Get Adobe Flash player
Sport strzelecki
Biblioteka trenera
Kadra
Kalendarz imprez
Rekordy
Rankingi
Przepisy
Klasy sportowe
Odznaki strzeleckie
Terminy egzaminów
Składki, opłaty
Strzelanie w sieci
Galerie zdjęć
Inne strony
Magazyn PZSS

Selfie z gwiazdą sportu

I runda Pucharu Polski

GP Wroclawia (pistolet)

GP Wrocławia (karabin)

PS Acapulco

Fundacja kibica

 

Dokumenty Komisji Licencyjno-Patentowej

 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym
 2. Regulamim przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego
  Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim
  Załącznik nr 2 - Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim
  Załącznik nr 3 - Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej - zestawienie zbiorcze - wersja pdf, wersja Word.
  Załącznik nr 4 - Wzór licencji uprawniającyej do do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim.
  Załącznik nr 5 - Wniosek o wydanie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie wyłącznie w konkurencjach pneumatycznych
 3. Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym
 4. Regulamin nadawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim.- nowy (16.11.2016)
 5. Regulamin przyznawania licencji trenerom strzelectwa sportowego (obowiązuje od 1.01.2015)
 6. Regulamin PZSS dt. przeprowadzania egzaminów na patent strzelecki.
 7. Wniosek na patent strzelecki
 8. Program kursu do egzaminu na patent strzelecki
 9. Regulamin uzyskiwania uprawnien prowadzacego strzelanie 
 10. Wniosek o przyznanie licencji trenera strzelectwa sportowego
 11. Wniosek zgłoszenie przynależności do PZSS i przyznanie licencji klubowej - nowy (16.11.2016)
 12. Wniosek o przedłużenie licencji klubowej- nowy (16.11.2016)
 13. Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej 
 14. Wniosek o wprowadzenie zmian w danych osobowych

Instrukcja prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie licencji klubowej PZSS

 Dokumenty Kolegium Sędziów

 1. Regulamin Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (obowiązuje od 1.01.2015 r.)
 2. Regulamin zawodów - wzór - pobierz
 3. Wniosek o zatwierdzenie obsady sędziowskiej (formularz) - pobierz
 4. Formularze i załączniki dotyczące strzelań dynamicznych
  - poradnik organizacji zawodów - pobierz
  - wniosek o zatwierdzenie zawodów dynamicznych LII/LIII (formularz) - pobierz
  -  załącznik B - opis toru (formularz) - pobierz
  - załącznik C - wniosek o zatwierdzenie obsady sędziowskie (formularz) - pobierz
  - Bądź lepszym sędzią - pobierz
  - Credo sędziego - pobierz
 5. Komunikat klasyfikacyjny - wzór - pobierz
 6. Zakres obowiązków delegata technicznego PZSS - pobierz
 7. Sprawozdanie delegata technicznego Kolegium Sędziów PZSS (formularz) - pobierz
 8. Sprawozdanie delegata technicznego Kolegium Sędziów PZSS (formularz) - strzelania dynamiczne - pobierz
 9. Licencje sędziowskie
  - Wniosek o przyznanie licencji sędziego strzelectwa sportowego kl. II, I i P (formularz) - pobierz
  - Wniosek o przyznanie licencji sędziego strzelectwa sportowego kl. III - pobierz
 10. Organizacja:
  - Wniosek o zatwierdzenie kursu dla sędziów strzelectwa sportowego (formularz) - pobierz
  - Zestawienie sędziów, którzy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym (formularz) - pobierz
  - Instrukcja Kolegium Sędziów PZSS dotycząca wydawania licencji sędziego strzelectwa sportowego i obiegu dokumentów - pobierz
 11. Wykaz czynnych sędziów strzelectwa sportowego - formularz do wypełnienia - pobierz
 12. Lista aktywnych sędziów strzelectwa dynamicznego - pobierz
 13. Ocena (interpretacja) dziesiątek wewnętrznych (A. Kamiński) - pobierz
 14. Skróty stosowane w komunikatach klasyfikacyjnych - pobierz
 15. Metryczka strzelań – 10, 50 m. - pobierz
 16. Metryczka strzelań - 50 m (kdw 3x40) - pobierz
 17. Metryczka strzelań – 25 m - pobierz
 18. Instrukcja wydawania komend z podziałem czasowym dla sędziego prowadzącego finały

  W żółtym polu znajduje się domyślna godzina rozpoczęcia finału (strzałów ocenianych).
  Tę godzinę należy wykasować, wpisując w to miejsce, w tym samym formacie faktyczną godziną podaną w programie finałów.
  Po wpisaniu prawidłowej godziny, pozostałe czasy wydawania komend ukażą się automatycznie.

  - Karabin pneumatyczny 10 m
  - Pistolet pneumatyczny 10 m, Pistolet dowolny 50 m
  - Karabin 50 m postawa leżąca
  - Karabin 50 m 3 postawy
  - Pistolet sportowy 25 m
  - Pistolet szybkostrzelny 25 m

Uwaga: Wnioski składające się z 2 i więcej stron proszę drukować po wypełnieniu dwustronnie

 Dokumenty Komisji Metodyczno-Szkoleniowej i Doskonalenia Kadr Trenerskich

 1. Regulamin powoływnia kadry narodowej w strzelectwie sportowym
 2. Ramowe zasady eliminacji do zawodów głównych (IO, MŚ, ME) na lata 2017-2018
 3. Kadra szkoleniowa PZSS
 4. Zbiór regulaminów PZSS oraz zasad organizacji i przeprowadzania zawodów w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego na lata 2017-2020 (aktualizacja 1.01.2016). - Regulamin Ligi Młodzieżowej PZSS do 17 lat (aktualizacja 19.04.2013)
 5. Regulaminy - Sport Mlodzieżowy - zmiany 2015 rok (aktualizacja 30.04.2015)
  Regulamin rozgrywania Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w 2012 roku - aktualizacja (zatwierdzone przez MSiT)
  Regulamin rozgrywania Mistrzostw Polski Młodzików w 2012 roku

Dokumenty Komisji Ds. Strzelania Dynamicznego i Czarnoprochowego

 1. Regulamin, rozgrywane dyscypliny, przepisy dodatkowe - ogólne, tarczowe, strzelań do rzutków, ogólne przepisy bezpieczeństwa - pobierz
 2. Odznaki strzeleckie w strzelectwie czarnoprochowym - pobierz

PZSS na Facebooku