Get Adobe Flash player

Selfie z gwiazdą sportu

Stop zwolnieniom z WF-u

Fundacja kibica

Ramowe zasady eliminacji do zawodów głównych (IO, MŚ, ME) na lata 2017-2018
 1. O powołanie zawodnika kadry narodowej do reprezentacji kraju na zawody główne (IO, MŚ, ME) wnosi trener kadry na podstawie analizy wyników sportowych uzyskanych przez zawodników w wyznaczonych startach międzynarodowych i krajowych, za pośrednictwem i po zaopiniowaniu przez dyrektora sportowego.
 2. W odrębnych tabelach określono poziom sportowy, którego osiągnięcie warunkuje powołanie zawodnika na zawody główne.
  Tabele* zostały opracowane na podstawie wyników z zawodów mistrzowskich z lat 2013-2016 i mogą być w kolejnych latach uaktualniane.
 3. Przyjmuje się następujące kryteria – minimalny wynikowy poziom sportowy w zawodach eliminacyjnych, z uwzględnieniem wieku zawodnika:
  a/ powyżej 35 lat - uzyskanie wyniku nie niższego niż 10. miejsce (patrz tabela*)
  b/ do 35 lat - uzyskanie wyniku nie niższego niż 15. miejsce (patrz tabela*)
  c/ młodzieżowcy - wyniku nie niższego niż 18. miejsce (patrz tabela*)
  d/ juniorzy - uzyskanie wyniku nie niższego niż 12 miejsce (patrz tabela*)
 4. W przypadku osiągnięcia kryteriów przez większą liczbę zawodników niż może być powołana, propozycję składu przedstawia trener.
 5. Jednorazowe uzyskanie wyniku określonego w tabeli, przy niestabilnym poziomie, nie uzasadnia włączenia zawodnika do reprezentacji.
 6. Z eliminacji może być wyłączony zawodnik w zawodach głównych poprzedniego sezonu osiągnął miejsce finałowe.
 7. Realizacja indywidualnych rocznych planów szkolenia oraz prezentowanie nienagannej postawy sportowej i moralnej, jest wymogiem niezbędnym do zakwalifikowania się do składu ostatecznego na zawody główne rangi mistrzowskiej.
 8. Dyrektor sportowy, do ostatecznego składu kadry narodowej, może zaproponować zawodnika, który nie wykonał postawionego zadania, ale był bliski jego realizacji (np. młody zawodnik rokujący nadzieję na przyszłość) lub z powodów losowych nie mógł brać udziału w pełnym cyklu szkolenia. Przedstawiony przez dyrektora sportowego ostateczny skład reprezentacji na zawody główne zatwierdza Prezydium PZSS.
 9. O powołanie zawodnika kadry narodowej do reprezentacji kraju na zawody z cyklu Pucharu Świata i międzynarodowe wnosi trener kadry narodowej, kierując się rocznymi planami szkoleniowymi, aktualnym poziomem sportowym oraz stopniem realizacji programu szkoleniowego przez sportowca. Ostateczny skład zatwierdza Prezes PZSS po zaopiniowaniu wniosku przez Dyrektora Sportowego.
 10. Po zakończonym cyklu zawodów następuje ocena udziału reprezentantów w zawodach i wykonania zadań sportowych
  a/ Podstawą rozliczania zawodników powyżej 35 roku życia są jedynie osiągnięcia w zawodach głównych (IO, MŚ, ME). Jeżeli nie wykonają postawionych zadań: do 10 miejsca w 2015 i 2016 roku, nie będą brani pod uwagę do składu reprezentacji w roku następnym.
  b/ Zawodnicy do 35 lat rozliczani są z wykonania indywidualnych zadań sportowych.

Warszawa 08-11-2016

* tabele z wynikami będą tworzone na podstawie wyników co najmniej z trzech poprzednich zawodów rangi mistrzowskiej.


*Normy wynikowe - wszystkie rodzaje strzelań - 2017-2018  (aktualizacja - 23.03.2017)

Więcej...
Strzelcy w potrzebie

adamPrzed nami jeszcze  2 miesiące podatkowych rozliczeń z fiskusem, kto ma  ten obowiązek przed sobą może  skorzysta z naszej podpowiedzi i przeznaczy 1% na rehabilitację Adasia, urodzonego z zespołem wad serca synka Joanny Nowakowskiej, reprezentantki Polski, wicemistrzyni i rekordzistki świata.

Więcej...
Egzaminy na patent strzelecki

W odpowiedzi na docierające do PZSS sygnały o możliwości występowania potencjalnych zagrożeń dla poziomu egzaminów na patent strzelecki, w celu uniknięcia ewentualnych zarzutów co do rzetelności sprawdzianów i uchronienia członków klubów przed komplikacjami z tego tytułu zarząd PZSS doprecyzował niektóre przepisy regulaminu egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego, jednocześnie zlecając przygotowanie programu komputerowego umożliwiającego sprawne realizowanie przyjętych zasad.

Więcej...

Program wzorcowy kursu instruktorskiego w sporcie strzeleckim

Zgodnie z uchwałą zarządu PZSS z dnia 23 kwietnia 2014r. prezydium zarządu przyjmuje program kursu instruktorskiego opracowany przez dr. Kazimierza Kurzawskiego i tr. Andrzeja Kijowskiego (wersja z lutego 2016) jako program wzorcowy kursów w sporcie strzeleckim.

 

Więcej...
Piątek dniem pracy wewnętrznej Komisji Licencyjnej!

Informujemy, że począwszy od 25 marca 2016 roku każdy piątek będzie w Komisji Licencyjnej dniem pracy wewnętrznej, a w przypadku, kiedy piątek będzie wolny, takim dniem będzie pierwszy poprzedzający dzień pracy. W dniu pracy wewnętrznej Komisja Licencyjna nie będzie przyjmować interesantów i udzielać informacji telefonicznie.

Komisja Licencyjna została zmuszona do wystąpienie do władz PZSS o zgodę na takie rozwiązanie z powodu niemożności wygospodarowania czasu niezbędnego do uważnego sprawdzenia wniosków licencyjnych i patentowych, ich opracowania, i przygotowania decyzji. Liczba odbieranych telefonów i zadawanych pytań, na które odpowiedzi są w znakomitej większości dostępne na stronie PZSS lub powinny być udzielane zainteresowanym w macierzystych klubach, rośnie z każdym rokiem i absorbuje Komisję Licencyjną. Ostatnio, mimo przedłużanego czasu pracy, Komisja Licencyjna z coraz większym trudem znajduje czas na tzw. pracę na dokumentach. W takich okolicznościach wydzielenia w tygodniu przynajmniej jednego dnia przeznaczonego na weryfikację wniosków jest koniecznością, żeby utrzymać niezakłóconą ciągłość możliwie najszybszego wydawania zaświadczeń. Zapewniamy wszystkich zainteresowanych, że priorytetem Komisji Licencyjnej jest niezwłoczne wystawianie decyzji patentowych i licencji, a niezamierzona zwłoka, jeśli czasem występuje, wynika z błędnie wypełnionych lub niekompletnych wniosków, czasami też ze spiętrzenia ich liczby na przełomie lat. Dziękujemy za zrozumienie tej decyzji podjętej wyłącznie z chęci przyspieszenia wydawania dokumentów PZSS oczekiwanych przez zainteresowanych.  

Więcej...
Wsparcie dla Adama Smelczyńskiego

Adam SmelczynskiAdam Smelczyński, wicemistrz olimpijski z Melbourne, 6-krotny olimpijczyk, wielokrotny mistrz i  medalista mistrzostw Europy i medalista mistrzostw świata, przez wiele lat postać tytaniczna strzelectwa światowego, kawaler medalu Kalos Kagathos przyznanego za wybitne osiągniecia w sporcie i poza nim jest w potrzebie. Dr Smelczyński, który przez całą zawodową karierę niósł  pacjentom ulgę i poprawiał komfort ich życia teraz sam potrzebuje wsparcia. Nawarstwienie ciężkich chorób sprawiło, że ratując życie Mistrzowi lekarze byli zmuszeni amputować mu obie nogi.

 Z dnia na dzień sprawny mężczyzna, opiekujący się chorą żoną i bez trudu wchodzący do mieszkania na 4. piętrze budynku bez windy, stał się inwalidą na wózku, bez nóg odjętych powyżej kolan. Teraz Mistrza czeka rehabilitacja, do odzyskania przynajmniej częściowej sprawności i możliwości radzenia sobie w codziennym życiu niezbędne są przynajmniej 2, a najprawdopodobniej 3 zestawy protez. Wszystkie drogie,  z czego pierwszy – wstępny, tymczasowy nie jest współfinansowany przez NFZ, drugi zaś – tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Przy tak wysokiej amputacji efektywnym wyjściem okaże się zapewne dopasowanie trzeciego zestawu z przynajmniej jednym stawem sterowanym elektronicznie, co umożliwi panowanie nad nowymi nogami. Dlatego też, mimo, w pierwszym odruchu, braku entuzjazmu zainteresowanego dla tego rozwiązania zwracamy się do ludzi dobrej woli, zarówno tych, którzy przezywali wspaniałe wzruszenia dzięki sukcesom reprezentanta Polski, jak i młodszych, dla których mistrz Smelczyński, to wielka postać z annałów światowego strzelectwa o darowizny na rzecz Mistrza bądź to w formie odpisu 1% przy rozliczeniu rocznym PIT, bądź w innej formie darowizny. Pamiętajmy jednak, ze wpłaty 1 % w rozliczeniu PIT będą do wykorzystania dopiero od października 2016 r., natomiast inne darowizny – natychmiast!
W imieniu Adama Smelczyńskiego, jego córki i strzeleckiej rodziny dobrodziejom serdecznie dziękujemy. Polski Związek Strzelectwa Sportowego przyłącza się do tej kwesty zarówno materialnie, jak i organizacyjnie.
Tomasz Kwiecień, prezes PZSS 
Nr. kont i zasady wnoszenia wpłat:

POMOC DLA ADAMA SMELCZYŃSKIEGO

JAK PRZEKAZAĆ 1%

Wypełniając zeznanie PIT, podatnik musi obliczyć podatek należny wobec Urzędu Skarbowego.

 • W rubryce WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)
 • Wpisać numer KRS: 0000270809
 • Obliczyć kwotę 1%
 • W rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE (bardzo ważne!) wpisać nazwisko oraz numer członkowski nadany przez Fundację –  Smelczyński, 5772

JAK PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ

Należy dokonać przelewu bankowego (może być przelew internetowy) lub wpłaty na poczcie:

 • nazwa odbiorcy:             
  Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym,
  Michała Kajki 80/82 lok.1, 04-620 Warszawa
 • numery rachunków odbiorcy:     
  • Rachunek złotowy PLN: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
  • Rachunek walutowy EUR: IBAN:PL07 1600 1286 0003 0031 8642 6021
  • Rachunek walutowy USD: IBAN:PL77 1600 1286 0003 0031 8642 6022
   Rachunki prowadzone przez:   BNP Paribas Bank Polska SA
   W tytule wpłaty proszę podać nazwisko i numer członkowski nadany przez Fundację – Smelczyński, 5772 (ten dopisek jest bardzo ważny).
Więcej...
Liga Młodzieżowa PZSS do 17 lat

ligaLiga Młodzieżowa do 17 lat w konkurencjach karabin i pistolet pneumatyczny 10 m, ma za zadanie popularyzować  współzawodnictwo dzieci i  młodzieży w sporcie strzeleckim w Polsce.Postanowienia ogólne

 • Uczestnictwo - każdy klub posiadający licencję PZSS
 • Konkurencje : karabin pneumatyczny 40, pistolet pneumatyczny 40.
 • W skład zespołu wchodzą min. 3 osoby. Zespół może liczyć więcej osób (z jednego klubu)  i może być mieszany (dziewczęta i chłopcy). Klub może wystawić jeden zespół w każdej konkurencji. Do danej rozgrywki wystawia 3 osobową drużynę.

Zasady rozgrywania zawodów

 • Konkurencje i ilość strzałów
  • Karabin pneumatyczny     40 strzałów (tylko drużynowa punktacja)
  • Pistolet pneumatyczny      40 strzałów (tylko drużynowa punktacja)

Zgłoszenia

 • Każdy klub uczestniczący w Lidze Młodzieżowej PZSS zgłasza zespół przed I Rundą kwalifikacyjną oraz 3 osobowy zespół, który będzie startował w danej rundzie do Delegata technicznego PZSS  przed rozpoczęciem zawodów
 • Każdy ze zgłoszonych zawodników musi posiadać licencję PZSS
 • Udział w Lidze Młodzieżowej PZSS jest bezpłatny.

Przebieg rund kwalifikacyjnych.

Dwie rundy kwalifikacyjne, które przeprowadzane są przy innych rozgrywanych zawodach ogólnopolskich lub strefowych z udziałem Delegata technicznego PZSS.

 • Pierwsza runda kwalifikacyjna – Puchar Prezesa.         
  Przed rozpoczęciem  zawodów kluby zgłaszają swoje drużyny. Nie przeprowadza się osobnego strzelania w zawodach. Wyniki zawodników zostają spisane z konkurencji rozgrywanych w ramach zawodów.
 • Druga runda kwalifikacyjna – Złoty Muszkiet, Złota Krócica
  Przed rozpoczęciem  zawodów kluby zgłaszają swoje drużyny. Nie przeprowadza się osobnego strzelania w zawodach. Wyniki zawodników zostają spisane z konkurencji rozgrywanych w ramach zawodów.

Na podstawie spisanych wyników z I i II Rundy zostaje sformułowany komunikat w biurze PZSS. Na wynik składa się suma rezultatów uzyskanych przez trzech zgłoszonych zawodników.

Kwalifikacje do rundy finałowej

Do finału Ligi Młodzieżowej PZSS kwalifikuje się osiem najlepszych zespołów w pistolecie i osiem w karabinie. Decyduje wynik z rundy kwalifikacyjnej I lub II (w przypadku dwóch startów zespołu, liczy się lepszy wynik).

Finał Ligi Młodzieżowej PZSS

Osiem zespołów zakwalifikowanych do finału będzie brało udział w dwuetapowych rozgrywkach:

 1. Mecze kwalifikacyjne „każdy z każdym” będą rozegrane w dwóch grupach G1; G2; w których będą rozstawione drużyny zakwalifikowane do finału:
  G1:   A1; B2; C1; D2
  G2:   A2; B1; C2; D1
  Podczas konferencji zostaną w drodze losowania przydzielone numery drużyny w danej grupie od 1 do 4, co będzie stanowiło o kolejności strzelań w rozgrywkach.
  G1:  1,2,3,4
  G2:  1,2,3,4
  Zawodnicy walczą ustawieni w zespole również z numerami 1, 2, 3. Rozgrywka polega na bezpośredniej potyczce z zawodnikiem przeciwnej drużyny z tym samym numerem.
  Zasady meczy kwalifikacyjnych:
  15 minut czas przygotowawczy i strzały próbne
  12 minut każda seria dziesięciostrzałowa, po każdej serii będą przydzielane punkty (2 pkt za wygraną serię; po 1 punkcie za remis; 0 punktów za przegraną serię dla zawodnika)
 2. Mecze finałowe o złoty medal i o brązowy medal.
  Pierwsze zespoły z rozgrywki grupowej przystępują do meczu o złoty/srebrny medal; drugie zespoły przystępują do meczu o medal brązowy.
  Zasady meczy finałowych:
  8 minut czas przygotowawczy i strzały próbne
  Prezentacja
  2 minuty przygotowanie i strzały próbne
  20 strzałów, 50 sekund na strzał, ocenianie z dziesiętnymi) przyznawanie punktów za każdy strzał ( 2 punkty za wygrany strzał, 1 punkt za remis 0 punktów za przegrany strzał)
  Na obu etapach w przypadku remisów rozstrzyga dodatkowy strzał oceniany tak jak poprzednio (ocena w dziesiętnych)

Strzelnica podczas rozgrywania finału

 • Ilość stanowisk - minimum 24 stanowisk – zalecane 30
 • Zalecenia: oprawa muzyczna (dotyczy finału), widoczne dla zawodników tablice   (ekrany) z wynikami.

Postanowienia końcowe

 •  Do regulaminu zasad i rozgrywania Ligi Młodzieżowej PZSS, mogą zostać wprowadzone modyfikacje.
 • W sprawach spornych jedynym, wyłącznym interpretatorem ww. zasad i regulaminów Ligi Młodzieżowej PZSS jest Dział Szkolenia PZSS.
Więcej...
Historia PZSS w pigułce

logoPZSS-stare23 kwietnia 1933 r. odbył się w Warszawie Organizacyjny Walny Zjazd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Udział w nim wzięli delegaci 11 okręgów strzeleckich, reprezentujących 198650 członków ("Przegląd Strzelecki i Łuczniczy" nr 2 z 1933 r. str.14).

Decyzja  utworzenia Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego zapadła na plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Strzelectwa w dniu 5 marca 1933 r.:

Więcej...
Ubiegasz się o licencję klubową PZSS? KONIECZNIE PRZECZYTAJ!!!

Doświadczenie uczy, ze prawidłowe wypełnienie wniosku o przyznanie licencji klubowej PZSS sprawia przedstawicielom Klubów wiele problemów, dlatego też Komisja Licencyjna przedstawia  krótką instrukcję wypełniania tego wniosku:

Więcej...
Format publikacji zamieszczanych na stronie PZSS

Uprasza się przesyłających materiały przeznaczone do publikacji na stronie PZSS (informacje, komunikaty, itp.) o przygotowanie ich formatach edytowalnych (word, excel, txt). Proszę nie przysyłać tych materiałów w formacie pdf (Portable Document Format).

Administrator strony

Więcej...

nagrodzeniWprawdzie emocji, wzruszeń i radości, jakich przysporzyły występy olimpijskie Sylwii Bogackiej i jej koleżanek nie sposób przeliczyć na pieniądze, niemniej jednak zarząd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego postanowił uhonorować okolicznościowymi nagrodami wicemistrzynię olimpijską z Londynu i jej trenerów: Andrzeja Kijowskiego (w reprezentacji Polski) i Ryszarda Taysnera (w zielonogórskiej Gwardii). Okazją do wręczenia czeków stało się uroczyste spotkanie ze srebrną medalistką igrzysk olimpijskich, zorganizowane 17 września br. przez PZSS w jak zwykle gościnnej i przychylnej naszemu sportowi warszawskiej Wojskowej Akademii Technicznej.

Tomasz Kwiecień prezes PZSS i gospodarz spotkania witając przybyłych gości z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiej Akademii Nauk, reprezentowanej przez prof. dr hab. med. Krzysztofa Klukowskiego, zastępcę przewodniczącego Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej, jednocześnie członka zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, ze szczególną serdecznością zwrócił się do Grażyny i Zbigniewa Bogackich, rodziców Sylwii, bez których zaangażowania i wieloletniego wspierania córki w jej pasji, uroczystości mogłoby po prostu nie być. Podziękował wszystkim, którzy pomagając w przygotowaniach strzeleckiej reprezentacji Polski do występu w Igrzyskach XXX Olimpiady Londyn 2012 lub… nie przeszkadzając w organizacji i realizacji planów szkoleniowych, przyczynili się do sukcesu polskiego strzelectwa i szerzej - polskiego sportu. Wyraził też nadzieję na nieco przychylniejsze spojrzenie przedstawicieli władz centralnych, lokalnych i odpowiednich resortów na sport, który mimo egzystencjalnych trudności, potrafi wydać na świat nie pierwszą przecież i nie jedyną autentyczną gwiazdę międzynarodowego formatu.

Jako przykład wydatnej pomocy i skutecznego współdziałania instytucji na rzecz sportu, które przekładają się m.in. na osiągniecia w Londynie, prezes Kwiecień wskazał współpracę Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i Wojskowej Federacji Sportu; trzeba przypomnieć, że dwie z tegorocznych olimpijek Sylwia Bogacka i Agnieszka Nagay od lat reprezentują siły zbrojne, trenując odpowiednio: w grupie sportowej Wojsk Lądowych przy Centrum Łączności i Informatyki w Zegrzu i w grupie sportowej Sił Powietrznych przy Bazie Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. Trzecia karabiniarka, również olimpijka z Londynu Paula Wrońska, była nieobecna na uroczystości właśnie w związku z odbywaniem wstępnego przeszkolenia wojskowego w Zegrzu. Plany co do wojskowej przyszłości naszej jedynej w Londynie pistoleciarki Beaty Bartków-Kwiatkowskiej się krystalizują.

Prezes Wojskowej Federacji Sportu gen. broni Lech Konopka, jednocześnie dyrektor Departamentu Nadzoru Prezydenta nad Siłami Zbrojnymi RP, nawiązując do słów Tomasza Kwietnia, przedstawił niektóre owoce tej współpracy, przywołując sukcesy strzelców w mundurach w międzynarodowej rywalizacji żołnierzy (m.in. w CISM). Przypomniał też, że mundury nosi wielu strzelców, nie tylko wymienione olimpijki z Londynu. Wspominając niedawny awans Sylwii Bogackiej do stopnia kaprala gen. Konopka zachęcał srebrną medalistkę do podjęcia studiów w WAT i,  w przyszłości, zasilenia korpusu oficerskiego wśród sportowców. Być może sugestia padła na podatny grunt, bowiem po zakończeniu części oficjalnej uroczystości srebrna medalistka olimpijska dość długo rozmawiała z obecnymi na spotkaniu: rektorem-komendantem Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmuntem Mierczykiem, prorektorem ds. nauki prof. dr hab. inż. Krzysztofem Czupryńskim, kanclerzem uczelni gen. dywizji Janem Klejszmitem i innymi reprezentantami kadry naukowej WAT?... Wcześniej prof. Mierczyk wręczył bohaterce wieczoru pamiątkowy medal rektora-komendanta Wojskowej Akademii Technicznej.

Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego w superlatywach wypowiedział się o naszej nielicznej reprezentacji w Londynie, podkreślił wagę zdobycia przez Sylwię Bogacką, już na początku igrzysk, pierwszego, i jak się okazało - przez tydzień - jedynego polskiego medalu w olimpijskich zmaganiach. Odnosząc się do przedmówców wyznał, że nie tylko jako prezes polskiego olimpizmu, ale też jako podporucznik rezerwy, marzy i przekonuje wszystkich o potrzebie zdecydowanie szerszego powrotu sportu do wojska, obok uczelni, naturalnej w innych krajach bazy kultury fizycznej na najwyższym poziomie. Z wypowiedzą prezesa PKOl korespondowało krótkie wystąpienie Marzeny Koszewskiej, szefowej misji olimpijskiej w stolicy Zjednoczonego Królestwa, która stwierdziła, że współpraca ze strzelcami w Londynie, to sama przyjemność.

Co prawda upłynęło już trochę czasu od zgaszenia znicza olimpijskiego, ale nie wszystko jeszcze zostało zapięte na ostatni guzik; dopiero w ubiegłym tygodniu nadeszły z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego dyplomy i okolicznościowe znaczki, potwierdzające osiągniecia w rywalizacji olimpijskiej i udział w największym święcie sportu w czteroleciu. – U nas dyplomy wręczamy od ręki, na koniec zawodów - spostrzegł Tomasz Kwiecień, prosząc prezesa Kraśnickiego o wręczenie cennych pamiątek Sylwii Bogackiej, Agnieszce Nagay (finalistce olimpijskiej), Beacie Bartków-Kwiatkowskiej i Andrzejowi Kijowskiemu.

Miłą niespodziankę w postaci okolicznościowego toastu śpiewanego, przygotowanego na cześć srebrnej medalistki olimpijskiej, przedstawił chór złożony z przedstawicieli kierownictwa i kadry dydaktycznej WAT. Zwartość tekstu i głębia zawartej w nim myśli – trzeba przyznać: godne pióra poety - w ustach przedstawicieli nauk ścisłych mogą nie dziwić, każą jednak pochylić czoła przed kunsztem i zadumać się nad osiągniętym, niemal absolutnym, wymiarem znanego sloganu „w krótkich żołnierskich słowach”, któremu autorzy toastu nadali postać godną zdefiniowania i umieszczenia w Sevres, jako wzorca kondensacji. Niestety, przykro mi, ale z głowy, czyli z niczego, nie jestem w stanie odtworzyć tych wysublimowanych strof i podzielić się nimi…

Jak w każdym zapadającym w pamięć wydarzeniu poza momentami oficjalnymi, podniosłymi i humorystycznymi, powinien być moment wzruszenia? O ten zadbała sama bohaterka wieczoru, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się w jakiś sposób do jej wielkiego osiągnięcia. Szczególnie jednak ciepłe słowa poświęciła związkowemu fizjoterapeucie Edmundowi Cichomskiemu, którego zaangażowanie, ciepłe podejście, głęboka wiedza i zręczne ręce, jak powiedziała sama zawodniczka, dały jej przed sześciu laty srebrny medal mistrzostwa świata w Zagrzebiu i przed niemal trzema miesiącami – srebrny medal igrzysk olimpijskich w Londynie. Słowa Sylwii, ich ciepły, emocjonalny ton i widok przytulonych do siebie: gwiazdy igrzysk olimpijskich i serdecznego przyjaciela sportowców, gotowego nieść im pomoc w każdej chwili sprawiły, że zaszkliły się oczy nie tylko dwojga wdzięcznych sobie przyjaciół.

Nie tylko za to wzruszenie z całego serca dziękujemy Sylwii Bogackiej i pozostałym członkom ekipy olimpijskiej. Medalistce i finalistce oraz ich trenerom serdecznie gratulujemy odniesionych sukcesów. Zdobywczyniom nominacji olimpijskich – wywalczenia miejsca w ekskluzywnym gronie olimpijczyków. Wszystkim – życzymy udanych występów w zawodach następnej olimpiady i medali za 4 lata w Rio de Janeiro!

 


 

Polscy medaliści olimpijscy

Liga Strzelecka PZSS

liga strzelecka pzss1

Polecamy

Partnerzy PZSS

listopada 2017
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

PZSS na Facebooku