Wczytywanie strony ...

Joomla Slide Menu by DART Creations

Zlot Orlików i Finał Strzelania w Sieci

Fundacja kibica

Previous następna
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Regulamin – Liga Młodzieżowa PZSS do 17 lat

ligaLiga Młodzieżowa do 17 lat w konkurencjach karabin i pistolet pneumatyczny 10 m, ma za zadanie popularyzować  współzawodnictwo dzieci i  młodzieży w sporcie strzeleckim w Polsce.

Postanowienia ogólne

 • Uczestnictwo - każdy klub posiadający licencję PZSS
 • Konkurencje : karabin pneumatyczny 40, pistolet pneumatyczny 40.
 • Cztery regiony po 4 województwa:
  A.   podkarpackie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie
  B. łódzkie, mazowieckie, podlaskie, lubelskie
  C. opolskie, dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie
  D. zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie.
 • Kategorie wiekowe zawodników (rocznikowo)
  – Chłopcy         wiek do 17 lat
  – Dziewczęta   wiek do 17 lat
 • Drużyny
  W skład zespołu wchodzą min. 3 osoby, zespół może liczyć maksymalnie 6 osób (z jednego klubu)  i może być mieszany (dziewczęta i chłopcy). Klub może wystawić jedną drużynę w każdej konkurencji.

Zasady rozgrywania zawodów

 • Konkurencje i ilość strzałów
  Karabinek pneumatyczny         40 strzałów (tylko drużynowa punktacja)
  Pistolet pneumatyczny              40 strzałów (tylko drużynowa punktacja)

Zgłoszenia

 • Każdy klub uczestniczący w Lidze Młodzieżowej PZSS zgłasza cały zespół przed I Rundą kwalifikacyjną oraz 3 osobowy zespół, który będzie startował w danej rundzie do Delegata technicznego PZSS  przed rozpoczęciem zawodów
 • Każdy ze zgłoszonych zawodników musi posiadać licencję PZSS
 • Wpisowe za udział w rozgrywkach wynosi 150 zł (za zespół), płatne na konto PZSS przed rozpoczęciem strzelania w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej. Opłata ta jest jednorazowa i związana tylko i wyłącznie ze startem w Lidze.

Przebieg Rund Kwalifikacyjnych.

Dwie Rundy kwalifikacyjne, które przeprowadzane są przy innych rozgrywanych zawodach ogólnopolskich lub strefowych z udziałem Delegata technicznego PZSS.

 • Pierwsza Runda kwalifikacyjna – Puchar Prezesa.
  Przed rozpoczęciem  zawodów kluby zgłaszają swoje drużyny. Nie przeprowadza się osobnego strzelania w zawodach. Wyniki zawodników zostają spisane z konkurencji rozgrywanych w ramach zawodów.
 • Druga Runda kwalifikacyjna – Złoty Muszkiet, Złota Krócica
  Przed rozpoczęciem  zawodów kluby zgłaszają swoje drużyny. Nie przeprowadza się osobnego strzelania w zawodach. Wyniki zawodników zostają spisane z konkurencji rozgrywanych w ramach zawodów.
  Przed rozpoczęciem  zawodów kluby zgłaszają swoje drużyny. Nie przeprowadza się osobnego strzelania w zawodach. Wyniki zawodników zostają spisane z konkurencji rozgrywanych w ramach eliminacji do FOOM.
 • Na podstawie spisanych wyników z I i II Rundy zostaje sformułowany komunikat w biurze PZSS.

 

Kwalifikacje do Rundy Finałowej

 • Do finału Ligi Młodzieżowej PZSS kwalifikują się dwie najlepsze drużyny z każdej Regionalnej Grupy – decyduje wynik z rundy kwalifikacyjnej I lub II (w przypadku dwóch startów zespołu liczy się lepszy wynik).

Finał Ligi Młodzieżowej PZSS

Osiem drużyn zakwalifikowanych do finału będzie brało udział w dwuetapowych rozgrywkach:

I. Mecze kwalifikacyjne

 • „każdy z każdym” będą rozegrane w dwóch grupach G1; G2; w których będą rozstawione drużyny zakwalifikowane do finału:
  G1:   A1; B2; C1; D2
  G2:   A2; B1; C2; D1
  Podczas konferencji zostaną w drodze losowania przydzielone numery drużyny w danej grupie od 1 do 4, co będzie stanowiło o kolejności strzelań w rozgrywkach.
  G1:  1,2,3,4
  G2:  1,2,3,4
  Zawodnicy walczą ustawieni w zespole również z numerami 1, 2, 3. Rozgrywka polega na bezpośredniej potyczce z zawodnikiem przeciwnego zespołu z tym samym numerem.
 • Zasady meczy kwalifikacyjnych:
  5 minut czas przygotowawczy
  10 minut seria próbna
  12 minut każda seria dziesięciostrzałowa, po każdej serii będą przydzielane punkty (2 pkt za wygraną serię; po 1 punkcie za remis; 0 punktów za przegraną serię dla zawodnika)

II. Mecze finałowe o złoty medal i o brązowy medal.

 • Pierwsze zespoły z rozgrywki grupowej przystępują do meczu o złoty/srebrny medal; drugie zespoły przystępują do meczu o medal brązowy.
 • Zasady meczy finałowych:
  8 minut czas przygotowawczy i strzały próbne
  Prezentacja
  2 minuty przygotowanie i strzały próbne
  20 strzałów, 50 sekund na strzał, ocenianie z dziesiętnymi) przyznawanie punktów za każdy strzał ( 2 punkty za wygrany strzał, 1 punkt za remis 0 punktów za przegrany strzał)

Na obu etapach w przypadku remisów rozstrzyga dodatkowy strzał oceniany tak jak poprzednio (ocena w dziesiętnych)

 

Ramowy Program Finału Ligi PZSS

Piątek

 

 

przyjazd, konferencja techniczna

10.00-16.00

trening

17.00

rozgrywki grupowe

17.00

1-2, 3-4 Karabin G1/Pistolet G2

18.30

1-2, 3-4 Karabin G2/Pistolet G1

Sobota

9.00

 rozgrywki grupowe

9.00

1-3, 2-4 Karabin G1/Pistolet G2

10:30

1-3, 2-4 Karabin G2/Pistolet G1

12:00

1-4, 2-3 Karabin G1/Pistolet G2

13:30

1-4, 2-3 Karabin G2/Pistolet G1

Niedziela

mecze finałowe, zakończenie zawodów

9.00

mecz o brązowy medal w pistolecie

10:00

mecz o brązowy medal w karabinie

11:00

mecz o złoty medal w pistolecie

12:00

mecz o złoty medal w karabinie

 

Strzelnica podczas rozgrywania finału

 • Ilość stanowisk - minimum 24 stanowisk – zalecane 30
 • Zalecenia: oprawa muzyczna (dotyczy finału), widoczne dla zawodników tablice (ekrany) z wynikami.

Protesty

 • Zgłaszane protesty w czasie zawodów rozpatrywane są przez Jury Appeal. 

Postanowienia końcowe

 • Do regulaminu zasad i rozgrywania Ligi Młodzieżowej PZSS, mogą zostać wprowadzone modyfikacje.
 • W sprawach spornych jedynym, wyłącznym interpretatorem ww. zasad i regulaminów Ligi Młodzieżowej PZSS jest zespół metodyczno – szkoleniowy PZSS.
Więcej...

80 lat PZSS

logoPZSS-stare23 kwietnia 1933 r. odbył się w Warszawie Organizacyjny Walny Zjazd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Udział w nim wzięli delegaci 11 okręgów strzeleckich, reprezentujących 198650 członków ("Przegląd Strzelecki i Łuczniczy" nr 2 z 1933 r. str.14).

Decyzja  utworzenia Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego zapadła na plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Strzelectwa w dniu 5 marca 1933 r.:

Więcej...

Kamizelki sędziowskie

Wojewódzkie związki I kluby strzeleckie zainteresowane zakupem kamizelek sędziowskich, proszone są o składanie zamówień na załączonym formularzu, który należy wysłać  mailem do przewodniczącego Kolegium Sędziów PZSS pod adres:  kaminski@pzss.org.pl  w terminie do  29 marca 2013 roku. Orientacyjny koszt jednej kamizelki - 90 zł. Cena może ulec zmianie
w zależności od ogólnej liczby zamówień.

Formularz zamówienia - pobierz

Więcej...

Ramowe zasady eliminacji do zawodów głównych (IO, MŚ, ME) na lata 2013 - 2016
 1. O powołanie zawodnika kadry narodowej do reprezentacji kraju na zawody główne (IO, MŚ, ME) wnosi trener kadry na podstawie analizy wyników sportowych uzyskanych przez zawodników w wyznaczonych startach międzynarodowych i krajowych, za pośrednictwem i po zaopiniowaniu przez dyrektora sportowego.
 2. W odrębnych tabelach określono poziom sportowy, którego osiągnięcie warunkuje powołanie zawodnika na zawody główne.
  Tabele* zostały opracowane na podstawie wyników z zawodów mistrzowskich z lat 2010 - 2013 i mogą być w kolejnych latach uaktualniane.
 3. Przyjmuje się następujące kryteria – minimalny wynikowy poziom sportowy w zawodach eliminacyjnych, z uwzględnieniem wieku zawodnika:
  Więcej...

Ubiegasz się o licencję klubową PZSS? KONIECZNIE PRZECZYTAJ!!!

Doświadczenie uczy, ze prawidłowe wypełnienie wniosku o przyznanie licencji klubowej PZSS sprawia przedstawicielom Klubów wiele problemów, dlatego też Komisja Licencyjna przedstawia  krótką instrukcję wypełniania tego wniosku:

Więcej...

Zestawienie zatwierdzonych zmian w regulaminach ISSF na lata 2013 - 2016

Rada Administracyjna ISSF zatwierdziła zmiany w regulaminie ISSF na lata 2013-2016, które zostały opisane w niniejszym podsumowaniu. Zmienione przepisy, opisane poniżej, zostały zgłoszone przez odpowiednie komisje ISSF, następnie zatwierdzone przez Komitet Techniczny ISSF i ostatecznie zatwierdzone przez Radę, zgodnie z Konstytucją ISSF (1.7.2.5). Szczegółowe zasady finału w konkurencjach olimpijskich, jak również dodatkowe przepisy zostaną poddane głosowaniu przez Radę w listopadzie 2012 roku. Pełne wydanie Oficjalnego Statutu, Przepisów i Regulaminu ISSF 2013 zostanie ogłoszone możliwie jak najszybciej po posiedzeniu Rady.

Ogólne przepisy techniczne (dotyczy wszystkich dyscyplin):

 • Wskaźniki bezpieczeństwa. Wykorzystanie wskaźnika bezpieczeństwa potwierdzającego, że broń została rozładowana, a zamek otwarty, jest obowiązkowe dla wszystkich karabinów, pistoletów i strzelb. Szczegółowe wymagania dotyczące używania wskaźników bezpieczeństwa w zawodach ISSF zostaną ogłoszone w możliwie najszybszym terminie.
 • Tablice wyników. Oprócz głównej tablicy, każda oś musi być wyposażona w tablicę wyników prezentującą listę startową i wstępne wyniki.
 • Dostęp do Internetu. Strzelnice, na których rozgrywane są Mistrzostwa ISSF zobowiązane są do posiadania łącza Internetowego, w celu przesłania list startowych, rezultatów oraz relacji telewizji ISSF.
 • Zasady dotyczące ubioru - Dress Code ISSF. Przestrzeganie zasad regulaminu dotyczących ubioru - Dress Code ISSF, jest obowiązkowe.
 • Identyfikacja członków Jury. Wszyscy członkowie Jury zobowiązani są do noszenia czerwonych kamizelek „Jury” podczas uczestnictwa w zawodach. Kamizelki Jury dostępne są w sprzedaży w ISSF.
 • Testowanie elastyczności podeszew butów. Wymóg badania elastyczności podeszew butów został zawarty w przepisach. Komitet Techniczny musi zatwierdzić urządzenia testowe.
 • Kinesio oraz Taping Medyczny. Zabroniony.
 • Wymiana kart kontroli sprzętu. Opłata w wysokości 10,00 EUR będzie pobierana przy wydawaniu kolejnej karty kontroli sprzętu. Celem wprowadzenia opłaty jest zmniejszenie ilości próśb o wymianę karty, co skutkowało opóźnieniem w badaniach kontroli sprzętu.
 • Ponowne badanie ubioru strzeleckiego. Opłata w wysokości 20,00 EUR będzie pobierana w przypadku konieczności ponownego sprawdzenia stroju strzeleckiego, który nie przeszedł pierwszego testu podczas danych mistrzostw, oraz który musi zostać zmieniony i ponownie sprawdzony przed zatwierdzeniem.
 • Strzały próbne dla konkurencji 10 m i 50 m. Wprowadza się 15-minutowy czas na przygotowanie i strzały próbne przed każdymi kwalifikacjami w konkurencjach 10m i 50m (karabinowe i pistoletowe). Wszystkie strzały próbne musza zostać oddane w czasie 15-minut. Po rozpoczęciu konkurencji nie mogą być oddane strzały próbne, z wyjątkiem konkurencji 50 m karabin 3 postawy, gdzie dopuszcza się strzały próbne pomiędzy postawą leżącą i stojącą, oraz stojącą i klęczącą.
 • Awarie w konkurencjach 10 m, 50 m i 300 m. Niesprawności w konkurencjach karabinowych i pistoletowych 10 m, 50 m i 300 m mogą zostać usunięte lub niesprawna broń może zostać zastąpiona inną, tylko za zgodą Jury. Nie będzie przyznawany dodatkowy czas związany z naprawą lub wymianą broni.
 • Remisy na dalszych pozycjach w konkurencjach 10 m, 25 m, 50 m i 300 m. Przy ustalaniu kolejności w przypadku remisów na dalszych pozycjach, decydujących o wejściu do finału, będą obowiązywały zwykłe przepisy odnoszące się do remisów, biorące pod uwagę, w kolejności: 10-ki wewnętrzne, najlepsze ostatnie serie, strzały – zgodnie z zasadą liczenia od końca. Baraże o wejście do finału nie będą przeprowadzane, ze względu na utrudnienia związane z ustaleniem programu zawodów.

  

PRZEPISY STRZELAŃ KARABINOWYCH

 • Tylko jeden karabin. We wszystkich eliminacjach, kwalifikacjach i finałach w danej konkurencji musi być używany ten sam karabin. Zamek, lufa i łoże nie mogą być wymieniane, ale akcesoria dołączone do nich mogą być zmieniane.
 • System redukcji drgań. Instalacja jakichkolwiek układów redukcji drgań na lub wewnątrz karabinu jest zabroniona.
 • Uchwyt (grip) w karabinie pneumatycznym. Uchwyt nie może być odchylony bardziej niż 60 mm od płaszczyzny prostopadłej do osi lufy (dotyczy to również karabinu standard 300m).
 • Ciężar karabinu. Ciężarki w dolnej części łoża lub stopki nie mogą sięgać dalej od płaszczyzny prostopadłej do osi lufy niż maksymalne wydłużenie elementu policzka od tej płaszczyzny.
 • Ostroga. Rzut geometryczny z góry stopki nie może sięgać dalej niż 25 mm poza linię, która jest prostopadła do osi lufy karabinu i styczna do najgłębszej części stopki, która naturalnie opiera się o ramię.
 • Wsporniki. Wszelkie dodatkowe wsporniki (Brustanlagen) wystające do przodu z dolnej części stopki są zabronione.
 • Kurtka strzelecka i sztywność spodni. Nowe przepisy jasno stwierdzają, że pomiar sztywności dający wynik poniżej minimalnej wartości 3,00 mm nie może być zatwierdzony. Żadna tolerancja poniżej 3,00 mm nie może być stosowana. Elementy stroju muszą spełniać wymogi przepisów bez względu na warunki lub klimat, w jakich są używane.
 • Kurtka strzelecka i grubość spodni. Nowe przepisy jasno stwierdzają, że pomiar testu grubości dający wynik powyżej maksymalnej wartości 2,50 mm nie może być zatwierdzony. Żadna tolerancja powyżej 2,50 mm nie może być stosowana (uznana). Elementy stroju muszą spełniać wymogi przepisów bez względu na warunki lub klimat, w jakich są używane.
 • Testy sztywności i grubości ubioru. Każda część kurtki lub spodni musi umożliwiać pomiar za pomocą 60 mm lub 30 mm cylindrów pomiarowych. Jeśli część odzieży jest zbyt mała dla przeprowadzenia prawidłowego testu (brak płaskiego obszaru o średnicy powyżej 60 mm dla pomiaru sztywności lub powyżej 30 mm dla pomiaru grubości), pomiar wykonuje się na szwach.
 • Elastyczność podeszwy butów. Podeszwa butów zawodników musi się zginać co najmniej o 22,5 stopnia, po przyłożeniu momentu siły 15 Nm do obszaru pięty, gdy obuwie jest zaciśnięte w urządzeniu testowym.
 • Specjalne buty strzeleckie. Używanie specjalnych butów strzeleckich jest dozwolone tylko w konkurencjach 10 m karabin pneumatyczny oraz 50 m karabin 3 postawy. Specjalne buty strzeleckie nie mogą być używane w konkurencji karabin 50 m postawa leżąca.
 • Wkładki wewnętrzne lub wkładki do butów. Zawodnicy mogą używać wymiennych wkładek wewnętrznych lub wkładek do butów, ale muszą być one elastyczne w obszarze śródstopia.
 • Test normalnego chodzenia. Aby wykazać, że podeszwy butów są elastyczne, zawodnicy muszą chodzić normalnie przez cały okres obecności w strefie strzelania. Powtarzające się naruszenia tej zasady mogą skutkować 2-punktową karą lub nawet dyskwalifikacją.
 • Kontur podeszwy butów. Kształt podeszwy musi się zgadzać z krzywizną zewnętrzną buta i nie może jej przekraczać o więcej niż 5,0 mm, w każdym punkcie. Część przednia i tylna podeszwy nie może być ścięta lub prosta.
 • Kurtka strzelecka - lewy panel boczny (praworęczny strzelec). Konstrukcja boku kurtki nie może mieć żadnego szwu, który znajduje się pod ramieniem podtrzymującym karabin w postawie stojącej.
 • Rękawy kurtki strzeleckiej. Zawodnik w kurtce strzeleckiej musi być w stanie w pełni rozłożyć oba ramiona (wyprostować rękawy).
 • Używanie paska do spodni. Może być maksymalnie siedem sztuk szlufek, które nie mają więcej niż 20 mm szerokości i są w odległości co najmniej 80 mm.
 • Łaty, wzmocnienia na spodniach. Wzmocnienia lub łaty mogą być dodawane na obu kolanach, tak jak dotychczas, ale nie są już dozwolone na tylnej części spodni.
 • Zakaz używania spodni strzeleckich w konkurencji leżącej. Spodnie strzeleckie nie mogą być stosowane w konkurencji leżącej, ale mogą być użyte w postawie leżącej w konkurencji 3 postaw.
 • Podkładka do postawy klęczącej. Oddzielna podkładka, ze ściśliwego materiału o maksymalnych wymiarach 20 x 20 cm może być umieszczona na pięcie w postawie klęczącej. Podkładka ta nie może być grubsza niż 10 mm po ściśnięciu w urządzeniu pomiarowym, używanym do pomiaru grubości stroju strzeleckiego.
 • Statyw karabinowy. Żadna część statywu karabinowego, używanego do opierania karabinu pomiędzy złożeniami, nie może być wyższa niż ramiona zawodnika w postawie stojącej.
 • Czasy konkurencji. Czasy konkurencji zostały skrócone. Zmiany te zakładają, że strzały próbne będą oddawane podczas oddzielnego czasu przygotowawczego i strzałów próbnych. Wymienione poniżej czasy przeznaczone są dla strzelnic wyposażonych w tarcze elektroniczne.
 • 10 m Karabin pneumatyczny mężczyzn: zmniejszenie czasu z 105 do 75 minut
  - 10 m Karabin pneumatyczny kobiet: zmniejszenie czasu z 75 do 50 minut
  - 50 m Karabin 3x40: konkurencja będzie strzelana w jednym bloku ze zmianą postawy w czasie jej trwania. Łączny limit czasu wynosi 2 godziny i 45 minut
  - 50 m Karabin 3x20: zmniejszenie czasu z 135 do 105 minut
  - 50 m Karabin leżąc: zmniejszenie czasu z 75 do 50 minut
  - czasy dla Karabinu 300 m zostają zredukowane o 15 minut w każdej konkurencji.

 

PRZEPISY STRZELAŃ PISTOLETOWYCH

 • Zmiana tarcz bliźniaczych 25 m i arkuszy kontrolnych. Tarcze bliźniacze oraz arkusze kontrolne muszą być zmienione po serii próbnej, a następnie co 15 strzałów w konkurencji (dotychczas po każdych 5 strzałach konkurencji).
 • Systemy redukcji drgań. Instalacja jakichkolwiek układów redukcji drgań na lub wewnątrz pistoletu jest zabroniona.
 • Pomiar ciężaru języka spustowego. Tylko ciężarki do pomiaru języka spustowego z metalową lub gumową krawędzią mogą być stosowane. Ciężarki z okrągłymi końcówkami nie mogą być używane.
 • Testowanie prędkości pocisków Pistoletu szybkostrzelnego. Pozostaje wymóg, że amunicja musi mieć pociski o masie co najmniej 2,53 g i średniej prędkości wylotowej co najmniej 250,0 m/s, ale procedury testowe zostaną sprecyzowane. Minimum trzy sztuki amunicji muszą być sprawdzone.
 • Elastyczność podeszwy butów. Podeszwa butów zawodników musi się zginać co najmniej o 22,5 stopnia, po przyłożeniu momentu siły 15 Nm do obszaru pięty, gdy obuwie jest zaciśnięte w urządzeniu testowym.
 • Test normalnego chodzenia. Aby wykazać, że podeszwy butów są elastyczne, zawodnicy muszą chodzić normalnie przez cały okres obecności w strefie strzelania. Powtarzające się naruszenia tej zasady mogą skutkować 2-punktową karą lub nawet dyskwalifikacją.
 • 25 m uchwyt pistoletowy. Konfiguracja górnej części uchwytu została sprecyzowana. Punkt, w którym styka się uchwyt z górą dłoni nie może być bardziej wysunięty niż 30 mm od najgłębszej części uchwytu.
 • Czasy konkurencji. Czasy konkurencji zostały skrócone. Zmiany te zakładają, że strzały próbne będą obecnie oddawane podczas oddzielnego czasu przygotowawczego i strzałów próbnych.
 • 10 m Pistolet pneumatyczny mężczyźni: zmniejszenie czasu z 105 do 75 minut
  10 m Pistolet pneumatyczny kobiet: zmniejszenie czasu z 75 do 50 minut
  50 m Pistolet dowolny mężczyzn: zmniejszenie czasu z 120 do 90 minut

 

PRZEPISY STRZELAŃ DO RZUTKÓW

 • Skeet – zasięg rzutka. Odległość jaką rzutki muszą przebyć w konkurencji Skeet wzrasta o 2,00 m z 66,00 m + /- 1,00 m do 68,00 m + / - 1,00 m.
 • Skeet kolejność strzelań. Możliwość wprowadzenia zmiany kolejności, w jakiej z konkurencji Skeet wybierane są stacje, nadal jest brana pod uwagę i decyzja zostanie podjęta jak najszybciej.
 • Double Trap. Kolejność strzelań będzie ustalana według losowego schematu A, B i C w każdej rundzie, w przeciwieństwie do obecnego stałego schematu. Podwójne schematy wybierane są losowo, ale w każdym cyklu 25 par rzutków, każdy zawodnik otrzyma taką samą liczbę par z każdego schematu, na każdej stacji. Wyeliminowane jest opóźnione podawanie rzutków.
 • Ochrona oczu. Zawodnicy i osoby funkcyjne w konkurencji Skeet muszą nosić na strzelnicy okulary ochronne.
 • Coaching. Dopuszczalne jest jedynie niewerbalne porozumiewanie się trenera z zawodnikiem.
 • Pokryte metalem śruciny. Dla ochrony środowiska, pokrywane metalem śruciny będą zakazane od 1 stycznia 2014 roku.
 • Przesłony boczne. Przesłony boczne, stosowane jako dodatkowa ochrona, mogą mieć najwyżej do 60 mm głębokości.

 

RUCHOMA TARCZA PRZEPISY

 • Rywalizacja Medalowa. Zwycięzca musi zdobyć sześć lub więcej punktów przy różnicy co najmniej dwóch punktów.

 

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE FINAŁÓW

Rada Administracyjna ISSF zatwierdziła szereg zmian w przepisach odnoszących się do finałów konkurencji olimpijskich, które wejdą w życie w 2013 roku. Szczegółowe zasady zostały opracowane i zostaną przedstawione Radzie Administracyjnej do zatwierdzenia na posiedzeniu w listopadzie 2012 roku. Pomimo, iż szczegóły konkurencji dla nowych finałów nie zostały jeszcze zatwierdzone, niniejsze podsumowanie dostarcza informacji na temat rozgrywania finałów w 2013 roku.

Powody wprowadzenia zmian w finałach:

 • W dzisiejszych czasach wszystkie sporty olimpijskie muszą stać się bardziej dynamiczne, przyciągnąć więcej widzów, zaangażować publiczność większą dramaturgią oraz dostarczać wspaniałych chwil dla młodzieży, widzów, telewizji i mediów.
 • Strzelania finałowe w bieżącej formule rozpoczęto w 1986 r. i stanowiły duży krok naprzód w tamtych czasach. 26 lat doświadczenia wykazało, że wciąż możliwe są liczne korekty prowadzące do ich poprawy.
 • W ciągu ostatnich trzech lat, wiele propozycji i pomysłów na nowe finały zostało opracowanych i przetestowanych przez komitety sekcji ISSF, jak również przez Komisje Techniczną, Zawodników i Trenerów. Najlepsze z tych pomysłów znalazły się w nowych przepisach dotyczących finałów.
 • Idee, które okazały się najbardziej skuteczne w testach ISSF, jak również dla innych sportów lub które były zalecane przez ekspertów z telewizji i mediów, powodują, że wszyscy zawodnicy, którzy zakwalifikują się do finału rozpoczną go od zera, dodając dramaturgii finałowi. Podział medali rozstrzygnie się w dwuosobowych pojedynkach, wykorzystujących takie systemy punktacji, aby widzowie mogli je natychmiast rozpoznać.
 • Zmiany dokonane dla finału pistoletu szybkostrzelnego w 2011 roku, z finalistami zaczynającymi od zera, w systemie trafienie-chybienie, w eliminacjach i pojedynkach o złoty medal, były szczególnie ekscytujące i udane. Sukces tych pomysłów był wzorem dla nowych finałów 2013.

 

 

PODSTAWOWE ZASADY ROZGRYWANIA NOWYCH FINAŁÓW

 • Kwalifikacje. Zasady kwalifikacji pozostają takie same jak dotychczas. Celem kwalifikacji jest wyłonienie ośmiu (lub sześciu w 25 m Psz) najlepszych sportowców, wchodzących do finałów.
 • Rozpoczęcie od zera. Wyniki kwalifikacji nie są już zaliczane. Niemal wszystkie sporty, rozpoczynają finały jako nową konkurencję. Strzelectwo długo miało trudności w wyjaśnieniu, dlaczego niektórzy strzelcy zaczynają finał z przewagą.
 • Więcej strzałów w finałach. Ponieważ w nowych finałach strzelanie rozpoczyna się od zera, liczba strzałów finałowych została zwiększona w celu zapewnienia, że finał jest prawdziwym testem umiejętności.
 • Eliminacja kolejnych finalistów. Po zakończeniu wstępnej serii strzałów, finaliści zajmujący w rankingu najniższe miejsce są stopniowo eliminowani, aż pozostanie dwóch zawodników walczących o złoty medal.
 • Różnice w zależności od konkurencji. Wszystkie konkurencje strzeleckie nie mogą stosować tego samego formatu finału; różne formaty finałów odzwierciedlają fakt, iż konkurencje strzeleckie nie są takie same. Poszukiwano zasad przeprowadzenia finałów, które wprowadzałyby odpowiedni dramatyzm, w każdej konkurencji. Punktacja finałowa w pistolecie 25 m stosuje zasadę trafienie-chybienie, natomiast ocena dziesiętna została utrzymana w konkurencjach pistoletowych i karabinowych 10 m i 50 m. Rzutki i Finały Pistoletu 25 m kobiet będą miały ćwierćfinały i półfinały, tak aby wyłonić zawodników, którzy wezmą udział w bezpośrednich pojedynkach o brązowe i złote medale podczas, gdy inne konkurencje będą stosować system eliminacji, aby dojść do pojedynku o złoto. Pojedynek dla Pistoletu 25 m Kobiet będzie wykorzystywać system punktowy w celu wyłonienia zwycięzcy.

 

FORMUŁA NOWYCH FINAŁÓW

 • Trap i Double Trap. Ośmiu zawodników awansuje z kwalifikacji i zostają podzieleni na dwie grupy – po czterech rywalizujących w dwóch ćwierćfinałach. Każda seria finałowa (ćwierćfinały, półfinały i pojedynki o medale) składa się z 15 rzutków lub 15 dubletów ze stacji dwa, trzy, cztery w schematach (2 w lewo, 1 centralny i 2 w prawo na każdej stacji), co zapewnia równy rozkład rzutków. Dwóch najlepszych zawodników w każdym ćwierćfinale awansuje do półfinału. Po półfinale, zawodnicy z trzeciego i czwartego miejsca spotykają się w pojedynku o brązowy medal, natomiast zawodnicy z pierwszego i drugiego miejsca walczą o złoty i srebrny medal.
 • Skeet. Ośmiu zawodników awansuje z kwalifikacji i zostają podzieleni na dwie grupy – po czterech rywalizujących w dwóch ćwierćfinałach. Każda seria konkurencji (ćwierćfinały, półfinały i pojedynki o medale) składa się z jednego dubletu i jednego odwrotnego dubletu na stacjach 3, 4, 5 i 4 (cztery rzutki na każdej stacji) w sumie z 16 rzutków. Dwóch najlepszych zawodników w każdym ćwierćfinale awansuje do półfinału. Po półfinale, zawodnicy z trzeciego i czwartego miejsca spotykają się w pojedynku o brązowy medal, natomiast zawodnicy z pierwszego i drugiego miejsca walczą o złoty i srebrny medal.
 • 10 m pistolet pneumatyczny mężczyzn i kobiet, 10 m karabin pneumatyczny mężczyzn i kobiet, 50 m karabin leżąc mężczyzn i 50 m pistolet dowolny mężczyzn. Ośmiu najlepszych zawodników z kwalifikacji rozpoczyna wspólnie finał. Wszyscy finaliści oddają dwie serie po trzy strzały. Pojedyncze strzały rozpoczynają się wraz z siódmym strzałem. Finalista najniżej w aktualnym rankingu jest eliminowany po każdych kolejnych dwóch strzałach (# 8, # 10, # 12, # 14, # 16 i # 18). Po 18 strzałach, dwóch zawodników pozostaje i oddaje dwa kolejne strzały, które decydują o zdobyciu złotego i srebrnego medalu.
 • 50 m karabin 3 postawy. Decyzja o formacie finału nie jest jeszcze ustalona.
 • 25 m Pistolet szybkostrzelny mężczyzn. Zasady pozostają niezmienione od 2011-2012 roku.
 • 25 m Pistolet kobiet. Osiem najlepszych zawodniczek z kwalifikacji rozpoczyna wspólną rywalizację w finale. Finał składa się z dwóch etapów: etap eliminacji i pojedynku. Oba etapy rozgrywane są w systemie trafione-chybione.

Etap eliminacji składa się z pięciu (5) szybkich serii wszystkich ośmiu finalistek strzelających jednocześnie. Podczas etapu pojedynku, zawodniczki z trzeciego i czwartego miejsca z etapu eliminacji walczą o brązowy medal, natomiast zawodniczki z pierwszego i drugiego miejsca walczą o złoto. Pojedynek o złoty medal odbywa się po pojedynku o brązowy medal. Pojedynki są rozstrzygane w systemie punktowym, gdzie za wyższą wartość wyniku w każdej 5-strzałowej serii zawodniczka otrzymuje dwa punkty, a w przypadku równych wyników obie zawodniczki otrzymują jeden punkt. Zwyciężczyni pojedynku musi uzyskać siedem punktów.

Format pdf - pobierz

 

Tłumaczenie z języka angielskiego: Adam Gładyszewski

Więcej...

O zdrowie Adasia

adas dziminskiZbiórką funduszy na rehabilitację Adasia, urodzonego z wada serca synka Joanny Nowakowskiej-Dzimińskiej, reprezentantki Polski, wicemistrzyni i rekordzistki świata, zajmuje się Fundacja „Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej”. Wpłaty na konto w tej Fundacji: w złotówkach:  PL 57 1160 2202 0000 0002 0905 3111; w euro: PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272, Swift BIGBPLPW.  KONIECZNIE! z dopiskiem: „Adam Dzimiński”

Asia i Bartek, rodzice Adasia, dziękują wszystkim, którzy otwierają swoje serca, by ratować serduszko ich dziecka. Droga do całkowitego wyzdrowienia malca ciągle jest długa, lecz świadomość, że można liczyć na przyjaciół oraz nadzieja na uśmiech zdrowego Adasia  - warte wszelkich poświęceń!

Więcej...

Format publikacji zamieszczanych na stronie PZSS

Uprasza się przesyłających materiały przeznaczone do publikacji na stronie PZSS (informacje, komunikaty, itp.) o przygotowanie ich formatach edytowalnych (word, excel, txt). Proszę nie przysyłać tych materiałów w formacie pdf (Portable Document Format).

Administrator strony

Więcej...

Wyjaśnienie związane z licencjami terminowymi

Wyjaśniając nieporozumienia związane z licencjami terminowymi, uprzejmie informujemy, że 27 kwietnia 2011 Zarząd PZSS podjął uchwałę o wprowadzeniu „Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego"

Wprowadzając nowy regulamin w życie, Zarząd jednocześnie uchylił dotychczas obowiązujący z 19 listopada 2005 r. Podstawę prawną do uchwalenia przez Zarząd  „Regulaminu …” stanowi art. 13 ust.1, pkt. 2 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z treścią powołanego przepisu właściwy polski związek sportowy jest wyłącznie uprawniony do ustanowienia i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie organizowanym przez ten związek. Przyjęte w „Regulaminie ...” rozwiązania są konsekwencją i uszczegółowieniem unormowań, zawartych zarówno w  art. 10 ust. 3 jak i art. 10b ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz. U. nr 52 z 2004 r., poz. 525 z późn.zm.) jak i w art. 37 i 38 powołanej wyżej ustawy o sporcie.

Wskazane przepisy  ustawy o broni i amunicji uzależniają uprawianie sportów o charakterze strzeleckim od posiadania odpowiednich kwalifikacji, potwierdzonych stosownym dokumentem i wydanym po przeprowadzeniu przez polski związek sportowy egzaminu oraz przestrzegania obowiązujących  w tym sporcie zasad bezpieczeństwa (art. 10b ust.1) oraz  licencji zawodnika wydanej przez ten  związek.

Nowa ustawa o sporcie w sposób faktyczny pozbawiła mocy obowiązującej dotychczas wydane licencje, W związku z wejściem w życie ustawy ,,o sporcie"  utraciła moc ustawa ,,o sporcie kwalifikowanym" na podstawie której uchwalony był "Regulamin ... " z 19 listopada 2005 r. Ponieważ ustała podstawa prawna to i "Regulamin ... " stracił moc, a ustawodawca nie zachował obowiązywania dokumentów wydanych na jej podstawie (z wyjątkiem żeglarzy w art. 89).

Art. 93.

Tracą moc:

1) ustawa z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.),
z wyjątkiem art. 43;

2) ustawa Z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.).

Wprowadzenie przez  „Regulamin” licencji ważnych jedynie na rok, umożliwia rzeczywistą kontrolę spełnienia przez zawodnika wymogów do uprawiania sportu strzeleckiego co w dotychczasowej regulacji zapewnione było poprzez legitymację członkowską (§ 7 ust. 1 oraz § 14 ust. 2 pkt 6 w dotychczas obowiązującym „Regulaminie …”) i uchwałę 62 z 2005 r. „w sprawie wymogów minimalnych …”.

Brak w ustawie o sporcie postanowień, umożliwiających wyegzekwowanie od zawodnika wykonania obowiązków, dających podstawę do stwierdzenia, ze rzeczywiście uprawia on sport strzelecki i uczestniczy we współzawodnictwie sportowym oraz zapisy ustawy o broni i amunicji obowiązującej od 16 marca br. skutkować musiał zniesieniem bezterminowych licencji. Licencje były wydawane co prawda jako bezterminowe, ale ważne były tylko z legitymacją członkowską PZSS której ważność weryfikowana była corocznie.

            Uchwała unieważniająca regulamin dotychczasowy, podjęta została przez Zarząd PZSS zgodnie ze statutem PZSS oraz zapisem § 18 „Regulaminu licencji …” z 2005 r..

 

Załącznik

Decyzja Ministerstwa Sportu i Turystyki z dn. 30.12.2011 r.

Więcej...

DEKLARACJA - Nie dla rasizmu w sporcie
Dnia  02.12.2010 r w Centrum Olimpijskim w Warszawie przyjęto i podpisano deklarację „Nie dla rasizmu w sporcie”
Zważywszy, że Powszechna Deklaracja Praw Człowieka proklamuje,iż wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swych prawach, i że każdemu człowiekowi przysługują wszystkie prawa i wolności w niej wymienione,
Więcej...
Polski Związek Strzelectwa Sportowego
Życzenia Wielkanocne
piątek, 18 kwietnia 2014 13:45

wielkanoc2014

 
Ligia ESC
piątek, 18 kwietnia 2014 13:19

3 dobeleZawody kwalifikacyjne Regionu Północnego Ligii ESC odbyły się w Dobele na Łotwie. Od 11 do 13.04.2014 r. w pistolecie rywalizowały zespoły z Polski, Finlandii. Łotwy, Szwecji, Litwy. W karabinie – z Polski, Finlandii, Szwecji, Łotwy i Danii.

Polska ekipa wystąpiła w składzie:

Pistolet: Agata Nowak (Świt Starachowice), Oskar Miliwek (Zawisza Bydgoszcz), Rafał Konarski (Społem Łodź)

Karabin: Katarzyna Komorowska, Alicja Makowska (obie Społem Łódź), Mateusz Pierko (Kaliber Białystok)

Trenerzy : Krzysztof Kisiel, Grzegorz Pietrzyk. 

Do finału zakwalifikował się zespół pistoletu (rezultaty).

Więcej…
 
Kondolencje
niedziela, 13 kwietnia 2014 11:21
Z głębokim żalem powiadamiamy o śmierci

dr. inż. Józefa Botwina,

reprezentanta Polski w strzelaniu z karabinu,
Złotego Medalisty Mistrzostw Świata z 1974 r.
Nauczyciela akademickiego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
eksperta z dziedziny maszynoznawstwa leśnego,
autora publikacji m.in. podręcznika dla techników leśnych,
głównego specjalisty w Lasach Państwowych.

Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego,
w imieniu środowiska strzeleckiego i miłośników naszego sportu, składam serdeczne kondolencje.
Tomasz Kwiecień
Prezes Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 22 kwietnia 2014 r. o godz. 13.15 w kościele św. Jozafata,
ul. Powązkowska 90 w Warszawie
Więcej…
 
O zdrowie Adasia
sobota, 29 marca 2014 16:29

adas dziminskiPozostał jeszcze miesiąc podatkowych rozliczeń z fiskusem, kto ma  ten obowiązek przed sobą może  skorzysta z naszej podpowiedzi i przeznaczy 1% na rehabilitację Adasia, urodzonego z wada serca synka Joanny Nowakowskiej-Dzimińskiej, reprezentantki Polski, wicemistrzyni i rekordzistki świata.

 Dzięki wsparciu ludzi dobrej woli Adaś przeszedł już najcięższe operacje. Dziecko  potrzebuje jednak permanentnej opieki lekarskiej i intensywnych zabiegów rehabilitacyjnych. Jeśli możesz, wesprzyj rodziców Adasia w wysiłku na rzecz zapewnienia dziecku normalnego życia.

 Zbieraniem funduszy na rzecz Adasia zajmuje się Fundacja „Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej”. Wpłaty na konto w tej Fundacji: w złotówkach:  PL 57 1160 2202 0000 0002 0905 3111; w euro: PL 09 1160 2202 0000 0001 2152 1272, Swift BIGBPLPW.  KONIECZNIE! z dopiskiem: „Adam Dzimiński”

Asia i Bartek, rodzice Adasia dziękują wszystkim, którzy otwierają swoje serca, by ratować serduszko ich dziecka. Droga do całkowitego wyzdrowienia malca ciągle jest długa, lecz świadomość, że można liczyć na przyjaciół oraz nadzieja na uśmiech zdrowego Adasia  - warte wszelkich poświęceń!

 
II Grand Prix Józefa Zapędzkiego
sobota, 15 marca 2014 16:20

028Strzelnica Śląska gościła przeszło 60 zawodników z 15 krajów, wśród nich mistrzów i medalistów olimpijskich, którzy  we Wrocławiu rywalizowali w II Grand Prix Józefa Zapędzkiego w pistolecie szybkostrzelnym. Jednych, jak chociażby Oleksandr Petriw z Ukrainy (złoty medal z Pekinu 2008) czy Rosjanin Sergiej Alifirenko (złoty medal w Sydney 2000) wciąż jeszcze zawodników czynnych  na arenach świata, innych, jak Norbert Klar (złoty medal w Montrealu 1996)  szkoleniowców reprezentacji – w tym przypadku kadry RFN.  Wśród uczestników zawodów podziwialiśmy  medalistów mistrzostw świata i kontynentów, Pucharu Świata. Takie nazwiska, jak Christian Reitz (RFN), Roman Bondarenko (Ukraina) czy Aleksiej Klimow (Rosja) i inni (patrz komunikat) mówią same za siebie.

Więcej…
 
Komunikat WKS Śląsk Wrocław Sekcja Strzelecka
sobota, 08 marca 2014 12:41
Zmienione zostały zasady organizacji zawodów przeprowadzanych przez WKS Śląsk Wrocław Sekcja Strzelecka  we Wrocławiu. Prosimy o zaznajomienie się z treścią regulaminu, dostępnego na stronie internetowej: www.strzelectwoslask.dsw.pl - przy programach zawodów. Link do strony internetowej zamieszczony jest także przy programach zawodów na stronie PZSS.
 
Silesia Cup
niedziela, 02 marca 2014 11:50

121Okazały puchar przechodni – nagroda główna w „Boju o Puchar Wojewody Śląskiego” - pysznił się rozmiarami  pośród innych trofeów, o które rywalizowali uczestnicy „II Międzynarodowego Turnieju O Puchar Śląska w strzelaniu pneumatycznym osób niewidomych i słabowidzących Silesia Cup”. Regulamin „Boju...” określa, że dopiero trzykrotny zwycięzca tej rywalizacji  postawi puchar na domowym kominku. Jeszcze więc przynajmniej przez 12 miesięcy nagroda pozostanie na Śląsku, ale za sprawą reprezentanta Austrii Patricka Moora już za rok może się zdarzyć, że przed IV edycją turnieju Pan Wojewoda będzie się musiał rozejrzeć za funduszami na kolejny puchar?... Oczywiście przy założeniu, że pozostanie w gronie zacnych dobrodziei imprezy (lista - patrz komunikat) i nadal będzie patronował zawodom organizowanym przez środowisko chorzowskich strzelców z dysfunkcją wzroku, zrzeszonych w miejscowym klubie „Karolinka”?...

Więcej…
 
Grand Prix Wrocławia i Dolnego Śląska
sobota, 22 marca 2014 15:28
001Przesunięty termin zawodów i rozgrywana równolegle podobna impreza w Dortmundzie sprawiły, że tegoroczne Grand Prix jest obsadzone nie tak licznie, jak w latach ubiegłych. Mimo to emocji, nie tylko wywołanych rywalizacją, przy Świątnickiej 36 nie brakuje...
 
 
 
 
Więcej…
 
85 urodziny Józefa Zapędzkiego
wtorek, 11 marca 2014 13:18

jozef zapedzkiDwukrotny mistrz i rekordzista olimpijski (z Meksyku 1968 i Monachium 1972), pięciokrotny uczestnik igrzysk olimpijskich, medalista mistrzostw świata, wielokrotny mistrz i medalista mistrzostw Europy, 23-krotny mistrz Polski, rekordzista kraju,  wielki sportowiec, jeden z najwybitniejszych specjalistów  broni krótkiej w historii światowego strzelectwa sportowego kończy dzisiaj 85 lat.

Z okazji jubileuszu Józefowi Zapędzkiemu życzymy dużo, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i jeszcze wielu obchodzonych urodzin.

Tomasz Kwiecień
Prezes
Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego


Wszystkich zainteresowanych którzy chcieliby uczcić święto naszego Mistrza zapraszamy na II Grand Prix im. Józefa Zapędzkiego - rozpoczęcie  12.03.2014  r., strzelnica WKS Śląsk we Wrocławiu przy ul. Świątnickiej 35

 
Mistrzostwa Europy w Moskwie
niedziela, 02 marca 2014 12:06
40 me moskwaŁukasz Czapla (Wawel Kraków) mistrzem Europy w ruchomej tarczy! O wejście do finału Łukasz walczył w barażu, dostarczają sporą dawkę emocji swoim kibicom. Mistrzowi serdecznie gratulujemy!
 
 

 

Więcej…
 
Wielki Puchar Kaczawy
poniedziałek, 24 lutego 2014 19:42

100      Działacze „Agatu” Złotoryja, organizatorzy zawodów klasyfikacyjnych w strzelectwie pneumatycznym „O Wielki Puchar Kaczawy” dwukrotnie, w stosunku do roku 2013, zwiększyli  ciężar sztabek złota będących główną nagrodą w superfinałach. Sądząc po minach Elżbiety Szwed, zwyciężczyni w kategorii pistoletu i Rafała Łukaszyka – w karabinie, oraz stających obok nich na podiach odpowiednio: Adama Mikołajczyka i Łukasza Czapli oraz Tomasza Bartnika i Alzbety Kraczmarowej dodatkowy ciężar nie sprawił nagrodzonym przykrości. Również w statystykach podwojenie w ciągu roku eksportu złota ze Złotoryi prezentuje się nieźle, mnie jednak zastanawia, jak ta eksportowa ofensywa się  ma do informacji,  przekazanej mi swego czasu przez Krzysztofa Maciejaka, miejscowego dziennikarza, kronikarza i zapalonego zbieracza i radnego powiatu, że złote czasy Złotoryi, jako dostawcy  drogocennego kruszcu na skalę  europejską skończyła się hen przed wiekami?

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 21
 

Polscy medaliści olimpijscy

Kalendarz

Poprzedni miesiąc 04/2014 Nastepny miesiąc
pn wt śr cz pt so nd
week 14 1 2 3 4 5 6
week 15 7 8 9 10 11 12 13
week 16 14 15 16 17 18 19 20
week 17 21 22 23 24 25 26 27
week 18 28 29 30