Get Adobe Flash player
Sport strzelecki
Biblioteka trenera
Kadra
Kalendarz imprez
Rekordy
Rankingi
Przepisy
Klasy sportowe
Odznaki strzeleckie
Terminy egzaminów
Składki, opłaty
Strzelanie w sieci
Galerie zdjęć
Inne strony
Magazyn PZSS

Selfie z gwiazdą sportu

PS Acapulco

GP J. Zapędzkiego

GP Wrocławia (karabin)

GP Wroclawia (pistolet)

Fundacja kibica

Komunikaty

  1. O powołanie zawodnika kadry narodowej do reprezentacji kraju na zawody główne (IO, MŚ, ME) wnosi trener kadry na podstawie analizy wyników sportowych uzyskanych przez zawodników w wyznaczonych startach międzynarodowych i krajowych, za pośrednictwem i po zaopiniowaniu przez dyrektora sportowego.

Czytaj więcej...

Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego informuje, że w dniu 15 kwietnia  2016 r na strzelnicy w Parzęczewie   w godz. 16.oo -20.oo odbędzie się seminarium  dla sędziów o specjalności strzelectwo dynamiczne   w trakcie którego odbędzie się egzamin na kl. I CRO oraz  egzamin poprawkowy na kl. II RO ( udział na koszt własny).

Czytaj więcej...

Decyzja Delegata Technicznego w sprawie zmian i zatwierdzenia programu Mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn:
Na podstawie przepisów ISSF 6.4.1.11, 6.6.1.3 oraz 6.6.1.5, w porozumieniu z Organizatorem zawodów zatwierdzam zmieniony program zawodów.

Czytaj więcej...

Informujemy, że w terminie 22-24.11.2015r. we Wrocławiu na strzelnicy WKS „Śląsk” ul. Świątnicka 36, odbędzie się kurs doskonalenia zawodowego trenerów strzelectwa sportowego.

Jak co roku zostanie wydany biuletyn szkoleniowy, poświęcony problematyce związanej z naszym sportem. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania swoich artykułów szkoleniowych. Osobom, których artykuły (nie mniej niż 7 stron) zostaną zakwalifikowane do druku przez zespół redakcyjny, zapewniamy bezpłatny udział w ww. kursie. Prosimy o przesłanie w/w materiałów najpóźniej do 30.10.br.

Czytaj więcej...

Informujemy, że zawody II rundy Pucharu Polski (konkurencje śrutowe) odbędą się we Wrocławiu w dn. 28-31.05.2015 r.

Kolegium Sędziów PZSS organizuje szkolenie sędziów klasy trzeciej z uprawnieniami strzelectwa dynamicznego w celu podwyższenia uprawnień do klasy drugiej RO. Kurs odbędzie się w terminie 26-27 września 2015 r we Wrocławiu, przy ul. Świątnickiej 36 w siedzibie Sekcji Strzeleckiej Wojskowego Klubu Sportowego ŚLĄSK.

Czytaj więcej...

Przepisy ISSF określają zasady stosowania butli ze sprężonym powietrzem w przepisie 6.7.7.1.g:

6.7.7.1 Procedury Kontroli Sprzętu
g)
zawodnik odpowiedzialny jest za to, by butla na powietrze lub CO2 nie miała przekroczonej daty ważności (maksymalnie dziesięć (10) lat). Data może być sprawdzona podczas kontroli   sprzętu i mogą zostać udzielone wskazania.

Czytaj więcej...

Kolegium Sędziów PZSS organizuje w terminie 4-6 września 2015 roku szkolenie sędziów strzelectwa sportowego, które odbędzie się w Myślenicach k/Krakowa, przy ul. Mostowej 57

Szkolenie jest bezpłatne, natomiast koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają uczestnicy szkolenia. Organizator zapewnia zakwaterowanie wraz z całodziennym wyżywieniem dla jednej osoby w cenie 90 zł za dobę. Sędziowie, którzy chcą wziąć udział w szkoleniu, powinni w terminie do 24 sierpnia 2015 roku potwierdzić swój udział wysyłając mailem pod adres  jplaszowski@tv-sport.pl zgłoszenie na załączonym formularzu. Szczegółowych informacji dotyczących zakwaterowania udziela kol. Jan Płaszowski, tel. 517 147 369.

KS PZSS prosi o przysyłanie mailem pytań dotyczących interpretacji przepisów i regulaminów strzeleckich, na które postaramy się odpowiedzieć w czasie trwania szkolenia. Pytania prosimy wysyłać pod adres kaminski@pzss.org.pl w terminie do 24 sierpnia 2015 r.

Program szkolenia sędziów strzelectwa sportowego
miejsce szkolenia: Myślenice, Mostowa 57 (Hotel PARK)
4 września 2015 (piątek)
17:00 przyjazd, zakwaterowanie
19:00 spotkanie przy grilu - omówienie programu szkolenia
5 września 2015 (sobota)
08:00 śniadanie
09:00 zakres obowiązków delegata technicznego, jury i sędziów prowadzących strzelanie
09:30 regulamin kolegium sędziów PZSS - podwyższanie klasy sędziowskiej 
10:30 błędy popełniane przez sędziów w czasie zawodów strzeleckich
11:30 przykłady naruszania przepisów ISSF przez zawodników
13:00 tarcze elektroniczne - przykłady rozstrzygania protestów
14:00 obiad
16:00 dyskusja – odpowiedzi na pytania przysłane mailem
19:00 kolacja
6 września 2015 (niedziela)
09:00 śniadanie
10:00 sprawy organizacyjne - wypełnianie formularzy sprawozdań i delegacji
12:00 sprawy różne - zakończenie szkolenia
12:30 obiad
13:00 wykwaterowanie, wyjazd

Antoni Kamiński - Przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS

Zgodnie z regulaminem Kolegium Sędziów PZSS i zbiorem regulaminów PZSS na lata 2013-2016, wszyscy organizatorzyzawodów ujętych w kalendarzu 2015 Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego zobowiązani są stosować się do następujących zasad:

Czytaj więcej...

Egzamin na uzyskanie licencji sędziego strzelectwa sportowego klasy państwowej odbędzie się 17 lipca 2015 roku (piątek)  o godz. 15.00  na strzelnicy ZKS GWARDIA w Zielonej Górze, przy ul. Strzeleckiej 22.

Czytaj więcej...

Podkategorie

PZSS na Facebooku