się osobnego strzelania w zawodach. Wyniki zawodników zostają spisane z konkurencji rozgrywanych w ramach zawodów.

Na podstawie spisanych wyników z I i II Rundy zostaje sformułowany komunikat w biurze PZSS. Na wynik składa się suma rezultatów uzyskanych przez trzech zgłoszonych zawodników.

Kwalifikacje do rundy finałowej

Do finału Ligi Młodzieżowej PZSS kwalifikuje się osiem najlepszych zespołów w pistolecie i osiem w karabinie. Decyduje wynik z rundy kwalifikacyjnej I lub II (w przypadku dwóch startów zespołu, liczy się lepszy wynik).

Finał Ligi Młodzieżowej PZSS

Osiem zespołów zakwalifikowanych do finału będzie brało udział w dwuetapowych rozgrywkach:

 1. Mecze kwalifikacyjne „każdy z każdym” będą rozegrane w dwóch grupach G1; G2; w których będą rozstawione drużyny zakwalifikowane do finału:
  G1:   A1; B2; C1; D2
  G2:   A2; B1; C2; D1
  Podczas konferencji zostaną w drodze losowania przydzielone numery drużyny w danej grupie od 1 do 4, co będzie stanowiło o kolejności strzelań w rozgrywkach.
  G1:  1,2,3,4
  G2:  1,2,3,4
  Zawodnicy walczą ustawieni w zespole również z numerami 1, 2, 3. Rozgrywka polega na bezpośredniej potyczce z zawodnikiem przeciwnej drużyny z tym samym numerem.
  Zasady meczy kwalifikacyjnych:
  15 minut czas przygotowawczy i strzały próbne
  12 minut każda seria dziesięciostrzałowa, po każdej serii będą przydzielane punkty (2 pkt za wygraną serię; po 1 punkcie za remis; 0 punktów za przegraną serię dla zawodnika)
 2. Mecze finałowe o złoty medal i o brązowy medal.
  Pierwsze zespoły z rozgrywki grupowej przystępują do meczu o złoty/srebrny medal; drugie zespoły przystępują do meczu o medal brązowy.
  Zasady meczy finałowych:
  8 minut czas przygotowawczy i strzały próbne
  Prezentacja
  2 minuty przygotowanie i strzały próbne
  20 strzałów, 50 sekund na strzał, ocenianie z dziesiętnymi) przyznawanie punktów za każdy strzał ( 2 punkty za wygrany strzał, 1 punkt za remis 0 punktów za przegrany strzał)
  Na obu etapach w przypadku remisów rozstrzyga dodatkowy strzał oceniany tak jak poprzednio (ocena w dziesiętnych)

Strzelnica podczas rozgrywania finału

 • Ilość stanowisk - minimum 24 stanowisk – zalecane 30
 • Zalecenia: oprawa muzyczna (dotyczy finału), widoczne dla zawodników tablice   (ekrany) z wynikami.

Postanowienia końcowe

 •  Do regulaminu zasad i rozgrywania Ligi Młodzieżowej PZSS, mogą zostać wprowadzone modyfikacje.
 • W sprawach spornych jedynym, wyłącznym interpretatorem ww. zasad i regulaminów Ligi Młodzieżowej PZSS jest Dział Szkolenia PZSS.
Więcej...
Historia PZSS w pigułce

logoPZSS-stare23 kwietnia 1933 r. odbył się w Warszawie Organizacyjny Walny Zjazd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Udział w nim wzięli delegaci 11 okręgów strzeleckich, reprezentujących 198650 członków ("Przegląd Strzelecki i Łuczniczy" nr 2 z 1933 r. str.14).

Decyzja  utworzenia Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego zapadła na plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Strzelectwa w dniu 5 marca 1933 r.:

Więcej...
Ubiegasz się o licencję klubową PZSS? KONIECZNIE PRZECZYTAJ!!!

Doświadczenie uczy, ze prawidłowe wypełnienie wniosku o przyznanie licencji klubowej PZSS sprawia przedstawicielom Klubów wiele problemów, dlatego też Komisja Licencyjna przedstawia  krótką instrukcję wypełniania tego wniosku:

Więcej...
Format publikacji zamieszczanych na stronie PZSS

Uprasza się przesyłających materiały przeznaczone do publikacji na stronie PZSS (informacje, komunikaty, itp.) o przygotowanie ich formatach edytowalnych (word, excel, txt). Proszę nie przysyłać tych materiałów w formacie pdf (Portable Document Format).

Administrator strony

Więcej...

Logo BOCK na 10 lecie 4W sobotę 22 października br. w Rawiczu odbędzie się uroczystość wieńcząca obchody 10-lecia działalności klubu „Bock”. Plonem tej - w pierwszym odbiorze - krótkiej działalności, osadzonej jednak w długiej, wielowiekowej tradycji strzelectwa na ziemi rawickiej, jest m.in. aż 66 medali mistrzostw Polski, 14 rekordów Polski, dominacja zespołowa rawiczan w konkurencji trap 125  w latach 2011 – 2013, a także strzelcy „Bocka” w reprezentacji narodowej Polski.

1 2006 (12)W bieżącym roku obchodzimy dziesiątą rocznicę powstania Rawickiego Klubu Sportowego „Bock”. Prawda, w porównaniu  do  już kilkusetletniej tradycji, sięgającej jeszcze czasów przedrozbiorowych, strzelectwa w Rawiczu i na ziemi rawickiej, to może nie tak wiele, ale zaryzykuję tezę, że dopiero ostatnie lata dały w naszym mieście podstawy do rozwoju sportu strzeleckiego w jego bogactwie i różnorodności. Na dowód spróbuję przybliżyć osiągnięcia wielkopolskiego klubu, jak też wskazać jego pozycję wśród organizacji sportowych nie tylko naszego regionu.

Jesienią 2005 roku w Rawiczu spotkali się miłośnicy strzelectwa sportowego i myśliwskiego: Michał Domagalski, Dariusz Domaniecki, Ryszard Kapłon, Robert Kowalski, Antoni Kmieć, Andrzej Samol, którzy podjęli działania prowadzące do założenie, na bazie strzelnicy myśliwskiej w Rawiczu - Dębnie (leśniczówka), klubu strzelectwa sportowego; 30 stycznia 2006 r.  zebrało się 18 osób, które zainicjowały stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazwą Rawicki Klub Sportowy „Bock”. Zebrani uchwalili statut klubu oraz wybrali komitet założycielski w składzie: Ryszard Kapłon, Michał Domagalski i Antoni Kmieć. Zadaniem komitetu było zarejestrowanie klubu w Starostwie Powiatowym w Rawiczu i zwołanie walnego zebrania w celu  wybrania władz stowarzyszenia.

2 2011 (26)W skład pierwszego zarządu RKS „BOCK” weszli: 

 • Ryszard Kapłon – prezes
 • Antoni Kmieć – wiceprezes
 • Robert Kowalski – wiceprezes
 • Michał Domagalski –  sekretarz
 • Anna Bystrzycka – skarbnik
 • Wojciech Piasny – członek
 • Mariusz Maćkowiak – członek

W skład Komisji Rewizyjnej:

 • Dariusz Domaniecki – przewodniczący
 • Włodzimierz Piasny – członek
 • Maciej Kociołko – członek

3 2011 (28)Klub został wpisany do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej Powiatu Rawickiego pod numerem 12/20066 lutego 2006 r., a następnie na listę Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa w Lesznie. Wkrótce też znalazł się wśród członków Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, zarejestrowany pod numerem 6/2006. Od 2011 Klub nasz jest członkiem zwyczajnym Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

Władze klubu energicznie się zajęły przygotowaniem bazy strzeleckiej. Środki finansowe ze składek oraz zaangażowanie członków i pomoc sponsorów pozwoliła na rewitalizację  strzelnicy śrutowej w Dębnie (leśniczówka) i dopuszczenie obiektu do użytkowania jako strzelnicy sportowo-myśliwskiej. W połowie 2006 roku zarząd klubu, wspólnie z Gminą Rawicz oraz miejscowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, podjął działania przywrócenia do stanu używalności obiektów i terenu strzelnicy w Rawiczu  Sierakowie przy ul. Leśnej (były poligon wojskowy), przeznaczonych na strzelnice pneumatyczną i kulową, umożliwiające członkom klubu oraz dzieciom i młodzieży szkolenie, prowadzenie treningów, i organizowanie zawodów  przez cały rok. W lutym 2007 r. Komisja Licencyjna PZSS wydała decyzję o przyznaniu Klubowi „Bock” licencji klubowej na udział we współzawodnictwie sportowym w strzelaniu pneumatycznym, kulowym i śrutowym (dziś pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa).

4 DSCF0982Sukcesem było też powołanie  przedstawiciela Klubu na członkia Rady Sportu Gminy Rawicz. Zgodnie z jej regulaminem od 2009 r. Klub mógł otrzymać dotację na sport kwalifikowany.  Od tej pory corocznie do klubu trafia wsparcie finansowe, przeznaczone na szkolenie dzieci i młodzieży, treningi, zawody strzeleckie oraz na zakup, i modernizację urządzeń do prowadzenia strzelania.  Otrzymujemy również środki finansowe z budżetu Powiatu Rawickiego. Prawidłowe wyposażenie strzelnic stało się możliwe dzięki wsparciu LOZS w Lesznie i Wielkopolskiego ZSS w Poznaniu, oraz wpłatom sponsorów, i pracy zarządu, gospodarzy strzelnic,i członków klubu. Ponadto dzięki staraniom Ośrodka Sportu i Rekreacji, Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oraz członków klubu zmodernizowana została strzelnica pneumatyczna, i kulowa w Sierakowie oraz śrutowa w Rawiczu Dębnie.

Celem statutowym  Klubu „Bock” są działania na rzecz wychowania sportowego i patriotycznego młodzieży, krzewienie tradycji polskich sił zbrojnych oraz wspieranie grup rekonstrukcyjnych propagujących tradycję polskiego oręża. Realizując zadania statutowe prowadzimy naukę strzelania, szkolenia, treningi i zawody strzeleckie w strzelaniu z pistoletu, karabinu, i strzelby adresowane do młodzieży, i seniorów. Członkowie klubu złożyli egzaminy i odebrali z PZSS patenty strzeleckie, licencje zawodnicze, licencje sędziowskie, i legitymacje prowadzących strzelanie. Ponadto wielu z członków klubu, po spełnieniu wymogów ustawy o broni i amunicji, otrzymało pozwolenie na zakup, i posiadanie własnej broni sportowej.  Obecnej Klub posiada kadrę trenerską, z uprawnieniami instruktora sportu w tym dwóch trenerów strzelectwa sportowego PZSS. Ponadto 84 osoby  posiadają uprawnienia prowadzącego strzelanie oraz 34 - sędziego strzelectwa sportowego, a dwie osoby  - sędziów-instruktorów strzelectwa myśliwskiego PZŁ.

5 DSCF0987Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzimy od sierpnia 2006 r. Dużym osiągnięciem zawodników i trenerów był pierwszy  udział w Finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 2008, w Bydgoszczy. Od tego czasu nasi zawodnicy corocznie uczestniczą w zawodach centralnych zdobywając medale i ustanawiając rekordy Polski. Nasza młodzież i seniorzy brali udział w międzynarodowych zawodach strzeleckich we Wrocławiu i Złotoryi,  mistrzostwach wojewódzkich WZSS,  LOK, rundach, i finale Pucharu Polski, mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, mistrzostwach Europy, i świata oraz innych zawodach krajowych, i międzynarodowych.

Łącznie w okresie 10-lecia zawodnicy Klubu  zdobyli 66 medali mistrzostw Polski  (55 indywidualnych, 11 zespołowych oraz ustanowili i wyrównali 14 rekordów Polski. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w strzelaniu do rzutków, w latach 2011 - 2013 zawodnicy z Rawicza 3 razy z rzędu zdobyli tytuł drużynowego mistrza Polski w konkurencji Trap 125.

6 DSCF3808Dobre wyniki uzyskiwane przez naszych strzelców  sprawiły, że decyzją Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu młodzież (młodzicy i juniorzy młodsi) Klubu „Bock” powoływani są do wielkopolskiej kadry wojewódzkiej, a juniorzy, i seniorzy - do kadry narodowej PZSS.  We współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży  MSiT  - Klub „Bock” zdobył łącznie 451 pkt, za które otrzymał dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Klub, wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Powiatową Organizacją Ligi Obrony Kraju w Rawiczu, był organizatorem zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, zawodów strzeleckich, imprez sportowych, i rekreacyjnych oraz zakładowych zawodów strzeleckich. Zgodnie z kalendarzem imprez  rokrocznie przeprowadzamy klubowe, powiatowe, okręgowe i wojewódzkie zawody w strzelaniu z broni sportowej, których współorganizatorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gmina Rawicz, Starostwo Powiatowe, i Powiatowa Organizacja LOK w Rawiczu, LOZS w Lesznie, WZSS w Poznaniu oraz zaprzyjaźnione kluby sportowe. Ponadto Klub współpracuje z bractwami Kurkowymi w Rawiczu i Jutrosinie, kołami myśliwskimi, organizacjami społecznymi, samorządami miast, i gmin oraz dyrekcjami szkół, i zakładów pracy.   

Członkowie Klubu „Bock”  wywodzą się z całej Wielkopolski, a nawet spoza niej. Obecnie klub liczy 285 członków, wśród nich 253 członków zwyczajnych, 30 członków młodych, członka honorowego i członka wspierającego.

7 DSCF3815W okresie dziesięcioletniej działalności klub prowadził  teoretyczną i praktyczną naukę strzelania, treningi, i zawody strzeleckie z użyciem wszystkich rodzajów broni. Zawodnikom zapewniał warunki do uzyskiwania wysokiego poziomu we współzawodnictwie sportowym  na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym, promując tym samym gminę Rawicz, powiat rawicki, Wielkopolskę oraz kraj. Te statutowe zadania zamierzamy realizować w następnych latach, mam nadzieję korzystając ze wsparcia  dotychczasowych i przyszłych współpracowników  oraz dobrodziei klubu, którym leżą na sercu dobro rozwoju sportu strzeleckiego i Klubu „Bock”, i którym serdecznie za dotychczasowe współdziałanie i pomoc dziękuję .

Ryszard Kapłon, prezes Klubu BOCK Rawicz zdjęcia : archiwum „Bock”

 

 

 

 Galeria - Uroczystości 10-lecia klubu "Bock" Rawicz 034

 

 

Polscy medaliści olimpijscy

Liga Strzelecka PZSS

liga strzelecka pzss1

Polecamy

Partnerzy PZSS

listopada 2017
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

PZSS na Facebooku