Get Adobe Flash player

Selfie z gwiazdą sportu

Stop zwolnieniom z WF-u

Fundacja kibica

Zmiana numeru konta PZSS Od 1 stycznia 2018 nastąpiła zmiana rachunku bankowego PZSS. Aktualny numer konta: Alior Bank Warszawa 72 2490 0005 0000 4530 3676 0428. Więcej...
Ramowe zasady eliminacji do zawodów głównych (IO, MŚ, ME) na lata 2018-2020
 1. O powołanie zawodnika kadry narodowej do reprezentacji kraju na zawody główne (IO, IE, MŚ, ME) wnosi trener kadry, za pośrednictwem i po zaopiniowaniu przez dyrektora sportowego, na podstawie analizy wyników sportowych uzyskanych przez zawodników w wyznaczonych startach międzynarodowych i krajowych.
 2. W odrębnych tabelach określono poziom sportowy, którego osiągnięcie warunkuje powołanie zawodnika na zawody główne.
  Tabele* zostały opracowane na podstawie wyników z czterech zawodów głównych (z wyłączeniem IO, IE) ostatnich lat i będą w kolejnych latach uaktualniane.
 3. Przyjmuje się następujące kryteria – minimalny wynikowy poziom sportowy w zawodach kwalifikacyjnych, z uwzględnieniem wieku zawodnika:
  a / juniorzy - uzyskanie wyniku nie niższego niż 12. miejsce (patrz tabela*)
  b / młodzieżowcy – uzyskanie wyniku nie niższego niż 18. miejsce (patrz tabela*)
  c / seniorzy - uzyskanie wyniku nie niższego niż 12. miejsce (patrz tabela*)
  d / konkurencje nieolimpijskie ISSF – 3 miejsce (patrz tabela*)
 4. W przypadku spełnienia kryteriów przez zawodników w liczbie  przekraczającej limity powołań, propozycję składu przedstawia trener.
 5. Jednorazowe uzyskanie wyniku określonego w tabeli, nie oznacza obligatoryjnego włączenia zawodnika do reprezentacji.
 6. Realizacja indywidualnych rocznych planów szkolenia oraz prezentowanie nienagannej postawy sportowej, jest wymogiem niezbędnym zakwalifikowania zawodnika do składu ostatecznego na zawody główne.
 7. Dyrektor sportowy, do ostatecznego składu reprezentacji, może zaproponować zawodnika, który nie wykonał postawionego zadania, ale był bliski jego realizacji (np. młodego zawodnika rokującego na przyszłość) lub z powodów losowych nie mógł brać udziału w pełnym cyklu szkolenia.
  Ostateczny skład reprezentacji na zawody główne zatwierdza prezydium zarządu PZSS.
 8. O powołanie zawodnika kadry narodowej do reprezentacji kraju na zawody z cyklu Pucharu Świata i międzynarodowe wnosi trener kadry narodowej, kierując się rocznymi planami szkoleniowymi, aktualnym poziomem sportowym oraz stopniem realizacji programu szkoleniowego przez sportowca.
  Ostateczny skład zatwierdza prezes PZSS po zaopiniowaniu wniosku przez dyrektora sportowego.
 9. Po zakończonym cyklu zawodów trenerzy KN oceniają udział reprezentantów w zawodach, wykonanie zadań sportowych i przedstawiają wnioski zarządowi PZSS
  a / Podstawą rozliczania zawodników powyżej 35 roku życia są jedynie osiągnięcia w zawodach głównych (IO, IE, MŚ, ME, PŚ).
 10. Zawodnicy powyżej 23 roku życia, uczestniczący w zawodach głównych w poprzednim sezonie, którzy:
  a/ zajęli miejsca 1-8, żeby zakwalifikować się do reprezentacji na kolejne zawody główne powinni osiągnąć przynajmniej raz normę, o której mowa w punkcie 2., na wniosek trenera taki zawodnik może być wyłączony z kwalifikacji.
  b/ zajęli miejsca 9-16 powinni osiągnąć przynajmniej 2 razy normę, o której mowa w punkcie 2.
  c/ zajęli miejsca 17. i dalsze oraz zawodnicy, którzy nie brali udziału w zawodach głównych w poprzednim sezonie powinni osiągnąć przynajmniej 3 razy normę, o której mowa w punkcie 2.

Warszawa, 13.11.2017 r.

* tabele z wynikami będą tworzone na podstawie wyników co najmniej z trzech poprzednich zawodów rangi mistrzowskiej.


*Normy wynikowe - wszystkie rodzaje strzelań - 2018-2020  (aktualizacja - 2.01.2018)

Więcej...
Strzelcy w potrzebie

Nadszedł czas podatkowych rozliczeń, kto ma ten obowiązek przed sobą może przeznaczy 1% na wsparcie będącej w potrzebie osoby związanej bezpośrednio ze środowiskiem sportu strzeleckiego lub bliskiej strzelcom sportowym bądź też wspomoże taką osobę w formie darowizny? Poniżej przedstawiamy z założenia ograniczoną listę osób potrzebujących pomocy, zaznaczając jednocześnie, że jest to sytuacja wyjątkowa, jak wyjątkowi są nasi zasłużeni reprezentanci kraju, czy animatorzy sportu strzeleckiego. Solidaryzujemy się z poszkodowanymi i potrzebującymi, ale nie podejmujemy się wyręczania wyspecjalizowanych fundacji, które w świetle prawa zajmują się taką działalnością, ani prowadzenia ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń osób w potrzebie. Dlatego też z góry informujemy, że nie będziemy wieszać na stronie PZSS wszystkich napływających zgłoszeń, bez wyjaśniania przyczyn. Informujemy też, że PZSS nie zbiera darowizn w czyimkolwiek imieniu, prosimy więc o niewpłacanie datków na konto Związku! Jak wspomnieliśmy darowizny mogą mieć formę bądź to odpisu 1% przy rozliczeniu rocznym PIT, bądź to innej jednorazowej lub cyklicznej wpłaty. Pamiętajmy jednak, że kwoty z 1 % w rozliczeniu PIT będą do wykorzystania dopiero od października, natomiast inne darowizny – natychmiast!

Więcej...
Egzaminy na patent strzelecki

W odpowiedzi na docierające do PZSS sygnały o możliwości występowania potencjalnych zagrożeń dla poziomu egzaminów na patent strzelecki, w celu uniknięcia ewentualnych zarzutów co do rzetelności sprawdzianów i uchronienia członków klubów przed komplikacjami z tego tytułu zarząd PZSS doprecyzował niektóre przepisy regulaminu egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego, jednocześnie zlecając przygotowanie programu komputerowego umożliwiającego sprawne realizowanie przyjętych zasad.

Więcej...

Program wzorcowy kursu instruktorskiego w sporcie strzeleckim

Zgodnie z uchwałą zarządu PZSS z dnia 23 kwietnia 2014r. prezydium zarządu przyjmuje program kursu instruktorskiego opracowany przez dr. Kazimierza Kurzawskiego i tr. Andrzeja Kijowskiego (wersja z lutego 2016) jako program wzorcowy kursów w sporcie strzeleckim.

 

Więcej...
Piątek dniem pracy wewnętrznej Komisji Licencyjnej!

Informujemy, że począwszy od 25 marca 2016 roku każdy piątek będzie w Komisji Licencyjnej dniem pracy wewnętrznej, a w przypadku, kiedy piątek będzie wolny, takim dniem będzie pierwszy poprzedzający dzień pracy. W dniu pracy wewnętrznej Komisja Licencyjna nie będzie przyjmować interesantów i udzielać informacji telefonicznie.

Komisja Licencyjna została zmuszona do wystąpienie do władz PZSS o zgodę na takie rozwiązanie z powodu niemożności wygospodarowania czasu niezbędnego do uważnego sprawdzenia wniosków licencyjnych i patentowych, ich opracowania, i przygotowania decyzji. Liczba odbieranych telefonów i zadawanych pytań, na które odpowiedzi są w znakomitej większości dostępne na stronie PZSS lub powinny być udzielane zainteresowanym w macierzystych klubach, rośnie z każdym rokiem i absorbuje Komisję Licencyjną. Ostatnio, mimo przedłużanego czasu pracy, Komisja Licencyjna z coraz większym trudem znajduje czas na tzw. pracę na dokumentach. W takich okolicznościach wydzielenia w tygodniu przynajmniej jednego dnia przeznaczonego na weryfikację wniosków jest koniecznością, żeby utrzymać niezakłóconą ciągłość możliwie najszybszego wydawania zaświadczeń. Zapewniamy wszystkich zainteresowanych, że priorytetem Komisji Licencyjnej jest niezwłoczne wystawianie decyzji patentowych i licencji, a niezamierzona zwłoka, jeśli czasem występuje, wynika z błędnie wypełnionych lub niekompletnych wniosków, czasami też ze spiętrzenia ich liczby na przełomie lat. Dziękujemy za zrozumienie tej decyzji podjętej wyłącznie z chęci przyspieszenia wydawania dokumentów PZSS oczekiwanych przez zainteresowanych.  

Więcej...
Liga Młodzieżowa PZSS do 17 lat

ligaLiga Młodzieżowa do 17 lat w konkurencjach karabin i pistolet pneumatyczny 10 m, ma za zadanie popularyzować  współzawodnictwo dzieci i  młodzieży w sporcie strzeleckim w Polsce.Postanowienia ogólne

 • Uczestnictwo - każdy klub posiadający licencję PZSS
 • Konkurencje : karabin pneumatyczny 40, pistolet pneumatyczny 40.
 • W skład zespołu wchodzą min. 3 osoby. Zespół może liczyć więcej osób (z jednego klubu)  i może być mieszany (dziewczęta i chłopcy). Klub może wystawić jeden zespół w każdej konkurencji. Do danej rozgrywki wystawia 3 osobową drużynę.

Zasady rozgrywania zawodów

 • Konkurencje i ilość strzałów
  • Karabin pneumatyczny     40 strzałów (tylko drużynowa punktacja)
  • Pistolet pneumatyczny      40 strzałów (tylko drużynowa punktacja)

Zgłoszenia

 • Każdy klub uczestniczący w Lidze Młodzieżowej PZSS zgłasza zespół przed I Rundą kwalifikacyjną oraz 3 osobowy zespół, który będzie startował w danej rundzie do Delegata technicznego PZSS  przed rozpoczęciem zawodów
 • Każdy ze zgłoszonych zawodników musi posiadać licencję PZSS
 • Udział w Lidze Młodzieżowej PZSS jest bezpłatny.

Przebieg rund kwalifikacyjnych.

Dwie rundy kwalifikacyjne, które przeprowadzane są przy innych rozgrywanych zawodach ogólnopolskich lub strefowych z udziałem Delegata technicznego PZSS.

 • Pierwsza runda kwalifikacyjna – Puchar Prezesa.         
  Przed rozpoczęciem  zawodów kluby zgłaszają swoje drużyny. Nie przeprowadza się osobnego strzelania w zawodach. Wyniki zawodników zostają spisane z konkurencji rozgrywanych w ramach zawodów.
 • Druga runda kwalifikacyjna – Złoty Muszkiet, Złota Krócica
  Przed rozpoczęciem  zawodów kluby zgłaszają swoje drużyny. Nie przeprowadza się osobnego strzelania w zawodach. Wyniki zawodników zostają spisane z konkurencji rozgrywanych w ramach zawodów.

Na podstawie spisanych wyników z I i II Rundy zostaje sformułowany komunikat w biurze PZSS. Na wynik składa się suma rezultatów uzyskanych przez trzech zgłoszonych zawodników.

Kwalifikacje do rundy finałowej

Do finału Ligi Młodzieżowej PZSS kwalifikuje się osiem najlepszych zespołów w pistolecie i osiem w karabinie. Decyduje wynik z rundy kwalifikacyjnej I lub II (w przypadku dwóch startów zespołu, liczy się lepszy wynik).

Finał Ligi Młodzieżowej PZSS

Osiem zespołów zakwalifikowanych do finału będzie brało udział w dwuetapowych rozgrywkach:

 1. Mecze kwalifikacyjne „każdy z każdym” będą rozegrane w dwóch grupach G1; G2; w których będą rozstawione drużyny zakwalifikowane do finału:
  G1:   A1; B2; C1; D2
  G2:   A2; B1; C2; D1
  Podczas konferencji zostaną w drodze losowania przydzielone numery drużyny w danej grupie od 1 do 4, co będzie stanowiło o kolejności strzelań w rozgrywkach.
  G1:  1,2,3,4
  G2:  1,2,3,4
  Zawodnicy walczą ustawieni w zespole również z numerami 1, 2, 3. Rozgrywka polega na bezpośredniej potyczce z zawodnikiem przeciwnej drużyny z tym samym numerem.
  Zasady meczy kwalifikacyjnych:
  15 minut czas przygotowawczy i strzały próbne
  12 minut każda seria dziesięciostrzałowa, po każdej serii będą przydzielane punkty (2 pkt za wygraną serię; po 1 punkcie za remis; 0 punktów za przegraną serię dla zawodnika)
 2. Mecze finałowe o złoty medal i o brązowy medal.
  Pierwsze zespoły z rozgrywki grupowej przystępują do meczu o złoty/srebrny medal; drugie zespoły przystępują do meczu o medal brązowy.
  Zasady meczy finałowych:
  8 minut czas przygotowawczy i strzały próbne
  Prezentacja
  2 minuty przygotowanie i strzały próbne
  20 strzałów, 50 sekund na strzał, ocenianie z dziesiętnymi) przyznawanie punktów za każdy strzał ( 2 punkty za wygrany strzał, 1 punkt za remis 0 punktów za przegrany strzał)
  Na obu etapach w przypadku remisów rozstrzyga dodatkowy strzał oceniany tak jak poprzednio (ocena w dziesiętnych)

Strzelnica podczas rozgrywania finału

 • Ilość stanowisk - minimum 24 stanowisk – zalecane 30
 • Zalecenia: oprawa muzyczna (dotyczy finału), widoczne dla zawodników tablice   (ekrany) z wynikami.

Postanowienia końcowe

 •  Do regulaminu zasad i rozgrywania Ligi Młodzieżowej PZSS, mogą zostać wprowadzone modyfikacje.
 • W sprawach spornych jedynym, wyłącznym interpretatorem ww. zasad i regulaminów Ligi Młodzieżowej PZSS jest Dział Szkolenia PZSS.
Więcej...
Historia PZSS w pigułce

logoPZSS-stare23 kwietnia 1933 r. odbył się w Warszawie Organizacyjny Walny Zjazd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Udział w nim wzięli delegaci 11 okręgów strzeleckich, reprezentujących 198650 członków ("Przegląd Strzelecki i Łuczniczy" nr 2 z 1933 r. str.14).

Decyzja  utworzenia Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego zapadła na plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Strzelectwa w dniu 5 marca 1933 r.:

Więcej...
Format publikacji zamieszczanych na stronie PZSS

Uprasza się przesyłających materiały przeznaczone do publikacji na stronie PZSS (informacje, komunikaty, itp.) o przygotowanie ich formatach edytowalnych (word, excel, txt). Proszę nie przysyłać tych materiałów w formacie pdf (Portable Document Format).

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej...
DEKLARACJA - Nie dla rasizmu w sporcie
Dnia  02.12.2010 r w Centrum Olimpijskim w Warszawie przyjęto i podpisano deklarację „Nie dla rasizmu w sporcie”
Zważywszy, że Powszechna Deklaracja Praw Człowieka proklamuje,iż wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach, i że każdemu człowiekowi przysługują wszystkie prawa i wolności w niej wymienione,
Więcej...

Medale Pucharu Świata, Mistrzostw Polski i Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, reprezentowanie Polski w Mistrzostwach Europy i Akademickich Mistrzostwach Świata, to m.in. plon działalności KS Agat Złotoryja; w sobotę 25 sierpnia klub strzelecki znad Kaczawy obchodził jubileusz 20-lecia.

Jubileusz klubu stał się dobrą okazję do zorganizowania „Pikniku Strzeleckiego” w strzelnicy kulowej,  popularnie zwanej „Kukułką”. Obiekt ma przeszło 100 lat, a strzelcom ze Złotoryi służy już lat 40. Co, coś się nie zgadza?... Cóż, pozorny dysonans można by zbyć żartem, że skoro słynne obiady czwartkowe odbywały się z reguły we wtorki i środy, to dlaczego nie uczcić jubileuszu 20-lecia po 40 latach działalności w ponad wiekowej strzelnicy? Jeśli jednak poskrobać głębiej, to obchodzony jubileusz okazuje się być uzasadniony; w obecnej formie prawnej Agat Złotoryja funkcjonuje dwie dekady.

Dekady naznaczone licznymi sukcesami sportowymi i organizacyjnymi: Nazwiska zawodników Agatu w kadrze narodowej i na wysokich pozycjach w komunikatach z zawodów, to już tradycja. Daniel Romańczyk, medalista Pucharu Świata i Pucharu Europy, rekordzista Polski, medalista mistrzostw Polski nadal powiększa swój dorobek. Martyna Piersiak jeszcze niedawno należała do czołówki krajowej w pistolecie pneumatycznym, reprezentowała Polskę na ważnych zawodach. Sukcesy odnosili lub odnoszą: Michał Cholewa, Szymon Słowik, Sandra Musielak, Szymon Matuszewski, Piotr Jóźwiak, Ewa Zapart-Czasławska, Anna Zapart-Dechnik, Radosław Mróz i inni...

Ilekroć klub ma do wykonania konkretne i ważne zadanie, się ujawniają zdolności organizatorskie, niekonwencjonalne pomysły, pasja i zapał środowiska strzeleckiego Agatu. Tak było przed laty, kiedy strzelcom udostępniono zdewastowaną „Kukułkę”, tak było, kiedy zajęli pustostan przy placu Lotników Polskich. W pierwszym obiekcie zbudowali 2 osie 50 m i dwie – 25 m. Ponadto pawilon oraz wiaty dla pistoleciarzy. Przy Lotników powstała strzelnica pneumatyczna, magazyn broni, sala wykładowa, sanitariaty i szatnie. Ostatnio strzelnice zostały wyposażone w tarcze elektroniczne. Z takim zapleczem można było skończyć - jak mówi Józef Zatwardnicki, spirytus movens złotoryjskiego sportu strzeleckiego – z treningową partyzantką i przejść na system poważnego szkolenia dzieci i młodzieży, i rywalizacji wieńczonej sukcesami reprezentantów Agatu w barwach zrazu miasta, potem powiatu, województwa i kraju. Szkolenie dzieci i młodzieży w Złotoryi określają jako misję klubu, ale w Agacie pamiętają, że prace adaptacyjne w obiektach i rozwój bazy został zrealizowany przy pomocy oddanych sportowi strzeleckiemu i Agatowi zawodników, i ich rodziców oraz kochających nasz sport przedstawicieli nie tylko złotoryjskich firm budowlanych i innych specjalności. W  galerii osób oddanych klubowi Józef  wymienia: śp Eugeniusza Piaseckiego, Wiesława Woźniaka, Jana Grogulskiego, Feliksa Gila, Jana Tokarskiego, Janusza Chudybę, Wiesława Piterę, Włodzimierza Rapackiego,Kazimierza Karsta, Waldemara Pakułę, Apolinarego Lipskiego, Piotra Jóźwiaka, Michała Cholewę, Jarosława Czarnotę... A to przecież  niepełna lista, uzupełnienia ją ją chociażby nazwiska koleżanek i kolegów wyróżnionych okolicznościowymi plakietami z okazji jubileuszu Agatu.

Z grona oddanych przyjaciół klubu wywodzi się prezes Agatu Edward Rygielski, miejscowy przedsiębiorca, który przed laty zamienił Wrocław na Dolinę Kaczawy, człowiek wielu pasji od – jakżeby inaczej – płukania złota, przez sport strzelecki do dalekich egzotycznych podróży i jeszcze kilku, których z braku miejsca nie wymienię. Tak prezes Rygielski, jak i J. Zatwardnicki podkreślają rolę wsparcia, jakie Agatowi udzielali włodarze miasta i powiatu. Decyzje i pomoc: byłego przewodniczącego Rady Miasta śp. Kazimierza Krzyśkowa, naczelnika Miasta Bogusława Cetery, burmistrzów byłych i obecnego: Kazimierza Zwierzyńskiego, Roberta Sosnowskiego, Krystyny Barcik, Adama Zdaniuka, Roberta Pawłowskiego oraz starosty złotoryjskiego Ryszarda Raszkiewicza odcisnęły pozytywne piętno na działalności Agatu.

            Zmodernizowane obiekty przyciągają licznych pasjonatów strzelectwa w wieku już nie z kategorii dzieci i młodzieży. Klub organizuje im szkolenia na patent strzelecki; wyszkolono już ponad 1000 osób! Jest tez gospodarzem cyklicznych zawodów z okazji  3 maja,  Święta Niepodległości, Święta Wojska Polskiego i prestiżowych zawodów międzynarodowych „Wielki Puchar Kaczawy”, które mają status zawodów klasyfikacyjnych PZSS.  To nie jedyne wyróżnienie złotoryjskiego środowiska strzeleckiego na arenie ogólnopolskiej, podczas uroczystości jubileuszowych prezes PZSS Tomasz Kwiecień przypomniał, że Józef Zatwardnicki kolejną kadencję zasiada we władzach PZSS. Pozycję Agatu i Józka podkreślił też Jerzy Madej, prezes LOK Tarnów, który w mieniu uczestniczących w „Pikniku...” prezesów polskich klubów strzeleckich, określił J. Zatwardnickiego, mianem „prezesa związku polskich małych klubów strzeleckich”.Tylko dlaczego „małych”? Kluby wywodzą się wprawdzie ze średnich i mniejszych miast, nie są tak liczne osobowo, jak największe stowarzyszenia, ale potencjałem szkoleniowym, wychowywaniem finalistów FOOM i obecnością swoich zawodników w KN, przy zachowaniu proporcji, często nie ustępują potentatom... Ważne jednak, że między Agatem i klubami z Tarnowa, Rawicza, Wrocławia, Gostynia, Jeleniej góry, Leszna, Łodzi, Zielonej Góry ma miejsce „przyjazna współpraca”. Przyjazna współpraca łączy też Agat z KS Policji w Hradec Kralowe i KS Trebes również z tego miasta. Dzięki dobrym kontaktom międzynarodowym zawodnicy Agatu stale rywalizują w zawodach w Pilźnie, wspomnianym Hradec Kralowe, Libercu, Jabloncu i Trutnowie, ale też w Berlinie i Insbrucku.

Program „pikniku Strzeleckiego” był bogaty, organizatorzy uhonorowali osoby zasłużone klubowi, przygotowali prezentację multimedialną o Agacie i jego sztandarowych zawodach , i reprezentantach, zorganizowali pokaz sprzętu strzeleckiego i konkurencji. Chętnym umożliwili spróbowania swych sił na strzelnicy. Zadbali też o dobra atmosferę zapraszając do występów chorwacki zespół „Vitry Moj” i karmiąc zebranych m.in. smacznym bigosem z kiełbaskami.  Nie z winy organizatorów się nie udało przeprowadzić jednego punku programu; zaproszeni olimpijczycy nie mogli się pojawić w Złotoryi. Srebrna z IO w Londynie Sylwia Bogacka i olimpijczyk Robert Kraskowski byli wprawdzie blisko, bo w nieodległym Jaworze, ale jako uczestnicy mistrzostw Polski w strzelaniu na 300 m realizowali program mistrzostw i trwającego w tym mieście „Święta Chleba i Piernika”. Z innej przyczyny w Złotoryi nie mogła się pojawić wielka przyjaciółka strzelców znad Kaczawy, dwukrotna mistrzyni olimpijska i trzykrotna medalistka IO Renata Mauer-Różańska, rodzinne nieszczęście sprawiło, że Mistrzyni musiała wspierać męża. Pani Renato, panie Pawle, współczuliśmy z Państwem.

Życie jednak toczy się nadal, w Agacie w kierunku nowego wyzwania, władze klubu i oddani członkowie już się gromadzą wokół idei dalszej poprawy warunków treningowych. Nadal tez liczą na wsparcie władz lokalnych i przyjaznych przedstawicieli okolicznych firm. Ciepłe słowa m.in. przedstawiciela KGHM, innych przedsiębiorstw lokalnych włodarzy dają nadzieję, że za czas pewien znowu będzie okazja do świętowania kolejnych sukcesów Agatu Złotoryja.

Strzelnica kulowa Agatu przy ul. Legnickiej  ma fronton przywodzący skojarzenie z  fortami, które odgrywały mniejsze lub większe role w I wojnie światowej. A to stanowi doskonałą scenografię dla plakatu z wizerunkiem marszałka Józefa Piłsudskiego i przypomnieniem, nie tylko uczestnikom  „Pikniku Strzeleckiego” w Złotoryi, że w br. przypada 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Działalność klubu ze Złotoryi i zorganizowane uroczystości jubileuszowe były strzałem w dziesiątkę w cyklu imprez przypominających to wielkie wydarzenie.


Polscy medaliści olimpijscy

Liga Strzelecka PZSS

liga strzelecka pzss1

Polecamy

Partnerzy PZSS

września 2018
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

PZSS na Facebooku