Get Adobe Flash player
Sport strzelecki
Biblioteka trenera
Kadra
Kalendarz imprez
Rekordy
Rankingi
Przepisy
Klasy sportowe
Odznaki strzeleckie
Terminy egzaminów
Składki, opłaty
Strzelanie w sieci
Galerie zdjęć
Inne strony
Magazyn PZSS

Selfie z gwiazdą sportu

I runda Pucharu Polski

GP Wroclawia (pistolet)

GP Wrocławia (karabin)

PS Acapulco

Fundacja kibica

Przepisy ISSF

Zgodnie z decyzją władz ISSF rok 2013 jest okresem, w którym nowowprowadzone przepisy podlegają testom, modyfikacjom oraz wprowadzaniu poprawek i usuwaniu błędów w zapisach. Na równi z samym tekstem PRZEPISÓW ISSF obowiązują INTERPRETACJE tych przepisów, a także uszczegółowienia, które publikowane są na  stronie internetowej ISSF. Tłumaczenie przepisów na język polski odzwierciedla stan przepisów w momencie ich pierwszego zatwierdzenia (tłumaczenie jest zgodne z I  wydaniem Przepisów ISSF, 11/2012). W celu pełnej znajomości aktualnie obowiązujących przepisów niezbędna jest więc również znajomość ich aktualizowanych Interpretacji. Interpretacje te będą sukcesywnie tłumaczone i publikowane na stronie PZSS.

 1. Techniczne (aktualizacja 20.01.2014)
 2. Karabin (aktualizacja 25.04.2017)
 3. Pistolet (aktualizacja 25.04.2017)
 4. Rzutki
 5. Interpretacja przepisów

Przepisy strzelań dynamicznych

 1. Strzelba dynamiczna IPSC (aktulaizacja 8.01.2016)
 2. Pistolet dynamiczny IPSC (aktualizacja 1.01.2016)
 3. Karabin dynamiczny IPSC (aktualizacja 3.01.2016)
 4. Karabin dynamiczny (mały kaliber) IPSC (aktualizacja 3.01.2016)
 5. Przepisy IPSC dotyczące ustawiania tarcz  (aktualizacja 13.05.2015)
 6. Przepisy łączne karabin/pistolet/strzelba IPSC (aktualizacja 23.02.2016)
 7. Pneumatyczny pistolet dynamiczny IPSC. (aktualizacja 1.01.2016)
 8. Przepisy konkurencji 3Gun (aktualizacja 31.12.2016)
 9. Pistolet i rewolwer obronny.
 10. Regulamin zawodów Liga Sportera. (akutalizacja 31.12.2016)
 11. Regulamin konkurencji Stal Lufka

Akty prawne

 1. Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 127, poz. 857).
 2. Ustawa o broni i amunicji z dn, 21 maja 1999 r. (Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549).
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów antydopingowych.
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia.
 5. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia listy zakazanych środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe.
 6. Światowy Kodeks Antydopingowy - Lista Zabroniona 2010 - Stamdard Międzynarodowy - obowiązuje od 1.01.2010.

Regulaminy Komisji Metodyczno-szkoleniowej

 1. Regulamin powoływnia kadry narodowej w strzelectwie sportowym
 2. Ramowe zasady eliminacji do zawodów głównych (IO, MŚ, ME) na lata 2013-2016
 3. Kadra szkoleniowa PZSS
 4. Zbiór regulaminów PZSS oraz zasad organizacji i przeprowadzania zawodów w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego na lata 2017-2020 (aktualizacja 1.01.2016). - Regulamin Ligi Młodzieżowej PZSS do 17 lat (aktualizacja 19.04.2013)
 5. Regulaminy - Sport Mlodzieżowy - zmiany 2015 rok (aktualizacja 30.04.2015)
  Regulamin rozgrywania Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w 2012 roku - aktualizacja (zatwierdzone przez MSiT)
  Regulamin rozgrywania Mistrzostw Polski Młodzików w 2012 roku

Regulaminy Komisji Licencyjno-Patentowej

 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym
 2. Regulamim przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego
  Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim
  Załącznik nr 2 - Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim
  Załącznik nr 3 - Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej - zestawienie zbiorcze - wersja pdf, wersja Word.
  Załącznik nr 4 - Wzór licencji uprawniającyej do do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim.
  Załącznik nr 5 - Wniosek o wydanie licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie wyłącznie w konkurencjach pneumatycznych
 3. Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym
 4. Regulamin nadawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim.- nowy (16.11.2016)
 5. Regulamin przyznawania licencji trenerom strzelectwa sportowego (obowiązuje od 1.01.2015)
 6. Regulamin PZSS dt. przeprowadzania egzaminów na patent strzelecki.
 7. Wniosek na patent strzelecki
 8. Program kursu do egzaminu na patent strzelecki
 9. Regulamin uzyskiwania uprawnien prowadzacego strzelanie 
 10. Wniosek o przyznanie licencji trenera strzelectwa sportowego
 11. Wniosek zgłoszenie przynależności do PZSS i przyznanie licencji klubowej - nowy (16.11.2016)
 12. Wniosek o przedłużenie licencji klubowej- nowy (16.11.2016)
 13. Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej 
 14. Wniosek o wprowadzenie zmian w danych osobowych

Instrukcja prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie licencji klubowej PZSS

Regulaminy Kolegium Sędziów PZSS

 1. Instrukcja rozgrywania finałów (z podziałem czasowym)

Regulaminy Komisji Zmian Barw Klubowych

 1. Karta zgłoszenia zawodnika.
 2. Karta zgłoszenia zmiany danych zawodnika.

Uwaga: Wnioski składające się z 2 i więcej stron proszę drukować po wypełnieniu dwustronnie

PZSS na Facebooku