Get Adobe Flash player

Selfie z gwiazdą sportu

Stop zwolnieniom z WF-u

Fundacja kibica

Zmiana numeru konta PZSS Od 1 stycznia 2018 nastąpiła zmiana rachunku bankowego PZSS. Aktualny numer konta: Alior Bank Warszawa 72 2490 0005 0000 4530 3676 0428. Więcej...
Ramowe zasady eliminacji do zawodów głównych (IO, MŚ, ME) na lata 2018-2020
 1. O powołanie zawodnika kadry narodowej do reprezentacji kraju na zawody główne (IO, IE, MŚ, ME) wnosi trener kadry, za pośrednictwem i po zaopiniowaniu przez dyrektora sportowego, na podstawie analizy wyników sportowych uzyskanych przez zawodników w wyznaczonych startach międzynarodowych i krajowych.
 2. W odrębnych tabelach określono poziom sportowy, którego osiągnięcie warunkuje powołanie zawodnika na zawody główne.
  Tabele* zostały opracowane na podstawie wyników z czterech zawodów głównych (z wyłączeniem IO, IE) ostatnich lat i będą w kolejnych latach uaktualniane.
 3. Przyjmuje się następujące kryteria – minimalny wynikowy poziom sportowy w zawodach kwalifikacyjnych, z uwzględnieniem wieku zawodnika:
  a / juniorzy - uzyskanie wyniku nie niższego niż 12. miejsce (patrz tabela*)
  b / młodzieżowcy – uzyskanie wyniku nie niższego niż 18. miejsce (patrz tabela*)
  c / seniorzy - uzyskanie wyniku nie niższego niż 12. miejsce (patrz tabela*)
  d / konkurencje nieolimpijskie ISSF – 3 miejsce (patrz tabela*)
 4. W przypadku spełnienia kryteriów przez zawodników w liczbie  przekraczającej limity powołań, propozycję składu przedstawia trener.
 5. Jednorazowe uzyskanie wyniku określonego w tabeli, nie oznacza obligatoryjnego włączenia zawodnika do reprezentacji.
 6. Realizacja indywidualnych rocznych planów szkolenia oraz prezentowanie nienagannej postawy sportowej, jest wymogiem niezbędnym zakwalifikowania zawodnika do składu ostatecznego na zawody główne.
 7. Dyrektor sportowy, do ostatecznego składu reprezentacji, może zaproponować zawodnika, który nie wykonał postawionego zadania, ale był bliski jego realizacji (np. młodego zawodnika rokującego na przyszłość) lub z powodów losowych nie mógł brać udziału w pełnym cyklu szkolenia.
  Ostateczny skład reprezentacji na zawody główne zatwierdza prezydium zarządu PZSS.
 8. O powołanie zawodnika kadry narodowej do reprezentacji kraju na zawody z cyklu Pucharu Świata i międzynarodowe wnosi trener kadry narodowej, kierując się rocznymi planami szkoleniowymi, aktualnym poziomem sportowym oraz stopniem realizacji programu szkoleniowego przez sportowca.
  Ostateczny skład zatwierdza prezes PZSS po zaopiniowaniu wniosku przez dyrektora sportowego.
 9. Po zakończonym cyklu zawodów trenerzy KN oceniają udział reprezentantów w zawodach, wykonanie zadań sportowych i przedstawiają wnioski zarządowi PZSS
  a / Podstawą rozliczania zawodników powyżej 35 roku życia są jedynie osiągnięcia w zawodach głównych (IO, IE, MŚ, ME, PŚ).
 10. Zawodnicy powyżej 23 roku życia, uczestniczący w zawodach głównych w poprzednim sezonie, którzy:
  a/ zajęli miejsca 1-8, żeby zakwalifikować się do reprezentacji na kolejne zawody główne powinni osiągnąć przynajmniej raz normę, o której mowa w punkcie 2., na wniosek trenera taki zawodnik może być wyłączony z kwalifikacji.
  b/ zajęli miejsca 9-16 powinni osiągnąć przynajmniej 2 razy normę, o której mowa w punkcie 2.
  c/ zajęli miejsca 17. i dalsze oraz zawodnicy, którzy nie brali udziału w zawodach głównych w poprzednim sezonie powinni osiągnąć przynajmniej 3 razy normę, o której mowa w punkcie 2.

Warszawa, 13.11.2017 r.

* tabele z wynikami będą tworzone na podstawie wyników co najmniej z trzech poprzednich zawodów rangi mistrzowskiej.


*Normy wynikowe - wszystkie rodzaje strzelań - 2018-2020  (aktualizacja - 2.01.2018)

Więcej...
Strzelcy w potrzebie

Nadszedł czas podatkowych rozliczeń, kto ma ten obowiązek przed sobą może przeznaczy 1% na wsparcie będącej w potrzebie osoby związanej bezpośrednio ze środowiskiem sportu strzeleckiego lub bliskiej strzelcom sportowym bądź też wspomoże taką osobę w formie darowizny? Poniżej przedstawiamy z założenia ograniczoną listę osób potrzebujących pomocy, zaznaczając jednocześnie, że jest to sytuacja wyjątkowa, jak wyjątkowi są nasi zasłużeni reprezentanci kraju, czy animatorzy sportu strzeleckiego. Solidaryzujemy się z poszkodowanymi i potrzebującymi, ale nie podejmujemy się wyręczania wyspecjalizowanych fundacji, które w świetle prawa zajmują się taką działalnością, ani prowadzenia ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń osób w potrzebie. Dlatego też z góry informujemy, że nie będziemy wieszać na stronie PZSS wszystkich napływających zgłoszeń, bez wyjaśniania przyczyn. Informujemy też, że PZSS nie zbiera darowizn w czyimkolwiek imieniu, prosimy więc o niewpłacanie datków na konto Związku! Jak wspomnieliśmy darowizny mogą mieć formę bądź to odpisu 1% przy rozliczeniu rocznym PIT, bądź to innej jednorazowej lub cyklicznej wpłaty. Pamiętajmy jednak, że kwoty z 1 % w rozliczeniu PIT będą do wykorzystania dopiero od października, natomiast inne darowizny – natychmiast!

Więcej...
Egzaminy na patent strzelecki

W odpowiedzi na docierające do PZSS sygnały o możliwości występowania potencjalnych zagrożeń dla poziomu egzaminów na patent strzelecki, w celu uniknięcia ewentualnych zarzutów co do rzetelności sprawdzianów i uchronienia członków klubów przed komplikacjami z tego tytułu zarząd PZSS doprecyzował niektóre przepisy regulaminu egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego, jednocześnie zlecając przygotowanie programu komputerowego umożliwiającego sprawne realizowanie przyjętych zasad.

Więcej...

Program wzorcowy kursu instruktorskiego w sporcie strzeleckim

Zgodnie z uchwałą zarządu PZSS z dnia 23 kwietnia 2014r. prezydium zarządu przyjmuje program kursu instruktorskiego opracowany przez dr. Kazimierza Kurzawskiego i tr. Andrzeja Kijowskiego (wersja z lutego 2016) jako program wzorcowy kursów w sporcie strzeleckim.

 

Więcej...
Piątek dniem pracy wewnętrznej Komisji Licencyjnej!

Informujemy, że począwszy od 25 marca 2016 roku każdy piątek będzie w Komisji Licencyjnej dniem pracy wewnętrznej, a w przypadku, kiedy piątek będzie wolny, takim dniem będzie pierwszy poprzedzający dzień pracy. W dniu pracy wewnętrznej Komisja Licencyjna nie będzie przyjmować interesantów i udzielać informacji telefonicznie.

Komisja Licencyjna została zmuszona do wystąpienie do władz PZSS o zgodę na takie rozwiązanie z powodu niemożności wygospodarowania czasu niezbędnego do uważnego sprawdzenia wniosków licencyjnych i patentowych, ich opracowania, i przygotowania decyzji. Liczba odbieranych telefonów i zadawanych pytań, na które odpowiedzi są w znakomitej większości dostępne na stronie PZSS lub powinny być udzielane zainteresowanym w macierzystych klubach, rośnie z każdym rokiem i absorbuje Komisję Licencyjną. Ostatnio, mimo przedłużanego czasu pracy, Komisja Licencyjna z coraz większym trudem znajduje czas na tzw. pracę na dokumentach. W takich okolicznościach wydzielenia w tygodniu przynajmniej jednego dnia przeznaczonego na weryfikację wniosków jest koniecznością, żeby utrzymać niezakłóconą ciągłość możliwie najszybszego wydawania zaświadczeń. Zapewniamy wszystkich zainteresowanych, że priorytetem Komisji Licencyjnej jest niezwłoczne wystawianie decyzji patentowych i licencji, a niezamierzona zwłoka, jeśli czasem występuje, wynika z błędnie wypełnionych lub niekompletnych wniosków, czasami też ze spiętrzenia ich liczby na przełomie lat. Dziękujemy za zrozumienie tej decyzji podjętej wyłącznie z chęci przyspieszenia wydawania dokumentów PZSS oczekiwanych przez zainteresowanych.  

Więcej...
Liga Młodzieżowa PZSS do 17 lat

ligaLiga Młodzieżowa do 17 lat w konkurencjach karabin i pistolet pneumatyczny 10 m, ma za zadanie popularyzować  współzawodnictwo dzieci i  młodzieży w sporcie strzeleckim w Polsce.Postanowienia ogólne

 • Uczestnictwo - każdy klub posiadający licencję PZSS
 • Konkurencje : karabin pneumatyczny 40, pistolet pneumatyczny 40.
 • W skład zespołu wchodzą min. 3 osoby. Zespół może liczyć więcej osób (z jednego klubu)  i może być mieszany (dziewczęta i chłopcy). Klub może wystawić jeden zespół w każdej konkurencji. Do danej rozgrywki wystawia 3 osobową drużynę.

Zasady rozgrywania zawodów

 • Konkurencje i ilość strzałów
  • Karabin pneumatyczny     40 strzałów (tylko drużynowa punktacja)
  • Pistolet pneumatyczny      40 strzałów (tylko drużynowa punktacja)

Zgłoszenia

 • Każdy klub uczestniczący w Lidze Młodzieżowej PZSS zgłasza zespół przed I Rundą kwalifikacyjną oraz 3 osobowy zespół, który będzie startował w danej rundzie do Delegata technicznego PZSS  przed rozpoczęciem zawodów
 • Każdy ze zgłoszonych zawodników musi posiadać licencję PZSS
 • Udział w Lidze Młodzieżowej PZSS jest bezpłatny.

Przebieg rund kwalifikacyjnych.

Dwie rundy kwalifikacyjne, które przeprowadzane są przy innych rozgrywanych zawodach ogólnopolskich lub strefowych z udziałem Delegata technicznego PZSS.

 • Pierwsza runda kwalifikacyjna – Puchar Prezesa.         
  Przed rozpoczęciem  zawodów kluby zgłaszają swoje drużyny. Nie przeprowadza się osobnego strzelania w zawodach. Wyniki zawodników zostają spisane z konkurencji rozgrywanych w ramach zawodów.
 • Druga runda kwalifikacyjna – Złoty Muszkiet, Złota Krócica
  Przed rozpoczęciem  zawodów kluby zgłaszają swoje drużyny. Nie przeprowadza się osobnego strzelania w zawodach. Wyniki zawodników zostają spisane z konkurencji rozgrywanych w ramach zawodów.

Na podstawie spisanych wyników z I i II Rundy zostaje sformułowany komunikat w biurze PZSS. Na wynik składa się suma rezultatów uzyskanych przez trzech zgłoszonych zawodników.

Kwalifikacje do rundy finałowej

Do finału Ligi Młodzieżowej PZSS kwalifikuje się osiem najlepszych zespołów w pistolecie i osiem w karabinie. Decyduje wynik z rundy kwalifikacyjnej I lub II (w przypadku dwóch startów zespołu, liczy się lepszy wynik).

Finał Ligi Młodzieżowej PZSS

Osiem zespołów zakwalifikowanych do finału będzie brało udział w dwuetapowych rozgrywkach:

 1. Mecze kwalifikacyjne „każdy z każdym” będą rozegrane w dwóch grupach G1; G2; w których będą rozstawione drużyny zakwalifikowane do finału:
  G1:   A1; B2; C1; D2
  G2:   A2; B1; C2; D1
  Podczas konferencji zostaną w drodze losowania przydzielone numery drużyny w danej grupie od 1 do 4, co będzie stanowiło o kolejności strzelań w rozgrywkach.
  G1:  1,2,3,4
  G2:  1,2,3,4
  Zawodnicy walczą ustawieni w zespole również z numerami 1, 2, 3. Rozgrywka polega na bezpośredniej potyczce z zawodnikiem przeciwnej drużyny z tym samym numerem.
  Zasady meczy kwalifikacyjnych:
  15 minut czas przygotowawczy i strzały próbne
  12 minut każda seria dziesięciostrzałowa, po każdej serii będą przydzielane punkty (2 pkt za wygraną serię; po 1 punkcie za remis; 0 punktów za przegraną serię dla zawodnika)
 2. Mecze finałowe o złoty medal i o brązowy medal.
  Pierwsze zespoły z rozgrywki grupowej przystępują do meczu o złoty/srebrny medal; drugie zespoły przystępują do meczu o medal brązowy.
  Zasady meczy finałowych:
  8 minut czas przygotowawczy i strzały próbne
  Prezentacja
  2 minuty przygotowanie i strzały próbne
  20 strzałów, 50 sekund na strzał, ocenianie z dziesiętnymi) przyznawanie punktów za każdy strzał ( 2 punkty za wygrany strzał, 1 punkt za remis 0 punktów za przegrany strzał)
  Na obu etapach w przypadku remisów rozstrzyga dodatkowy strzał oceniany tak jak poprzednio (ocena w dziesiętnych)

Strzelnica podczas rozgrywania finału

 • Ilość stanowisk - minimum 24 stanowisk – zalecane 30
 • Zalecenia: oprawa muzyczna (dotyczy finału), widoczne dla zawodników tablice   (ekrany) z wynikami.

Postanowienia końcowe

 •  Do regulaminu zasad i rozgrywania Ligi Młodzieżowej PZSS, mogą zostać wprowadzone modyfikacje.
 • W sprawach spornych jedynym, wyłącznym interpretatorem ww. zasad i regulaminów Ligi Młodzieżowej PZSS jest Dział Szkolenia PZSS.
Więcej...
Historia PZSS w pigułce

logoPZSS-stare23 kwietnia 1933 r. odbył się w Warszawie Organizacyjny Walny Zjazd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Udział w nim wzięli delegaci 11 okręgów strzeleckich, reprezentujących 198650 członków ("Przegląd Strzelecki i Łuczniczy" nr 2 z 1933 r. str.14).

Decyzja  utworzenia Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego zapadła na plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Strzelectwa w dniu 5 marca 1933 r.:

Więcej...
Format publikacji zamieszczanych na stronie PZSS

Uprasza się przesyłających materiały przeznaczone do publikacji na stronie PZSS (informacje, komunikaty, itp.) o przygotowanie ich formatach edytowalnych (word, excel, txt). Proszę nie przysyłać tych materiałów w formacie pdf (Portable Document Format).

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej...
DEKLARACJA - Nie dla rasizmu w sporcie
Dnia  02.12.2010 r w Centrum Olimpijskim w Warszawie przyjęto i podpisano deklarację „Nie dla rasizmu w sporcie”
Zważywszy, że Powszechna Deklaracja Praw Człowieka proklamuje,iż wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach, i że każdemu człowiekowi przysługują wszystkie prawa i wolności w niej wymienione,
Więcej...
010

Jubileuszowe obchody 60-lecia ZKS Gwardia Zielona Góra wieńczyła uroczysta gala zorganizowana w obiektach Uniwersytetu Zielonogórskiego. Na zaproszenie Jerzego Karweckiego, prezesa klubu do uniwersyteckiej auli przybyli prominentni przedstawiciele władz lokalnych, polskich związków sportowych, Policji, Wojska Polskiego, duchowieństwa i licznych organizacji.

Na uroczystości pojawiły się - jakżeby  inaczej – gwiazdy zielonogórskiego sportu trenerzy i zawodnicy; byli i obecni reprezentanci Polski: olimpijczycy, medaliści zawodów mistrzowskich i pucharowych, międzynarodowych, i krajowych, z wicemistrzynią olimpijską z Londynu Sylwią Bogacką.

Druga zielonogórzanka, medalistka olimpijska w strzelectwie –  pierwsza w kolejności zdobywania olimpijskich krążków - Małgorzata Książkiewicz-Kubka, brązowa z Barcelony, wraz z mężem Jackiem Kubką, przed laty także reprezentantem Polski w naszym sporcie, olimpijczykiem, medalistą mistrzostw Europy, przebywała za granicą na turnieju tenisowym, w ekipie szkoleniowej córki, która pod opieką trenerską ojca udanie rywalizuje na europejskich kortach – życzymy sukcesów!

Wprawdzie Gwardia Zielona Góra jest klubem wielosekcyjnym, jej reprezentanci mają znaczący dorobek w akrobatyce sportowej, boksie, kick-boksie, w różnych okresach rywalizowali w piłce nożnej, lekkiej atletyce, szachach, tenisie ziemnym i stołowym, koszykówce, gimnastyce siatkówce, taekwon-do, i innych dyscyplinach, ale strzelectwo sportowe „ to chluba  Klubu” - jak stwierdził prezes Karwecki w wystąpieniu otwierającym uroczystość. Sekcja strzelecka stanowi trzon Gwardii, i od lat plasuje ten klub w strzeleckiej czołówce kraju. Nic przeto dziwnego, że w uroczystej gali strzelcy sportowi, byli i obecni reprezentanci Polski oraz szkoleniowcy, i działacze uczestniczyli najliczniejszą grupą. Jedni obecni fizycznie, inni – w artykułowanej w przemowach,  ustnej galerii sław Gwardii. - Popełniłbym ciężki grzech – stwierdził prezes PZSS Tomasz Kwiecień - gdybym nie wymienił nie tylko wspomnianych medalistek olimpijskich, olimpijczyków, mistrzów i rekordzistów świata, i Europy, medalistów wielkich zawodów międzynarodowych: Eugeniusza Pędzisza, Rajmunda Stachurskiego, Stanisława Maruchy, Józefa Sadurskiego, Zbigniewa Fedyczaka, Ireny Młotkowskiej, Krzysztofa Stefaniaka, Julity Macur, Andrzeja Macura, Ireneusza Jagodzińskiego, Doroty Bidołach, Krzysztofa Stefaniaka, Tadeusza Bartkowiaka, Łukasza Czapli – przypomnijmy - 9-krotnego mistrza świata, zawodnika, który podczas jednych zawodów zdobył 3 tytuły mistrza świata i medal brązowy!  Zasłużonych trenerów: Mieczysława Kubiaka, Ryszarda Taysnera, Jerzego Zarzyckiego, Jerzego Wolnika, Romana Szmajsa...

Prezes Karwecki rozbudował tę listę. Przypomniał, że w Gwardii były zatrudnione setki trenerów i instruktorów sportowych,  których podopieczni osiągali wspaniałe wyniki. Poza już wymienionymi szkoleniowcami przywołał nazwiska: Zbigniewa Brodeckiego, Bogusława Sułkowskiego, Jolanty Gąsiorowskiej, Danuty Majewskiej, Jerzego Adamskiego i Tadeusza Dudy. - Strzelectwo sportowe przyniosło Gwardii kilkaset medali kontynuował. Sekcja strzelecka wywalczyła 2 medale olimpijskie. Wychowała 9 olimpijczyków, 13 zawodników sekcji  zdobyło 22 medale na mistrzostwach Świata (6 złotych,  9 srebrnych  i 7 brązowych).  Na mistrzostwach Europy 37 zawodników zdobyło 116 medali ( 30 złotych, 42 srebrnych i 44 brązowe). Kilkakrotnie  strzelcy Gwardii wygrywali Puchary Świata, zaś w mistrzostwach Polski wywalczyli około 700 medali.

Niestety czas upływa, a wraz nim odchodzą na zawsze wielcy  polskiego sportu. Pamięć zmarłych gwardzistów uczestnicy gali  uczcili chwilą ciszy, wspomnieniami w rozmowach, a nazwiska często przywoływali w oficjalnych wystąpieniach;  Ireneusz Jagodziński jest często wskazywany jako ofiara mieszania się polityki do sportu; w 1984 r. prezentował wielką formę, był jednym z najlepszych strzelców świata z dużymi szansami w IO, niestety z powodu bojkotu igrzysk olimpijskich nie dane mu było rywalizować w Los Angeles.  Rozgoryczenia nie zniwelował  srebrny medal w moskiewskich „Zawodach Przyjaźni”.

T. Kwiecień przypomniał, że w obecnej kadrze narodowej jest wielu reprezentantów Zielonej Góry, a najmłodsi przedstawiciele Gwardii zawsze odnoszą sukcesy w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Ich postawa w tegorocznym finale rozegranym w Warszawie sprawiła, że nie tylko zdobyli wiele medali i miejsc punktowanych, ale w ostatecznym podsumowaniu imprezy wprowadzili zarówno swój klub, jak i województwo na podium. - To świetny prognostyk na następne lata i kolejne jubileusze.

- Wielkim osiągnięciem klubu jest  wysoki poziom sportowy – przyznał J. Karwecki. - Obojętnie 50 czy 30 lat temu, czy obecnie  w Gwardii zawsze były i są talenty - prezes wymienił obecne: Maję Jarosińską, Natalię Kochańską, Mikołaja Masłowskiego, Jakuba Rabczuka, Marka Ujazdowskiego, Jakuba Rosę, Patryka Sakowskiego i Grzegorza Długosza. W obiektach sportowych Gwardii trenuje ponad 150 sportowców, a setki kandydatów się przewija przez sito naborów. Zawodnicy się szkolą w obiektach, które Urząd Miasta użyczył Gwardii umową do 2025 r. Obiekty te są leciwe, ale pomoc Urzędu Miasta i ciężka praca gwardzistów pozwalają je utrzymać w stanie umożliwiającym treningi.  Prezes Karwecki wspomniał, że klub dysponuje niewielkim budżetem, ale dzięki dotacjom z urzędów Miasta i Marszałkowskiego oraz aktywności klubu, nie ogranicza poziomu szkolenia i zawodów sportowe.  Klub wielką wagę przywiązuje do współpracy ze środowiskiem miejskim Zielonej Góry i sąsiadujących gmin. Organizuje cieszące się dużą popularnością imprezy sportowo-rekreacyjne, często o rodzinnym charakterze, w których uczestniczą dzieci i dorośli. Tak Gwardia, jaki i zielonogórskie szkoły chwalą sobie współpracę, w myśl której w klubowych obiektach się odbywają lekcje wychowania fizycznego, poszerzone o strzelanie.

Gwardia współpracuje z wieloma firmami i instytucjami: Elektrociepłownią Zielona Góra, firmą budowlaną Stanisława Piekarskiego, firmami: Sanpol, Arpol, Kronopol  Tebbex, Fresco, Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem oddział w Zielonej Górze. Tradycyjna jest bardzo dobra współpraca z Policją, Wojskiem Polskim i Aresztem Śledczym w Zielonej Górze. Owocami tego współdziałania są dotacje finansowe i materiałowe na działalność Klubu.

- Przez lata działalności z Gwardią się zetknęło tysiące trenujących zielonogórzan – podsumował wątek prezes Karwecki - . Można założyć, że nie ma w Zielonej Górze rodziny, która nie byłaby związana z Klubem. - Każdy ma marzenia i my w Klubie też je posiadamy – wyznał. - Marzymy o doposażeniu naszych obiektów strzeleckich w elektroniczne tarcze, które umożliwią  organizowanie imprez centralnych i międzynarodowych, a zawodnikom właściwe przygotowanie do rywalizacji.

Widać gwardyjskie marzenie zostało wypowiedziane w szczęśliwą godzinę, bowiem prezes Kwiecień powiadomił zgromadzonych uczestników gali, że z myślą o przyszłości zielonogórskiego i polskiego sportu strzeleckiego  prezydium zarządu PZSS podjęło decyzje o wyposażeniu strzelnicy Gwardii w 10 tarcz elektronicznych SIUS.  - Zielonogórski Klub ma wspaniały dorobek sportowy i grono oddanych działaczy oraz przyjaciół  – wyraził opinię prezes PZSS.  - Wśród nich czujących sport prominentnych przedstawicieli władz lokalnych i resortowych. Gwardia prowadzi świetną pracę wychowawczą i szkoleniową z najmłodszymi, niech te urządzenia pomogą w jej realizacji.  

Ta deklaracja poprawiła i tak świetną atmosferę uroczystości obchodów jubileuszu, który przyniósł Gwardii wiele  dowodów uznania ze strony przedstawicieli władz i organizacji m.in. specjalny adres od Andrzeja Kraśnickiego, prezesa PKOl, odczytany i przekazany przez członka prezydium PKOl T. Kwietnia. Wybitni i zasłużeni zawodnicy, szkoleniowcy, działacze,  dobrodzieje, i pracownicy  Gwardii zostali uhonorowani okolicznościowymi medalami, wyróżnieniami i upominkami.

Z okazji 60. urodzin dziękujemy Gwardii za sukcesy i wzruszenia i radości, których dostarczają reprezentanci Klubu! Wszystkim, działaczom, szkoleniowcom, zawodnikom, pracownikom i sympatykom Klubu składamy najserdeczniejsze, jubileuszowe życzenia sukcesów sportowych, i organizacyjnych oraz wielu, wielu lat przyszłej owocnej działalności na rzecz polskiego sportu.  


Polscy medaliści olimpijscy

Liga Strzelecka PZSS

liga strzelecka pzss1

Polecamy

Partnerzy PZSS

września 2018
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

PZSS na Facebooku