Get Adobe Flash player

Selfie z gwiazdą sportu

ZNO Pilzno

PS Monachium

Puchar Prezesa PZSS

Fundacja kibica

Kalendarz wydarzeń

Delegat techniczny:  Ewa Olefir s.kl.P - Kobyłka
Termin: 21.05.2017
Zawody: regionalne

Rodzaje strzelań: karabin, pistolet

Kategoria wiekowa: open

Organizator: Klub Strzelecki GARDA w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Drwęcka 24

Kierownik zawodów: Robert Lipowski 603 800 923Puchar Prezesa Warmińsko – Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego

21 maja 2017, Kaczory gm. Ostróda

REGULAMIN  ZAWODÓW

1. Cel zawodów:
- upowszechnianie i rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur,
- zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie strzelcom powszechnym. 2. Organizator:
- Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie,
2. Bezpośredni organizator:
Klub Strzelecki GARDA w Ostródzie, 14-100 Ostróda,
ul. Drwęcka 24, e-mail: ksgarda@onet.eu , tel. 693-623-683 
3. Termin i miejsce:
21 maja 2017r. godz. 10,oo (zgłoszenia do godziny 12,oo) na strzelnicy Klubu Strzeleckiego GARDA położonej na terenie Leśnictwa Kaczory gm. Ostróda
(Mapka dojazdu znajduje się na stronie w/w Klubu - http://www.ksgarda.pl/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=48&Itemid=144 )
4. Program zawodów:
– konkurencje (Open):
I.  Pistolet sportowy – Psp 20 :
- dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,
- 20 strzałów (dwie serie po 10 strzałów do każdej tarczy) ocenianych w czasie łącznym 20 minut , 
- celem jest pistoletowa tarcza olimpijska (TS-4)
- pistolet bocznego zapłonu każdego typu (np. Margolin, Hamerli, CZ-122 itp.), za wyjątkiem pistoletu dowolnego, 
- odległość 25 metrów,
- postawa: stojąca z wolnej ręki lub oburącz.
II. Karabin sportowy – Ksp 20:
- dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,
- 20 strzałów ocenianych w czasie 20 minut (po 5 do każdej tarczy),
- celem jest tarcza karabinowa, przewidziana do strzelań w konkurencji kbks,
- karabin bocznego zapłonu o kalibrze 5,6 mm (na amunicja typu long), tylko
  z przeziernikowymi przyrządami celowniczymi (np. SM-2, Suhl, Anchutz itp.), 
- odległość 50 metrów,
- postawa: leżąca, z wolnej ręki lub z podpórką min. 20 cm wysokości, ewentualnie
  z wykorzystaniem pasa.
III. Pistolet centralnego zapłonu Pcz 20:
- dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,
- 20 strzałów (dwie serie po 10 strzałów do każdej tarczy) ocenianych w czasie 20 minut
- pistolet sportowy centralnego zapłonu (kaliber od 7,62 – 9,65)
- celem jest tarcza olimpijska (TS 4)
- odległość 25 metrów,
- postawa: stojąca z wolnej ręki lub oburącz.
IV. Pistolet dowolny – Pdw 40:
- dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,
- 40 strzałów (dwie serie po 20 strzałów, każde 10 strzałów do odrębnej tarczy) ocenianych
   w czasie łącznym 40 minut,
- celem jest tarcza olimpijska (TS 4)
- odległość 50 metrów,
- postawa stojąca z wolnej ręki.
5. Uczestnictwo
W zawodach mogą uczestniczy strzelcy stowarzyszeni w klubach sportowych, a także wszyscy inni sympatycy strzelectwa. Zawodnik może uczestniczyć w dowolnej ilości konkurencji.   
6. Klasyfikacja
W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna w kategorii Open, oddzielna dla każdej konkurencji. W konkurencji karabin sportowy nastąpi oddzielna klasyfikacja dla strzelających z wolnej ręku lub z pasa i oddzielna dla strzelających z podpórką.
W przypadku równej ilości punktów w poszczególnych konkurencjach o wyższym miejscu decyduje ilość dziesiątek wewnętrznych. W sytuacji, gdy nadal nie będzie rozstrzygnięcia
o wyższym miejscu decyduje większa liczba 10, 9, 8, itd., w danej konkurencji.
W przypadku konieczności kalibrowania, przestrzelina oceniana będzie kalibrem, z którego strzelał dany zawodnik.
7.  Nagrody
- za I miejsca zawodnicy otrzymają puchary,
- za miejsca I – III zawodnicy otrzymają medale,
- za miejsca I  - VI miejsce we wszystkich  konkurencjach zawodnicy otrzymają dyplomy,
 8. Zgłoszenia
Zgłoszenia do zawodów obejmujące – nazwisko i imię zawodnika, nazwę jego klubu oraz rodzaj konkurencji – należy zgłaszać internetowo (rejestracja internetowa na stronie www.ksgarda.pl )) pod adresem internetowym:
 http://rejestracja.ksgarda.org/
albo w dniu zawodów21 maja 2017r. do godziny 12,oo na strzelnicy Klubu Strzeleckiego GARDA.
Opłaty startowe wnosimy na konto bankowe Klubu Strzeleckiego GARDA
 37 1500 1562 1215 6004 9675 0000
W Banku Zachodnim WBK SA
9. Koszty uczestnictwa
Wszystkie koszty udziału w zawodach pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,  a warunkiem uczestnictwa w zawodach  jest wniesienie opłaty startowej w wysokości 20 zł od za każdą konkurencję. 
Zawodnik może uczestniczyć w dowolnej ilości konkurencji i w ramach startowego zapewniamy poczęstunek z grilla.
Członkowie Klubu Strzeleckiego GARDA startujący co najmniej w dwóch konkurencjach otrzymują amunicję do konkurencji Karabin sportowy z zasobów Klubu.
Z wnoszenia opłaty startowej są zwolnieni sędziowie wykonujący swoje funkcje na niniejszych zawodach.  10. Sprawy różne
Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji. Do strzelań z bocznego zapłonu Klub udostępnia  broń obiektową. Sędziowie obsługujący zawody strzelają – w miarę możliwości - konkurencje z pkt. 4 w przeddzień zawodów tj.21.05.2017r. o godz. 11,oo na strzelnicy KS GARDA. 
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje sędziemu głównemu zawodów. Zawodnik ma prawo złożyć pisemny protest w czasie nie późniejszym niż 10 minut od ukończenia konkurencji. Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.

PZSS na Facebooku