Get Adobe Flash player

Fundacja kibica

Biblioteka trenera

Tytuł Autor Odsłony
Analiza obciążeń treningowych i startowych w rocznym cyklu szkolenia na przykładzie zawodnika Kadry Olimpijskiej w strzelaniach pistoletowych Kisiel Krzysztof 3540
Wybrane aspekty metodycznego podejścia do procesu szkolenia młodego zawodnika w strzelectwie sportowym Kijowski Andrzej 2641
Komputerowe systemy wspomagania procesu szkolenia w strzelectwie sportowym Kurzawski Kazimierz,Kijowski Andrzej, Kucharczyk Krzysztof, Netzel Paweł 3314
Przygotowanie fizyczne w treningu strzelca Wodnik Jacek 7587
Podstawowe problemy żywieniowe w strzelectwie sportowym Skrzypiec-Spring Monika, Spring Adam 2552
Sztuka koncentracji przyczyny zakłóceń oraz usprawnianie Samuleiwcz Jolanta, Pietrzyk Grzegorz, Łukaszewski Tomasz 3355
Strzelectwo dynamiczne - charakterystyka dyscypliny Przybyła Krystian 10562
Technika strzelania z postawy klęczącej Łysiak Monika 4827
Relacje pomiędzy trenerem a sportowcem Kurzawski Kazimierz, Kornacka Agata 2140
Najczęściej popełniane błędy w broni krótkiej i możliwości ich eliminacji Kulmatycki Wojciech 6240
Rozgrzewka w konkurencjach karabinowych Królkowski Marcin 3295
Wielostopniowy system naboru i selekcji do wyczynowego uprawiania sportu Kosendiak Jan 3367
Pistolet szybkostrzelny 2x30 – konkurencja przyszłości czy przeszłości? (materiał do dyskusji dla trenerów) Kisiel Krzysztofl 5264
Psychologia i technologia sztuki celowania w dokładnych strzelaniach sportowych – wybrane zagadnienia psychologiczno-techniczne Haber Zbigniew 4486
Preferowany typ koncentracji uwagi w zależności od cech temperamentu w strzelectwie sportowym Blecharz Jan, Lenczowska Katarzyna 4712
Błędy trenerskie w przygotowaniu zawodnika Pietrzyk Grzegorz 3626
Nim padnie pierwszy strzał Kulmatycki Wojciech, Samulewicz Jolanta 8777
Problematyka efektywnej komunikacji trener – zawodnik Nowicki Dariusz 5270
Wybrane elementy kontroli treningu sportowego w strzelaniu karabinowym na przykładzie własnych doświadczeń Mauer-Różańska Renata 12137
Celowanie w pistolecie sportowym Rymski Krzysztof 14136
Aspekty medyczne treningu strzeleckiego Skrzypiec-Spring Monika, Spring Adam 6392
Specyfika pracy trenerskiej poza granicami Polski Haber Zbigniew 2554
Przyrządy celownicze w pistolecie sportowym Rymski Krzysztof 8851
Praktyka ćwiczeń psychologicznych w rutynie treningu strzeleckiego Nowicki Dariusz 7713
Metody nauczania i kontroli taktyki strzelania Kurzawski Kazimierz 8621
Prowadzenie obserwacji strzelania podczas treningów i zawodów Kijowski Andrzej 7268
Odnowa biologiczna w strzelectwie sportowym Cichomski Edmund 7537
Zainteresowanie wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań w kontroli treningu strzeleckiego Kurzawski Kazimierz, Jagodziński Michał 8854
Praca trenera strzelectwa sportowego Kurzawski Kazimierz, Filipkowski Sławomir 9916
Wybrane elementy przygotowania psychicznego. Środki treningowe z zakresu przygotowania psychicznego stosowane w treningu zaawansowanych strzelców Kijowski Andrzej 11174
Teoretyczne podstawy przygotowania taktycznego Kijowski Andrzej 13749
Współpraca między trenerem a sportowcem Kurzawski Kazimierz 13840
Wybrane elementy przygotowania taktycznego. Środki treningowe z zakresu przygotowania taktycznego stosowane w treningu strzeleckim Kijowski Andrzej 7777
Zastosowanie komputerów w procesie szkoleniowym - badania diagnostyczne juniorów młodszych Rymski Krzysztof 5552
Elementy techniki strzelania części szybkiej w pistolecie sportowym Rymski Krzysztof 11575
Środki treningowe w strzelectwie sportowym Kijowski Andrzej, Haber Zbigniew 15731

PZSS na Facebooku